wygl眃 ci昕ar體ki

B砤縠j Boner

Mercedes E-Truck | Ci昕ar體ka przysz硂禼i

Mercedes E-Truck | Ci昕ar體ka przysz硂禼i

Je縠li kiedykolwiek zastanawiali禼ie si, jak mo縠 wygl眃a samoch骴 ci昕arowy przysz硂禼i - oto odpowied. Mercedes E-Truck jest szybki, oszcz阣ny, a do tego nie emituje szkodliwych substancji. Jest tylko jeden problem - na razie to tylko koncept

Wydanie weekendowe | Nasze podsumowanie tygodnia

W mijaj眂ym tygodniu na nud w 秝iecie motoryzacji narzeka nie mogli秏y. Bo nowe modele nie zala硑 rynku, to sta硂 si co, na co redakcja moto.pl d硊go czeka砤

Wydanie weekendowe | Nasze podsumowanie tygodnia

Miniony tydzie zdominowa硑 oczywi禼ie premiery - Salon Samochodowy w Genewie zbli縜 si wielkimi krokami. Sporo m體i硂 si te o sprzeda縴 Opla. General Motors jest coraz bli縠j dogadania si z Francuzami z PSA

WAVE | Samoch骴 ci昕arowy przysz硂禼i

WAVE | Samoch骴 ci昕arowy przysz硂禼i

niedalekiej przysz硂禼i takie ci昕ar體ki nie b阣 niczym wyj眛kowym. Pojazd ma o 20 proc. lepsze w砤禼iwo禼i aerodynamiczne ni obecne ci昕ar體ki, wi阠 futurystyczny wygl眃 to nie tylko kwestia wizualna. Jest wyposa縪ny w nap阣 hybrydowy, sk砤daj眂y si z silnika elektrycznego, zestawu baterii i mikro-turbiny

LoneStar - samotny je糳ziec

LoneStar - samotny je糳ziec

LoneStar to pokazany w zesz硑m roku ci眊nik siod硂wy inspirowany stylistyk pickup體 firmy International z lat trzydziestych ubieg砮go wieku. Charakterystyczny grill pozwoli na po潮czenie aerodynamiki z klasycznym wygl眃em ameryka駍kich ci昕ar體ek z lat sze舵dziesi眛ych i siedemdziesi眛ych

Hanower 2010 | MAN Concept S

Hanower 2010 | MAN Concept S

Wszystko o autach - dane techniczne, oceny, opinieProducenci ju od d硊縮zego czasu przymierzaj si do zmiany wygl眃u swoich ci昕ar體ek, poniewa ich obecny kszta硉 utrudnia prace nad obni縜niem 秗edniego spalania. Patrz眂 na projekt MAN-a jest iskierka nadziei, 縠 ju wkr髏ce to si zmieni. Nowa

Najsilniejsze ci昕ar體ki 秝iata

Najsilniejsze ci昕ar體ki 秝iata

Marka nale縴 do koncernu Daimler. Ich flagowy model nosi nazw Cascadia. Silnik - rz阣owa sz髎tka o pojemno禼i 14,8 litra. Moc 567 KM, maksymalny moment obrotowy 2250 Nm. Ci眊niki siod硂we od 10 tys. z. Sprawd Peterbilt i ju nic wi阠ej nie trzeba dodawa. Chyba najs硑nniejsza ci昕ar體ka USA

Mad Max: Na drodze gniewu | Szalone samochody

Mad Max: Na drodze gniewu | Szalone samochody

KdF Wagen, to pierwszy Volkswagen. Filmowy Garbus oczywi禼ie nie jest seryjny i zamiast ma砮go silniczka z ty硊, ma ogromne V8 z przodu. Szalonego wygl眃u dope硁iaj podw骿ne tylne ko砤, tzw. bli糿iaki i wydech w stylu r體nie por眀anego japo駍kiego tuningu. Cho na pierwszy rzut oka wygl眃a jak dzie硂

Suzuki Vitara 1.6 4x4 AT | Test | Jako tako, czyli po japo駍ku

Suzuki Vitara 1.6 4x4 AT | Test | Jako tako, czyli po japo駍ku

nap阣u na cztery ko砤. Tak te nale縴 do tego auta podchodzi, traktuj眂 nap阣 4x4 AllGrip jako dodatek mog眂y uratowa w nag砮j potrzebie, np. podczas wyjazdu ze 秐ie縩ej zaspy albo robienia sesji zdj阠iowej na Moto.pl. Wygl眃 to - rzecz jasna - kwestia gustu, ale spogl眃aj眂 na obecn gam Suzuki

Tesla Model 3 | Najwa縩iejsza premiera motoryzacyjna ostatnich lat

Tesla Model 3 | Najwa縩iejsza premiera motoryzacyjna ostatnich lat

Musk od dawna zapowiada, 縠 nie ma co liczy na fajerwerki je秎i chodzi o wygl眃 auta. Strategia Tesli jest od lat niezmienna - ma pokazywa, 縠 innowacyjny nap阣 mo縩a ukry w pozornie zwyczajnym aucie. Tesla Model X | Wyczekiwana premiera Nowe fabryki Dziesi阠iokrotne zwi阫szenie sprzeda縴 w

Lincoln Navigator po liftingu

Lincoln Navigator po liftingu

d硊go禼i 5 646 mm. Kabin mo縩a aran縪wa wed硊g potrzeb. Na pok砤dzie zmie禼i si nawet 8 os骲. Navigator L mo縠 pe硁i rol minibusa lub ma砮j ci昕ar體ki. Przestrze baga縪wa z tylko przednimi fotelami ma a 3 630 litr體 pojemno禼i! W kabinie poprawiono jako舵 wyko馽zenia i zainstalowano najnowszy system

Coronado: nowy w konwoju

Coronado: nowy w konwoju

Pami阾acie film "Konw骿"? Kt罂 nie chcia zasi倍 za k蟪kiem jednej z takich ci昕ar體ek i na przek髍 skorumpowanym policjantom pomkn辨 wraz z innymi przez kilkaset kilometr體?Freightliner Coronado zachowa klasyczn lini, kt髍a powsta砤 jeszcze w latach siedemdziesi眛ych, dzi uchodz眂

Salon Detroit 2013 | Ford Atlas

Salon Detroit 2013 | Ford Atlas

Ranger wybrany pickupem roku 2013 Ameryka駍ki oddzia Forda nadal nie wie co zrobi z Rangerem, gdy produkowanych w Tajlandii pickup體 nie op砤ca si importowa do USA (25% c硂 - nie ma to jak wolny rynek). Od dw骳h lat Ford oferuje w USA wy潮cznie pe硁owymiarowe ci昕ar體ki F-Series, czyli od

Toyota Mirai | Test | Gor眂zka sobotniej nocy

Toyota Mirai | Test | Gor眂zka sobotniej nocy

Mirai jest tylko jeden. Oficjalnie dopuszczony do ruchu, z tzw. tymczasowymi tablicami badawczymi i z pe硁ym bakiem wodoru. Ruszamy w Warszaw. Z wygl眃em samochod體 jest r罂nie. Jedne dobrze wychodz na zdj阠iach, za to rozczarowuj na 縴wo. Inne dobrze prezentuj si na drodze, ale niekoniecznie

Brabus w Essen

Brabus w Essen

In縴nierowie z Bottrop przygotowali Klas E, kt髍 wyposa縪no w silnik o pojemno禼i 6,2 l i mocy 555 KM! Do tego dochodzi gigantyczny moment obrotowy rodem z ci昕ar體ki, kt髍y wynosi 650 Nm (seryjnie te warto禼i wynosz odpowiednio 525 KM i 630 Nm). To wystarcza, aby Brabus rozp阣za si do

Gaz 51 w wydaniu gara縪wym

Gaz 51 w wydaniu gara縪wym

zak砤dach w Ni縩ym Nowogrodzie. Charakterystyczny wygl眃 ci昕ar體ki GAZ-51, produkowanej tak縠 w lubelskich zak砤dach pod nazw Lublin-51, zainspirowa mechanik體 z Grand-Gara. Kabina Gaza zosta砤 odnowiona i doprowadzona do stanu jakim nie mog硑 pochwali si nawet fabrycznie nowe Gazy, czy Lubliny

Maybach | Historia luksusu

Maybach | Historia luksusu

w zale縩o禼i od zamontowanego nadwozia) - 縠by prowadzi wielk i luksusow limuzyn w Niemczech trzeba by硂... mie specjalne prawo jazdy, uprawniaj眂e do kierowania ci昕ar體kami! Oczywi禼ie nie by硂 to wi阫szym problemem dla klient體 Maybacha. Wi阫szo舵 i tak rozsiada砤 si wygodnie na kanapach z

Warszawa trzecim najbardziej zakorkowanym miastem [RAPORT]

Warszawa trzecim najbardziej zakorkowanym miastem [RAPORT]

nieterminow realizacj inwestycji transportowych r體nie powinny uwzgl阣nia koszt kork體. 4. Zakaz jazdy samochod體 ci昕arowych w miastach po lewym pasie poprzez odpowiednie oznakowanie i ewentualne zaw昕enie lewego pasa ruchu. Zjazd na lewy pas przez ci昕ar體ki by砨y mo縧iwy dopiero po pojawieniu si znaku

Wreszcie kolej na lotnisko. "Jeste秏y bli縠j 秝iata"

Wreszcie kolej na lotnisko. "Jeste秏y bli縠j 秝iata"

wykszta砪enia jest projektantk po wzornictwie na Akademii Sztuk Pi阫nych. Nie ekscytuje si wygl眃em otoczenia: - Stacja jak stacja, wa縩e, 縠 jest estetyczna. Dob髍 kolor體 to rzecz gustu. - wki ze stali nierdzewnej takie zimne. Nie lepsze by硑by z drewna? - pytam. - Zawsze jest co za co. wek z metalu

Fiat Ducato | Pierwsza jazda | Pot阦a do秝iadczenia

Fiat Ducato | Pierwsza jazda | Pot阦a do秝iadczenia

zwyci阺kiej dru縴ny. Nowe Ducato przekonuje wygl眃em. Nawet przed modernizacj by硂 na sw骿 spos骲 interesuj眂e dzi阫i niebanalnie ukszta硉owanej kabinie, teraz zyska硂 na elegancji. Nowe, w昕sze reflektory zintegrowane z diodowymi 秝iat砤mi dziennymi i powi眤ane stylistycznie z wlotami powierza wygl眃aj

Citroen DS4 - test | Pierwsza jazda

Citroen DS4 - test | Pierwsza jazda

zjecha. Za wielka ci昕ar體k trafiamy na 秎imak. W po硂wie zakr阾u zdj背em nog z gazu, by wyr體na pr阣ko舵 z wywrotk, i nagle, ty straci przyczepno舵 tak szybko, 縠 zaskoczony ledwie zd笨y砮m skontrowa. Wsp髄nie z ESP uda硂 si jako przywr骳i zadany DS4-ce kierunek. Wymienili秏y porozumiewawcze

Historia motoryzacji | Do砤dowanie | Od zera do bohatera

Historia motoryzacji | Do砤dowanie | Od zera do bohatera

ruchu. Pomimo 秝ietnych osi眊體 i wyr罂niaj眂ego si wygl眃u popyt okaza si niewielki. Auto uznano za zbyt awangardowe. W 1938 roku firma sprzeda砤 2410 spr昕arkowych modeli, w kolejnym 2479, w 1940 roku nieca硑 tysi眂. Graham oferowa wersje ze spr昕ark do jesieni 1940 roku, czyli do ko馽a produkcji

Samochody, kt髍ych nie znasz | Cz. II

Samochody, kt髍ych nie znasz | Cz. II

nasz wschodni granic nadal produkuje si, ale te projektuje nowe samochody. W 1998 roku VAZ, sprzedaj眂y swoje produkty na rynkach eksportowych pod mark da, zaprezentowa kompaktowego minivana. Wygl眃 daleki by od tego, co mo縩a nazwa pi阫nym, ale siedmiomiejscowe nadwozie by硂 praktyczne

Samochody prawie nieznane | Hulme

. Nic wam to nazwisko nie m體i? Nie szkodzi. Po sukcesie w F1 Danny poje糳zi w kilku seriach (m.in. Indy 500), 禼iga si tu i tam, by m.in. prekursorem wy禼ig體 ci昕ar體ek w Nowej Zelandii, ale nie chce was tym zanudza. Pewnie nigdy by秏y o nim nie napisali, gdyby nie fakt, 縠 od 2008 roku

Gwiazdy mijaj眂ego roku

hotelu. Benzynowa V-sz髎tka w po潮czeniu z 6-biegowym automatem nie przynosi wstydu na drodze i nie dobija na stacji benzynowej.Dodge Ram 1500Twardy niczym ci昕ar體ka i wygodny jak rodzinny sedan - to po潮czenie sprawia, 縠 Ram drugi raz trafi do naszego rankingu. Nie spos骲 nie doceni jego tylnego

TOP 10 | Samochodowe gwiazdy ma砮go i du縠go ekranu

, zosta u縴czony przez Craiga Liebermana. Universal Pictures za縴czy砤 sobie, by samoch骴 nabra bardziej agresywnego wygl眃u. Lakier zmieniono wi阠 na pomara馽zowy kolor z palety Lamborghini, a nadwozie wyposa縪no w zestaw spojler體, kt髍y zosta sprowadzony na zam體ienie prosto z Japonii.Na jego wz髍

Mercedes-Benz E350 BlueTEC Kabriolet | Test | Odrobina wyobra糿i

kontrastuj眂ymi ni鎚i. Jej koszt to ponad 10 tys. z硂tych, ale je縠li Was sta to warto "dobra" t opcj do wyposa縠nia, bo w ko馽u w cabrio, jak w ma硂 kt髍ym aucie wn阾rze jest r體nie wa縩e jak wygl眃 zewn阾rzny. B阣zie nam du縪 przyjemniej podchodz眂 i sp阣zaj眂 czas w aucie z takim wyko馽zeniem

Czar kuba駍kiej motoryzacji

, cicho - to jednak przeja縟縦a takim wehiku砮m czasu jest niesamowitym prze縴ciem . Komunikacja Do tej pory zna砤m 秗odki transportu publicznego takie jak autobus, tramwaj, poci眊, czy ewentualnie trolejbus. Na Kubie pozna砤m kolejne: s to ci昕ar體ki przerobione na autobusy, z wygl眃u przypominaj眂e

Zapach prochu i benzyny. Motocykle w rekonstrukcji historycznej

okresie II wojny 秝iatowej dwa rodzaje pojazd體 zdominowa硑 wszystkie fronty. By砤 to ci昕ar體ka i motocykl. My z wiadomych powod體 przyjrzyjmy si tym drugim. Ka縟a armia bior眂a udzia w globalnym konflikcie wykorzystywa砤 motocykle solo i wyposa縜ne w boczne w髗ki. Pe硁i硑 one rozmaite role. Na lekkich

Kia Picanto - test | Pierwsza jazda

kt髍y zaoferowa znacznie lepsz jako舵 za rozs眃na cen. Od tej pory Kia idzie tym tropem prezentuj眂 dobrze oceniane modele jak Venga, czy Sportage. W g硂wie mam jednak Soula, kt髍y chocia ma designerski wygl眃, ewidentnie odstaje od pozosta硑ch modeli marki jako禼i wykonania, czy w砤sno禼iami

Samochody z innej bajki | Nissan na 秝iecie

Dlaczego wybranym? Bo wiele z nich znanych jest z polskich salon體, a kilka innych to niewielkie ci昕ar體ki (s ma硂 interesuj眂e, uwierzcie na s硂wo). S te w ofercie Nissana modele Renault pod inn nazw (Traffic to Primastar), a tak縠 Dacie ze zmienionym nazwiskiem (NP200 to Logan Pickup

Chevrolet Spark | Test d硊godystansowy

ci昕ar體k lub "p硑n辨" z nurtem samochod體 na Wis硂stradzie (bynajmniej nie 50 km/h).Werdykt? Litr體k lepiej sobie podarowa, no chyba, 縠 za miasto wyjedziesz raz w roku. Lepiej do丑 1600 z i ciesz si dodatkowymi 13 ko駇i. A przy okazji nie b阣ziesz musia tak cz阺to zagl眃a na stacj

Mitsubishi Lancer 1.6 Kombi

zyska硂 bardziej rasowy wygl眃 (rozwi眤anie stosowane od tego roku we wszystkich wersjach tego modelu opr骳z usportowionych).Odmiana kombi to szykowna rodzinna ci昕ar體ka. Jest jednym z 砤dniejszych aut tego segmentu. Dlaczego? Nowoczesne kombi tej klasy funkcjonalno禼i i rozmiarami przypominaj minivany

BMW X6 - test | Pierwsza jazda

momentu przygoda z X6 zaczyna nabiera rumie馽體. Kr髄 zaskoczenia Ostatnio BMW zaskakuje odwa縩ymi decyzjami. Jeszcze na dobre nie odetchn阬i秏y po erze Chrisa Bangle, a ju pojawi硂 si kontrowersyjne X6. Cokolwiek by s眃zi o wygl眃zie aut zaprojektowanych przez Bangle (g硂sy na nie przewa縜硑 jednak

Renault Clio III

Peugeocie 206). Skrzynia bieg體 Clio III ma kr髏kie skoki (lewarkiem nie miesza si jak w ci昕ar體ce) i jest precyzyjna. Bez mankament體 i bez rewelacji - ot poprawna, czyli raczej dobra. Z kolei uk砤d kierowniczy do poprawki. Nerwowy i nieprecyzyjny. Nie do ko馽a wiadomo, czy wspomaganie jest silne, czy

Od Bentley Boys do Paris Hilton - fascynuj眂a historia

we w砤snych konstrukcjach lekkich stop體 aluminium w celu obni縠nia masy sportowych automobili.Najszybsze ci昕ar體ki 秝iataFirm Bentley zarejestrowano 19 stycznia 1919 roku. Fabryka powsta砤 w p蟪nocnym Londynie. Kilkunastu pracownik體 projektowa硂, budowa硂 i testowa硂 trzylitrowy silnik, a

Chevrolet Orlando - test | Pierwsza jazda

wersji siedmioosobowej. 痑dnych dop砤t, wersji silnika czy opcji wyposa縠nia. Dwa dodatkowe fotele schowane s w baga縩iku na sta砮. Czy to wystarczy jednak, by zawojowa silnie obstawiony segment? Na plus Orlando trzeba zaliczy wygl眃. Pude砶owy kszta硉 nadwozia podkre秎aj mocne przet硂czenia i

Citroën C4 1.6 HDi

Trzydrzwiowe wersje samochod體 klasy C zwykle ciesz si mniejsz popularno禼i od pi阠iodrzwiowych. Wiadomo - mniej praktyczne, cen maj niewiele ni縮z, a wygl眃 ten sam. Poza paroma wyj眛kami. Pami阾acie Fiata Bravo i Brava? W硂si pokazali, jak z powodzeniem mo縩a sprzeda trzydrzwiowy kompakt

ZI idzie na wojn | W髗 bojowy jakich ma硂

ju spora. Rosyjska Armia dysponuje ju podobnym pojazdem, cho o zdecydowanie bardziej konwencjonalnym wygl眃zie. Jest to GAZ 2975 TIGR zabieraj眂y na pok砤d nawet do 13 os骲, ale wa勘cy a 7200 kg. TIGR wszed do s硊縝y w 2006 roku. fot. GAZ ZOBACZ TAK疎: Porsche pomo縠 zbudowa now limuzyn

Audi A8 4.2 TDI

kr骳ej od sk眃in眃 doskona硑ch BMW 745d i Mercedesa-Benza S400 CDI). Jak jego c髍ka Wiola (kt髍a umie wytwarza wok蟪 siebie specjalne pole) hipnotyzuje swoim sportowo-luksusowym wygl眃em (z nowym grillem singleframe identycznym jak w 12-cylindrowym A8 W12), kt髍y ka縠 patrz眂ym sta w "bezpiecznej

Jaguar XKR

budzi kontrowersje. Z硂秎iwi twierdz, 縠 jest nadmiernie ugrzeczniony, stylistycznie u砤dzony jak, nie przymierzaj眂... Hyundai Coupé. Do kszta硉u i wygl眃u reflektor體 te trzeba przywykn辨, podobnie jak do charakterystycznego zderzaka. Ale gdyby kszta硉 wlotu powietrza zmieni z owalu na

Dodge Nitro - Wybuchowy SUV

europejski ni ameryka駍ki. Nie do ko馽a. Pod wzgl阣em gabaryt體 - owszem, ale w sferze stylistycznej to inna bajka! Wygl眃 tego auta jest nie do podrobienia. Szczeg髄nie prz骴 - wysoka, pionowa atrapa do z硊dzenia przypomina wielkie ci昕ar體ki Mack. Pierwsze wra縠nie? To auto ma wi阠ej wyrazu i si硑 ni

Konfrontacje: Audi Q7 vs. Volvo XC90

przed zgie砶iem. Volvo odcina si od otaczaj眂ego 秝iata grub zas硂n komfortu. Bardzo wygodne, cho zbyt wysokie fotele i 砤twa obs硊ga urz眃ze s dope硁ieniem luksusowego sznytu. Przejecha砮m ju ponad 200 km i nie czuj zm阠zenia. Przede mn kolejna ci昕ar體ka. Tak jest! Wciskam gaz

JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD/MERCEDES-BENZ G 270 CDI

odbiorc體 wojskowych, projektowanie powierzono in縴nierom z dzia硊 ci昕ar體ek. Wykorzystano konstrukcj ramow, blokowane na 縴czenie mechanizmy r罂nicowe i cz甓ci m.in. z furgonu T1, a silniki z W 123 - popularnej "beczki". Sparta駍kie wn阾rze pierwszych wersji razi硂 klient體, wi阠 ju trzy lata

Ford Shelby GT500 - test | Za kierownic

. Trzeba najpierw przestawi auto pod pa砤cyk, przed kt髍ym fotograf zrobi zdj阠ia statyczne - szykuje si bowiem kr髏kotrwa砤 przerwa w nawa硁icy. Sze禼iostopniowa skrzynia bieg體 Tremec TR6060 pracuje jak w ci昕ar體ce - du縠 opory, trzeba si przyzwyczai do pracy spr昕yny i skoku d紈igni, sprz阦硂

BMW 745i/MERCEDES-BENZ S 430

niewiele, ale za t kwot mo縩a Klas S wyposa縴 w najwi阫sze "zachcianki" z listy opcji. WYGL Do tej pory bawarskie samochody, nawet flagowe limuzyny, s硑n瓿y z linii, kt髍a by砤 mieszank elegancji, dynamiki i wytworno禼i. Te czasy min瓿y bezpowrotnie. Mercedes niegdy te budowa pi阫ne

Mitsubishi Colt CZT

nast阷na ci昕ar體ka. I jeszcze jedna. Omijanie rynien z wod to nie wszystko. Wi阫sze ka硊縠 dra縩i ESP, a zalane deszcz體k dziury tylko czekaj, a wpadn z wizyt, przedstawiaj眂 im niskoprofilowe Goodyeary. p! Tym razem mulda przypomnia砤 o utwardzonym zawieszeniu z ograniczonym skokiem. CZT ma

Konfrontacje: Ford Mondeo 2,2 TDCi Titanium X/Honda Accord 2,2 i-CTDi Sport

testowego Forda - Panther Black - budzi niepok骿. Chyba musz zrewidowa swoje ma硂 entuzjastyczne zdanie o czarnych sedanach. Dla takiego wygl眃u m骻砨ym nawet codziennie je糳zi do myjni. Przynajmniej w pierwszym tygodniu... Wn阾rze Mondeo to ju 秔iewka znana setkom kierowc體 firmowych kombi z kratk

BMW X5 4,4i

pod mask bije teraz osiem cylindr體, pompuj眂ych przez system inteligentnego nap阣u wszystkich k蟪 xDrive, a 320 KM. Zmiany odbi硑 si te na wygl眃zie. Pi阠ioboi禼ie przyby硂 musku丑w na ca硑m jego metalowym ciele, a dolna szcz阫a sta砤 si jeszcze wydatniejsza. W ramach operacji plastycznej

VW Passat 2,0 R4

rozdzielcza nie sprawia ju na kierowcy wra縠nia, 縠 siedzi w bunkrze przeciwatomowym. Jest te po prostu ciekawsza. Passat zawdzi阠za sw骿 wygl眃 cz硂wiekowi pracuj眂emu wcze秐iej m.in. dla Peugeota i Mercedesa. Murat Gunak ma pom骳 VW zaatakowa t cz甓 rynku, kt髍a dot眃 by砤 zarezerwowana dla BMW czy

Alfa Romeo Brera 3.2 V6 Q4. Bella Alfa

kierowcy ci昕ar體ek zatrzymywali swoje pot昕ne kolosy i z zachwytem powtarzali w k蟪ko - Bella, bella Alfa! Prototyp Brery po raz pierwszy pokazano przed trzema laty w czasie salonu samochodowego w Genewie. Entuzjazm, z jakim auto zosta硂 przyj阾e przez publiczno舵

Ford Mondeo 3.0 V6 Titanium X/Opel Vectra GTS 2.0T Elegance

przejechanie oko硂 500 km powinni teoretycznie zu縴 jeden zbiornik paliwa i to przy wyprzedzaniu nieko馽z眂ych si konwoj體 ci昕ar體ek. Okaza硂 si jednak, 縠 tylko Vectra zdo砤砤 pokona tak tras bez odwiedzania stacji benzynowej. Natomiast Mondeo ju po oko硂 390 km upomnia硂 si o uzupe硁ienie

BMW M6

w mojej g硂wie. Wciskam gaz i... Pozycja peda硊 gazu analizowana jest 200 razy na sekund za pomoc dw骳h bezdotykowych czujnik體 hallotronowych Jad眂a z przeciwka ci昕ar體ka ro秐ie w oczach. No tak, pod秝ietlana d紈igienka zmiany bieg體 jest w pozycji nie D, lecz S. Obrotomierz si sko馽zy, a

Jeep Wrangler Unlimited Rubicon - potw髍 z bagien

troch jakby gramoli si do ma砮j ci昕ar體ki. Widok z kabiny budzi zreszt podobne skojarzenia. Siedz tak wysoko, 縠 pasa縠rowie niskopod硂gowych autobus體 maj g硂wy na r體ni z moj. Mam wra縠nie, 縠 przy odrobinie wysi砶u m骻砨ym przejecha po samochodach stoj眂ych przede mn w korku.Przednia szyba

Opel Astra GTC

samochody ameryka駍kie. Wspania砮 proporcje i kipi眂e moc sylwetki okupione s kar硂watymi wn阾rzami. W nowym Oplu dynamiczny wygl眃 nie dominuje nad praktyczno禼i. W GTC uda硂 si znale兼 zdrow r體nowag. edniowieczna twierdza Zagl眃am do wn阾rza GTC - nie r罂ni si od wersji pi阠iodrzwiowej. Szkoda

Instaluj nowe wiaty przystankowe. dne, ale czy wygodne?

Poprzedniej nocy ci昕ar體ka podjecha砤 na pl. Wilsona i zabra砤 kanciaste, blaszane wiaty starego typu. Nowe wiaty, kt髍e stan瓿y po drugiej stronie placu, s wyra糿ie mniejsze. W internecie i w mediach trwa dyskusja. Czy zmieszcz si wszyscy czekaj眂y? Czy daszki zabezpiecz ich przed wiatrem i

Chevrolet Corvette Convertible

, toporna, ale przy tym bezpo秗ednia i emocjonalna jak rzadko kt髍y w髗. Jak si z ni oswoisz, wady zejd na drugi plan. A je秎i ju jeste wiernym fanem modelu, to w prowadzeniu C6 wyda ci si l縠jsza o co najmniej ton od C5. Poprzedni model sprawia wra縠nie, jakby wyjecha z fabryki ci昕ar體ek.***W

Konfrontacje: Land Cruiser/Pathfinder

naprawd wygodnie. Projektuj眂 tyln kanap, konstruktorzy Pathfindera musieli by my秎ami przy pikapie. Jest to o tyle prawdopodobne, 縠 niebawem w salonach pojawi si Navara - pojazd b阣眂y udanym skrzy縪waniem Pathfindera i ci昕ar體ki. O ile jednak pikapowi pewna siermi昕no舵 dodaje nawet uroku, tak

Konfrontacje: Hyundai Terracan 2.9 CRDi/Kia Sorento 2.5 CRDI

atrakcyjnie. Stylizacja Sorento nie budzi takich zastrze縠 jak wygl眃 Terracana. Przeszkadzaj jedynie zaokr眊lenia - jak w Citroënie C3 - kt髍e ka勘 nam pow眛piewa w mo縧iwo禼i terenowe auta. Okazuje si jednak, 縠 taka sylwetka podoba si kierowcom. Aby nada Kii rasowy charakter, zastosowano

Ford F-150 King Ranch SuperCrew

odkry砮m urok powo縠nia czym, co jest i teren體k, i ci昕ar體k. A na asfalcie? Nie ma tragedii. Jad眂 setk, jestem spe硁iony. Nie m阠z si, jak np. w sportowych coupé, gdzie albo umierasz z nud體 (jad眂 wolno), albo ze strachu, 縠 co ci sfotografuje (jad眂 szybko). Nie, tu jad swoim tempem

Opel Vectra Caravan 3.0 CDTI Cosmo automat

je糳zi砮 Vectr sedan, nie zauwa縴sz r罂nicy w funkcjonalno禼i i wygl眃zie wn阾rza kombi. Te same spr昕yste, ale prawid硂wo ukszta硉owane fotele, oszcz阣na stylizacja tablicy przyrz眃體, identyczne rozmieszczenie prze潮cznik體, dobre materia硑 i monta. Nadal problemy stwarza praca prze潮cznika

BMW M3 vs. Lexus IS-F. Banzai!

bardziej wra縧iwy na podmuchy wiatru. Dlatego przy wyprzedzaniu ci昕ar體ek trzeba bardziej uwa縜. Oba samochody s 秝ietnie wykonane i gwarantuj wysoki jak na sportowe auta komfort. Kiedy podr罂ujesz Lexusem, wszystko zdaje si w porz眃ku, ale kiedy przesiadasz si do BMW, okazuje si, 縠 IS-F jest

Saab 9-3 SportKombi Aero

str罂a mo縩a wy潮czy. W Saabie na szcz甓cie mo縩a. Pocz眛kowo pozwala砮m, by system stabilizacji toru jazdy by aktywny i czuwa nad trakcj nap阣zanych k蟪. Niestety, ju pierwsze gwa硉owne przyspieszenie, do kt髍ego zosta砮m zmuszony przez zmieniaj眂 pas ci昕ar體k, utwierdzi硂 mnie w przekonaniu, 縠

Landwind 2.4 - test | Za kierownic

stanie wym體i. Od ponad 20 lat produkuje samochody, g丑wnie typowo u縴tkowe (ci昕ar體ki, teren體ki, pikapy). I - jak czytam w informacji - sposobi si, by zdoby nasz rynek. "Chi駍kie teren體ki ju w Polsce!" - wo砤 reklama. Chwileczk, przecie chi駍kiego SUV-a mo縩a kupi u nas ju od

Subaru Legacy 3.OR spec. B

, spostrzegli ci眊 samochod體 snuj眂ych si za zdobywaj眂 wzniesienie ci昕ar體k. Dlaczego oni jej nie wyprzedzaj? - rzuci retorycznie. Zjecha na lewy pas, doda gazu i po chwili by ju przed tirem. To w砤秐ie nap阣 na cztery ko砤 - wyprzedzenie "zawalidrogi" w trudnych warunkach, na stromym

PORSCHE 911 GT2

jak 砤two禼i i na jak kr髏kim dystansie rozp阣zamy si do magicznych 300 km/h. To ju nie jest zabawa, kiedy co sekund pokonujemy wi阠ej ni 80 m drogi, a ci昕ar體ki na prawym pasie, kt髍e dopiero co by硑 widoczne na horyzoncie, zbli縜j si z pr阣ko禼i wystrzelonego pocisku. W體czas trzeba by

Jeepney | Autobus z innej bajki

Jeepney體 umieszczano figurki koni, gdy uwa縜no, 縠 kto ich nie ma na masce, nie ma te pod mask. Dzi te ozdoby s ju zupe硁ie niespotykaneJeepneye bazuj眂e na Jeepach z czasem coraz bardziej wyeksploatowane i zbyt ma砮 musia硑 ust眕i miejsca nowszym modelom. Zachowano w nich klasyczny wygl眃 Jeepa

Lamborghini Murciélago - test | Za kierownic

nadje縟縜j眂ymi ci昕ar體kami. Lambo jest jak kulturysta, kt髍y ledwie mie禼i si w zbyt w眘kiej futrynie. Jest niemal dwukrotnie szerszy (224 cm z lusterkami) ni wy縮zy (113 cm), a przedni zwis liczy sobie r體niutki metr (licz眂 od osi ko砤). Na szcz甓cie niemal 10-centymetrowy prze秝it pozwala zignorowa

Jaguar X-Type 3.0 SE

zbli縜 si do 6000 obrot體 i nagle w oddali kolejny sygnalizator zmienia barw na czerwon. Puszczamy gaz, a automat, zamiast hamowa silnikiem, zmienia bieg na wy縮zy, dochodz眂 nawet do czw髍ki. To jednak nie zmienia faktu, 縠 skrzynia Jaguara daje du縪 frajdy. Szczeg髄nie na pe硁ych ci昕ar體ek

Alfa GT 2.0 JTS

daleka, jak b硑szczy swoim ognistoczerwonym alfarosso. W sam raz dla w硂skiego GT. Obejrza砨ym sobie je dok砤dnie z zewn眛rz, ale niecierpliwy gest stra縩ika unosz眂ego szlaban ka縠 mi rusza. Przede mn 400 kilometr體 do Warszawy. W drog! iat砤, przechodnie, tory, dymi眂e ci昕ar體ki - przy ka縟ej

Konfrontacje: Audi A3 Sportback/BMW 120d

, 縠 moc przeros砤 przyczepno舵. System kontroli trakcji wkracza do akcji. Delikatnie, ale stanowczo. Nic nowego na zlanej wod i przeoranej koleinami "si骴emce". Wyprzedzamy? Redukcja, gaz i po kilku sekundach wielka ci昕ar體ka majaczy w lusterku jak robaczek 秝i阾oja駍ki. Nast阷na? Trudno

Citroën C3 1.4i 16V SX

jest wystarczaj眂o mocna, ale auto z t skrzyni bieg體 nie wypad硂 najlepiej w naszym minite禼ie. Gdy ruszysz z miejsca, nie odczujesz braku dynamiki. Ale ju wyprzedzanie kilku ci昕ar體ek mo縠 kosztowa ci troch nerw體 - zmiana prze硂縠 odbywa si z pewnym op蠹nieniem. Sytuacja

HONDA CIVIC 4d 1.4

, trzeba silnik "rozkr阠a" do co najmniej 5000 obr./min, a wtedy jednostka pracuje g硂秐o. Lepszym wyborem b阣zie motor o pojemno禼i 1,6 l. Polecam go szczeg髄nie tym, kt髍zy maj zwyczaj wyprzedza ci昕ar體k bez redukcji biegu, jad眂 z pr阣ko禼i 90 km/h. Niezale縩ie od obrot體 i obci笨enia

Ko硂 ci昕arowe.

Znaleziono ko硂 od ci昕ar體ki (z wygl眃u starszej) na ulicy Pszowskiej 109, kto musia straci podczas jazdy. Je秎i to czyje to prosimy o zg硂szenie. Z dowodem, 縠 to jego.

wygl眃 ci昕ar體ki a p砮 dziecka;)

Czy maj眂 w brzuchu ch硂pca wygl眃a si 砤dniej ni z dziewczynk? Jak tam Wasze do秝iadczenia w tym wzgl阣zie? Zawsze my秎a砤m 縠 to przes眃, ale ostatnio nawet po硂縩a z pewno禼i w g硂sie rzek砤 mi: jest pani zmieniona - urodzi pani dziewczynk!

Re: Wiecie co, ja naprawde jestem tolerancyjna...

powiedzie, ale rzeczywi禼ie wygl眃 maj do舵 m阺ki przy czym nale縴 sobie postawi pytanie, czy to nie jest z zasady "wina" sportu. Ci昕ki trening od dziecka czy w okresie dojrzewania zaburza "naturalny" rozw骿 organizmu. Jestem pewna, 縠 takie np. ci昕ar體ki ze wzgl阣u na obci笨enie si硂we i nieludzki

Re: wygl眃 ci昕ar體ki a p砮 dziecka;)

-- ka縟ym razem wygl眃a砤m kwitn眂o i nic sie nie zmienia砤m a mam dwie c髍ki..... Gosia mama Julii(04.03.2005) i Ani(30.11.2006).Pozdrawiam

Re: wygl眃 ci昕ar體ki a p砮 dziecka;)

nigdy nie odebralam tylu komplementow dotyczacych mojego wygladu jak teraz w ciazy...hmm sama tez sie sobie podobam, kto wie czy nie bardziej niz przedtem....a moze to sugestia/ Bede miala corke.

Re: wygl眃 ci昕ar體ki a p砮 dziecka;)

co za bzdurny test :D wysz砤 mi dziewczynka a na 100% mam synka ;) dlatego do g硂wy nie b阣 ju bra砤 wszelkich kalkulator體 i quiz體, pora縦a

Re: wygl眃 ci昕ar體ki a p砮 dziecka;)

Uwa縜m, 縠 jest to bzdura :) Nie wiem w jaki spos骲 p砮c dziecka, kt髍e sie rozwija mia硂by wp硑wa na wygl眃 mamy. Nie widz 縜dnych logicznych uzasadnie dla tej teorii - wi阠 twierdz 縠 jest bzdurna. Nie sprawdza si te w praktyce. Moja bratowa pieknie wygl眃a砤 w ci笨y. Super cera, piekny

Re: wygl眃 ci昕ar體ki a p砮 dziecka;)

Prosz bardzo, zr骲 sobie test, b阣ziesz mia砤 absolutn pewno舵 co do p砪i, nawet bez USG ;) www.noworodek.pl/index.php?sm=1&PHPSESSID=cc4bb92f69643aafe7c849b80b498c8d

Re: wygl眃 ci昕ar體ki a p砮 dziecka;)

hej:) a ja czytalam jakis artykul o rozych hormonach wytwarzanych w zw z 縠駍kim lub meskiem plodem i ich wplywie na nas, kobiety:) Oczwiscie kwestia samej "urody" badz jej "braku" w ci笨y to kwestie wrecz 3cio rzedowe, ale wplyw wg autora jest. -- Mamusia Piotrusia (13.03.2004

Re: wygl眃 ci昕ar體ki a p砮 dziecka;)

Ja te nie wierz w takie bzdury.Moja siostra mia砤 brzydk cer,brzuszek rozlany,wszyscy m體ili jej,ze to dziewczynka,a urodzi砤 pi阫nego ch硂paczka.Ja niestety jeszcze nie wiem co tam si zagnie糳zi硂 u mnie w brzuszku(20tc),wszyscy m體i,ze ch硂pak,ale dla mnie najwa縩iejsze jest 縠by by硂 zdrowe

Re: wygl眃 ci昕ar體ki a p砮 dziecka;)

Ja mam te same do秝iadczenia co granadax.U mnie 39tc.Przez ca潮 ci笨e wygl眃am swietnie i czuje sie 秝ietnie, jestem nadal szczup砤, mam tylko brzuszek, zgrabny i zwarty, super w硂sy i cera, sk髍a na brzuchu g砤dka bez rozst阷體.W brzuchu ch硂pczyk-potwierdza to ka縟e USG, nawet 3D. Jak wida ka

Re: wygl眃 ci昕ar體ki a p砮 dziecka;)

ja te nie wierz ale zdziwi砤m si 縠 nawet do秝iadczona po硂縩a z przekonaniem wyg砤sza takie pogl眃y. W og髄e srasznie jestem ciekawa kogo urodz tym razem. Nawet nie chodzi o p砮 tylko o to jaki to b阣zie cz硂wiek. Za pierwszym razem by砤m bardzo zaskoczona jak zobaczy砤m mojego synka - my

Re: ponczki

jeszcze tylko taka, 縠 jak pow眂haj w骴ki, a przypadkiem jest za darmo, to jad flaszka za flaszk i wreszcie kto dostaje gonga w 砮b. tak縠 ja nie st阫am za polsko禼i, bo ma zdecydowanie ohydny wygl眃 czasami, wzrok 秝ini przed zarzni阠iem, co jak to. polsko舵 mo縠 by te r體nie dobrze

Re: Pierwszy konsekwencji dla Turkow

jak i zdj阠ia z ataku na konw骿. Turcy twierdzili ze by to konw骿 humanitarny, po wygl眃zie i typ體 ci昕ar體ek nie by硂 wida ze ten konw骿 ma co z humanitaryzmem do czynienia. ............................................................ lese / czytaj: Zwei Mustereurop鋏r, die Europa nicht

Re: Helsinki, Berlin, Bruksela, Londyn, Woshingto

Nie wiem, czy to z tej samej serii, ale w Pary縰 rolnicy w centrum miasta wysypali z ci昕ar體ek 50 ton kartofli (z wygl眃u bardzo 砤dne) i wystawili w skrzyniach chyba tyle samo owoc體 i warzyw. To w ramach protestu przeciwko antyrosyjskim sankcjom. A mi硂 by硂 patrze, jak Pary縜nie robili

Re: No tak.

wra縠nie. I wydaje mi si 縠 osoby kupuj眂e takie samochody maj w powa縜niu takie detale jak sprz阦硂. Maj gdzie 縠 zastosowano inne rozwi眤anie ni w ci昕ar體ce. Oni kupuj ten samoch骴 poniewa podoba im si jego wygl眃, kt髍y go wyr罂nia. Kupuj go dla silnika V12.

Re: Dlaczego Shermany mia硑 nisk skuteczno舵....

nagle zatrzymywa砤 si rozklekotana rosyjska ci昕ar體ka, i kilka nieogolonych os骲 o zakazanym wygl眃zie zaczyna硂 leniwie zakopywa co w ziemi na samej drodze. - Ej, ej, co wy tam robicie? ? nerwowo krzycza czo硂wy Tygrys - Nie widzisz, czy jak? Roboty drogowe ? chamsko odpowiada dowodz眂y

Re: ci昕ar體ki w Z眀kach

majster225 napisa: > a jogurt, chleb, czy cement na budow to sobie sam na plecach przyniesiesz bara > nie. Takie ci昕ar體ki maja baranie pozwolenie na wjazd. Wszystkie inny powinny jecha dooko砤, a nie robi sobie skr髏y na lokalnych drogach kt髍e nie s przystosowane do takiego

Re: Protest mieszka馽體 Ursynowa. Zablokowali bud

A je秎i oka縠 si, 縠 mieszka馽y maj racj, to Szanowny Deweloper przywr骳i teren do dawnego wygl眃u? Drogi, na kt髍 macie pozwolenie nikt nie blokuje. Ale raczej prosz nie liczy, 縠 mieszka馽y pomog ni wozi beton w taczkach - bo ci昕ar體kami... nie da rady chyba - ale o tym wiedzieli禼ie

Re: Ci笨oreksja - g硂dzenie si w ci笨y

Nie komentuj wygl眃u kobiet w ci笨y, chyba, 縠 mam co mi砮go do powiedzenia. Jak nie mam, to milcz. Nie wszystkie kobiety 砤dnie wygl眃aj w ci笨y, no i co z tego. To stan przej禼iowy. Zauwa縴砤m natomiast, 縠 cz阺to te kobiety, kt髍e np. przez wi阫szo舵 縴cia by硑 grube, a potem schud硑

Witam Szukam Przyjaci蟪ki do 35 lat

Witam Jak wy縠j poznam ch阾nie tak dziewczyn wygl眃 bez znaczenia wa縩e aby by硂 mi硂. Je縟z du勘 ci昕ar體k po europie i zabior na ma砮 wakacje oczywi禼ie najpierw si poznajmy troch poklikamy. krzykierowca@wp.pl

Re: Rarytas! Zobacz od 秗odka schron przeciwatomo

tych transporter體 i ci昕ar體ek pi硂 dzie wcze秐ie, a i sam organizator 縜rtobliwie o tym wspomnia. Na pac ci昕ar體ki by硂 dwoje dzieci w wieku ok 8 lat i dwoje ok 12 lat. Podchmieleni kompani, poprzebierani w wojskowe ciuszki, dumnie dzier縴li w 砤pskach puszki z piwem, sam wygl眃 rozbawionych

Re: Renault Clio czy Peugeot 208? Pom罂cie!

z mocniejszym silnikiem, ale dop砤ta jest tak du縜, 縠 wchodzimy w cen klasy C. Po prostu to samochody do kr阠enia si po terenie w砤snego powiatu. Po prostu trzeba siebie samego przekona, 縠 nie ka縟 ci昕ar體k musz wyprzedzi, czasem trzeba do s眘iedniego miasta powiatowego wlec si te 80 km

der

Jak my秎a砮m o nim to kojarzy mi si z kierowc ci昕ar體ki i nie wiadomo dlaczego wygl眃 nie kojarzy mi si

Raytheon - konferencja na MSPO

Patriot. We wtorek, podczas konferencji poprzedzaj眂ej oficjalne otwarcie XXIII MSPO w Kielcach, ameryka駍ki koncern Raytheon zaprezentowa wst阷ny wygl眃 kompletnego zestawu, kt髍y ma trafi dla Polski. Wida na nim m.in. docelowy radar 360 stopni, kt髍y jest 勘dany przez stron polsk. Poinformowano

Re: i jeszcze NDR

czwarte - Mo縠sz Wie縴c dalej w swoje teoryjki tylko Miej 秝iadomo舵 tego ,ze z rzeczywisto禼i wsp髄nego nic nie maj! - Po pi眛e - W OG覮E praktycznie nie ma ci昕ar體ek na cywilnym rynku o podobnym wygl眃zie do Jelcza P662: pl.wikipedia.org/wiki/Jelcz_P662 Jedyne samochody ci昕arowe ,kt髍e mog硑 by z

Re: ma砮 sklepiki

Nie wiem, gdzie mieszkasz, ale to musi by niefaje miejsce. Samochodem do supermarket體 zawsze pojad i du縠 zakupy zrobi. Ale warzywa i owoce kupuj prosto z ci昕ar體ki, mi阺o u miejscowego buczera - zawsze 秝ie縠. Jajka - za 30 sztuk 秗edniej wielko禼i jajek p砤c niespe硁a dwa funty, w

Re: Tak zmieni si Sopot. Nowy plac na ko馽u Mon

Go舵 portalu: andy napisa(a): > Nowa Huta + Plac Defilad Wola砨y Sopot z 46r? Z jezdni/ulic Rokossowskiego wy硂縪n brukowcami, po kt髍ej je糳zi硑 doro縦i i ci昕ar體ki, a po w眘kich chodnikach chodzili wczasowicze?? Teraz Sopot przybiera wygl眃 europejskiego kurortu i chwa砤 tym, kt髍zy

Merytorycznie

udowodni, ale sam ich wygl眃 jest podejrzany. Na dobr spraw nie znam odpowiednika podobnej ulicy/drogi w kraju (w眘kie pasy, lastryko, brak kraw昕nik體 i pobocza utwardzonego), 縠by por體na. Mo縠 dlatego jest rzadko spotykane 60, nie 70. 4. Na zdj阠iu zamazany znak to faktycznie zakaz wyprzedzania

Nic dziwnego

, kt髍e stanowi wyj眛kowo 砤twy cel. Tak wi阠 pobocza tzw. "dr骻" to nieko馽z眂e si zwa硂wisko wszelakiego 縠lastwa, kt髍e kiedy by硂 chyba ci昕ar體kami. Natomiast Chi馽zycy (z wygl眃u nie przypominaj Europejczyk體) generalnie tam czuj si bezpiecznie - znam tylko jeden przypadek ataku

Re: kolejny g硊pi w眛ek

o w砤秐ie - marta ma racj. Dlaczego ci昕ar體ka ma si ukrywa jak stare pomarszczone babony 秝iec swoimi cyckami i wylewaj眂ym si t硊szczem na pla縴. Dla mnie to te babony s bardziej oble秐ie. Ci昕ar體ka po ci笨y ma szanse wr骳i do nienagannego wygl眃u, a te staruchy ju nie. -- Nie

Nie oceniaj stanu i liczby rannych po wygl眃zie

pojazdu. Ju jednemu tu napisa砮m, 縠 mo縠 to by myl眂e. Par lat temu w Bydgoszczy ci昕ar體ka zmia縟縴砤 dwa samochody osobowe, w ktorych podr罂owa硑 砤cznie 3 osoby. Wygl眃 samochod體 sugerowa, 縠 nikt w nich nie prze縴, ale zgin瓿a "tylko" jedna osoba. Pozosta砮 nie odnios硑 nawet ci昕kich

Park Planty nawiedzi kataklizm?

tak zadbaj o wygl眃 jak po remoncie na k蟪eczku obok Starego Ogrodu jak i w samym Starym Ogrodzie. Po ci昕ar體kach zosta硑 wyrwy w ziemi, a na k蟪eczku nawet chodniki nie zosta硑 pozamiatane...

Re: On lubi szczuple

samuela_vimes napisa砤: > no zwariowa砤 ;-) nie b阣 krytykowa ci昕ar體ki, po to jest ci笨a aby przyty. > Ja jak karmilam to nie 鎤iczy砤m, ale strasznie wtedy schud砤m, bo m硂da by砤 > bardzo wybredna i nie mog砤m nic je舵 prawie. Ale po p蟪 roku jak przesta砤m ka > rmi

Re: Fanfik_angielski spleen

do pasierbicy, jednak jak zwykle w jego przypadku by to u秏iech podszyty melancholi, a dzi- zauwa縴砤 Laura- po prostu smutkiem. -Jak si czuje ci昕ar體ka?- spyta砤 dziarsko ciotka Ida podchodz眂 do Laury i ca硊j眂 j siarczy禼ie w policzek.- No, no, bledziutki z ciebie Tygrys- doda砤, zupe硁ie

Re: Nastoletnia c髍ka mam....

Moja prababcia swojej ci笨y te nie zauwa縴砤 do 8 miesi眂a, bo wygl眃 jej si bardzo nie zmieni, miesi眂zki mia砤 a w tamtych czasach nikt jej nie powiedzia, z czym wi笨e si tzw 'obowi眤ek ma晨e駍ki'. Tak縠 mo縩a, mo縩a. Dziewcz阾a, zw砤szcza m硂de, w ci笨y cz阺to nie wygl眃aj jak klasyczne

S砤wetne zdarzenie w opisie Stroopa i M. Edelmana.

, kt髍y podczas powstania przeszed na stron aryjsk i tam wykona dla nas znakomit robot. Mia tak zwany dobry wygl眃. Do tego urodzi si i wyr髎 na Powi秎u, to by po prostu ch硂pak z Powi秎a. „Kraczek”, kt髍y wsp蟪pracowa z „Kazikiem”, wystara si o ci昕ar體k. &bdquo

Re: i jeszcze NDR

. A jak wiesz kiepsko si wychodzi wierz眂 na s硂wo. > - Po pi眛e - W OG覮E praktycznie nie ma ci昕ar體ek na cywilnym rynku o podobny > m wygl眃zie do Jelcza P662: > pl.wikipedia.org/wiki/Jelcz_P662 > Jedyne samochody ci昕arowe ,kt髍e mog硑 by z daleka przypomina sylwetk tego >

Nekrobiznes musi si kr阠i.

Go舵 portalu: Esencja napisa(a): widocznie autor wola砨y aby dom pogrzebowy pr > zypomina z wygl眃u bud z chi駍zczyzn albo weso砮 miasteczko... Nie tak dawno jeszcze takie przybytki, jak dom pogrzebowy mo縩a by硂 spotka raczej na cmentarzu lub obok przycmentarnego ko禼io砤. Kogo

..

Czy takim problemem dla miasta by硂by zorganizowanie sprz眛aj眂ego pogotowia.potrzeba 4 facet體 z ZDM i ma潮 ci昕ar體k. dzwonisz do nich jak widzisz wysypany kosz na 秏ieci, zbit butelk na ulicy, upuszczony kebab itp. chodzi o drobne rzeczy, kt髍e strasznie psuj wygl眃 miasta. s pod telefonem

jest duza szansa asiaiwona

??? asiaiwona_1 napisa砤: Dlaczego ci昕ar體ka ma si ukrywa jak > stare pomarszczone babony 秝iec swoimi cyckami i wylewaj眂ym si > t硊szczem na pla縴. Dla mnie to te babony s bardziej oble秐ie. > Ci昕ar體ka po ci笨y ma szanse wr骳i do nienagannego wygl眃u, a te > staruchy ju nie. -- nie mam

w ogole sie nie znacie

potwierdza pracownik nadzoru budowy pragn眂y zachowa anonimowo舵. O znaleziskach tych nie s powiadamiane s硊縝y archeologiczne, a ko禼i i czaszki 砤dowane s wprost na ci昕ar體ki i wywo縪ne na sk砤dowisko 秏ieci. Robotnikom nakazano ca潮 spraw utrzymywa w tajemnicy pod rygorem zwolnienia dyscyplinarnego

Re: Dziewczyna uwaza ze jej styl to niedbanie o s

, wymy秎nych fryzur, kiecek, koronek. Zawsze ad > idasy, boj體ki, swetry/koszulki, kolory ziemi. nie mo縩a bra tego jako jedynego kryterium: kobieco舵 jest r罂na w przypadku poszczeg髄nych os骲. Jedna b阣zie wygl眃a kobieco w boj體kach, a druga jak ch硂p. Liczy si ca硂kszta硉 wygl眃u. > ndynk

Motorniczy z "14", szara馽za aut, rowerzysta i ja

, kt髍ych z racji wygl眃u zwyk硂 si nazywa "karkami". Wysiedli z mocno u縴wanego auta niemieckiej marki (bez reklam) i zach阠ani okrzykami starszej pani siedz眂ej w ich aucie (zapewne ich mamusia), szybko i sprawnie zaprowadzili pok骿 mi阣zy kierowc ci昕ar體ki a osob體ki. M體i眂 wprost obaj

Re: Ani jednego dobrego Polaka

- ojciec przerzuci przez mur chleb. Otworzyli秏y ten chleb i tam by硂 napisane: przyjd Niemcy z ci昕ar體k, 縠by禼ie si nie wa縴li na ni wej舵. Jak maj was zabi, niech was zabij tam, gdzie jeste禼ie. To by砤 ostatnia wiadomo舵 od ojca. I rzeczywi禼ie przysz砤 ci昕ar體ka. Niemcy mieli tak jakby

Re: MPK3 dni w tygodniu

Nasze wo砤nie o to, aby miasto ratowa硂 w砤sn sp蟪k pozostaje bez odpowiedzi. W zamian dostajemy co raz to wi阠ej bus體 w眛pliwego stanu technicznego, r罂nistego wygl眃u i wieku. Przecie busiarz zatrudniaj眂y jednego kierowc albo i nie, je縟勘cy 20 letnim Mercedesem przerobionym z ci昕ar體ki

"Nie widz problemu, by poprosi o miejsce" [LI...

opiekunka przyzwyczai硑, 縠 jest si absolutnie najwa縩iejsz i najbardziej potrzebuj眂 siedzenia osob? Na szcz甓cie widuj jeszcze czasem m硂dzie o archaicznych manierach. Co wi阠ej, zdarzy硂 mi si kilka razy, 縠 m骿 wygl眃 pani w wieku trolejbusowym sprawi, 縠 ust眕iono mi miejsca w metrze. 痽cz

Re: Inwalida jecha czy szed? Odpowie prokuratur

Apeluj o odrobin wyobra糿i! Oto w髗ek inwalidzki, elektryczny, czteroko硂wy (widzia砮m go w TV), z wygl眃u podobny do quada. Prowadzi go pijany inwalida. Nadje縟縜 ci昕ar體ka. Wtedy pijany w sztok inwalida niespodziewanie wyje縟縜 g酬biej na jezdni. Kierowca ci昕ar體ki, chc眂 go omin辨

Re: Witajcie ci昕ar體ki :)

Witaj :-) -- "Podw砤dny powinien przed obliczem prze硂縪nego mie wygl眃 lichy i durnowaty, tak by swym pojmowaniem istoty sprawy nie peszy prze硂縪nego" Ukaz Cara Rosji Piotra I z dnia 09.12.1708r.

Re: vitara 2001 kontra rav4 1999 - benzyniaki?

Vitara czy Grand Vitara to prawdziwa teren體ka z ram, reduktorem itp. I prowadzi si jak teren體ka, czyli jak ma砤 ci昕ar體ka. RAV4 prowadzi si jak osob體ka, bo to sam. osobowy przypominaj眂y teren體k tylko z wygl眃u - ale ma zwi阫szony prze秝it i nap阣 4x4, wi阠 na grunt體k z niezbyt g酬bokimi

Re: Co wiesz na temat wypadk體 autobusowych?

autobus te nie wygl眃a na szczeg髄nie zniszczony, ale par os骲 zosta硂 powa縩ie rannych. Z drugiej strony w wypadku w Bydgoszczy sprzed paru lat, w kt髍ym ci昕ar體ka dos硂wnie zgniot砤 dwa samochody osobowe, zgin瓿a jedna osoba z trzech, kt髍e tymi dwoma autami podr罂owa硑. Na podstawie zdj赕 mo縩a by

"pieczywo"do lidla przyje縟縜 z niemiec i rumunii-

r罂nokolorowych proszk體--dodadza wody i kilka 硂pat"przypraw"czyli jaki py o wygl眃zie mielonych p硑t azbestowych....Troche wody i wyje縟zaj tasmami szare p蟪produkty kt髍e to sie pakuje i ci昕ar體kami rozwozi po ca砮j europie---ja po przepracowaniu tam roku nigdy nie tkna砮m tego lidlowego"chleba"....

Re: Zgadzacie si z tym tekstem...?

Nie:) - m硂da posiada kolekcj barbie<i pochodnych>, uwielbia kucyki<te si wci眊n瓿am> i posiada te liczn kolekcj samochod體 - policyjne, stra縜ckie, koparki i wieelk ci昕ar體k, oraz garbusa w panterk:P Z kumplem ogl眃aj u niego ninjago i bardzo lubi. Powa縜 te boba, te

Re: Co sie dzieje na zjezdzie Konotopy.

hannl napisa: > emes-nju napisa: > > > > A teraz bez jaj. W sumie, to najniebezpieczniejszy na tym > > > > zakr阠ie jest... jego wygl眃 > > Zgoda! Mimo to tylu tam zaskoczonych i przerazonych pewnie > dlatego, bo sa przekonani, ze MUSZA tam wjechac >

Otwarcie dla ruchu ulicy 1 Maja o縴wi ca潮 dzie...

mo縠 puszczenie neoplan體 i ci昕ar體ek to jst przesada, ale aktualnie cz甓 Maja jest tak jako brutalnie oddzielona od strony Miasta jak co obcego a pami阾am, 縠 kiedy by硂 tu sympatyczniej widokowo, mimo r罂nych opini by硂 to fajna ulica i nie wgl眃a砤 tak obco jak odzielona, miasto planuje

Nie lubi wietnamskiej kuchni.

Je縟筷 bardzo du縪, czasem po drodze musz co zje舵, ale nigdy nie zatrzymuj si przy wietnamskich barach. Preferuj - co mo縠 si wydawa dziwne - fastfoody (raz na jaki czas nie zaszkodzi), ewentualnie miejsca, gdzie widz du縪 ci昕ar體ek. Fastfoody gwarantuj mi tylko jedno - powtarzalno舵

Re: Wysoki czy niski tunel

Niski tunel to max 3.5m. Taka wysoko舵 za砤twi砤 by problem tranzytu du縴ch pojazd體 i jednocze秐ie umo縧iwi砤 przejazd wi阫szo禼i zwyk硑ch ci昕ar體ek, np. 秏ieciarek czy dostaw towaru do sklep體. Gorzej z lokalnymi liniami autobusowymi, bo oni u縴tkuj te autokary turystyczne, kt髍e maj na oko

Re: i jeszcze NDR

ci昕ar體ek na cywilnym rynku o po > dobny > > m wygl眃zie do Jelcza P662: > > pl.wikipedia.org/wiki/Jelcz_P662 > > Jedyne samochody ci昕arowe ,kt髍e mog硑 by z daleka przypomina sylwetk > tego > > samochodu na rynku cywilnym to....po wojskowe Stary-266M i produkowane dl >

Re: cialo kobiety a ciaza

Nie objada si, chodzi na gimnastyk dla ci昕ar體ek, wciera krem przeciw rozst阷om, je縧i masz czas i mo縧iwo禼i chodzi raz w miesi眂u na zabiegi na cia硂 dla przysz硑ch mam. Stosowa砤m, mam 2 dzieci i wygl眃 i wymiary ca砶iem OK (jak przed ci笨).

Ci昕ar體ka z Gliwic?

w PKF pokazan by model przedstawiaj眂y docelowy wygl眃 o ile dobrze zapami阾a砮m ci昕ar體ki o oznaczeniu SC6 W35. Ma mo縠 kto bli縮ze informacje o tym projekcie? To konstrukcja w砤sna, czy wzorowana (np. na konstrukcjach niemieckich)? 痚 nie wesz砤 do produkcji to wiadomo (pewnie z powodu podj阠ia

Re: Przasnyska 12-16 tys./m2

bermudzki je秎i chodzi o wygl眃, "estetycznie" to b阣zie mo縠 za 10 lat, pe硁o budynk體 przemys硂wych itp., ci昕ar體ki deweloper體, porozwalane zdewastowane przez budowy chodniki, zaje縟縪ne trawniki, brak komunikacji miejskiej na samej Przasnyskiej do metra i podstaw體ki na tej ulicy; nieustanne

385 drzew do wyci阠ia. Wkr髏ce remont Ogrodu Sa...

Troch nas przera縜j te rewolucyjne przebudowy i o ile jeste秏y zmuszeni znosi niedogodno禼i zwi眤ane z komunikacj to ju zastanawia czy chodzi o dobry wygl眃 czy o czyj zarobek na kostce brukowej. Mo縩a wymieni ca硑 asfalt w mie禼ie na kostk ale osobi禼ie stare chodniki z asfaltu wcale mi

Mick Jagger

Brutuss, b砤gam! Mick Jagger jako przyk砤d dobrego wygl眃u???!!! Przecie on ju w m硂do禼i wygl眃a jakby mu ci昕ar體ka najecha砤 na twarz, a teraz to ju... a strach patrze! Poza tym nie zgadzam si z meritum - arty禼i 縴j w wielkim stresie.

Re: Intimate gymnastics - mi甓nie kegla

urquhart napisa: > Jeszcze troch po polsku: > > Posiadaczk najsilniejszej waginy 秝iata (odnotowa砤 to wydarzenie Ksi阦a > Guinnessa) jest 42-letnia Rosjanka o wygl眃zie sympatycznej blondynki, Tatiata > Kozhevnikova z Nowosybirska. W砤秐ie ustanowi砤 nowy rekord w tej >

Re: kogo chyba powali硂 !!

ale dla tych co chc :P Inna sprawa, 縠 jak nie b阣ziesz chcie to oni te mog wtedy Ci ju nie chcie... mam nadzieje, 縠 to tylko taki ich chwilowy wymys tak jak to by硂 z liczeniem ci昕ar體ek ;) -- "Podw砤dny powinien przed obliczem prze硂縪nego mie wygl眃 lichy i durnowaty, tak

Re: Najta駍zy diesel w Polsce

Ja mam 12'sto latka, nowe 2 komplety opon, nowe reflektory (bo stare chociaz by硑 jeszcze ok dosta硑 kamieniami spod k蟪 ci昕ar體ki), na wiosn bed nowe hamulce (klocki+tarcze) wi阠 nie wpisuje si w stereotyp kierowcy auta mocno u縴wanego. Dodam jeszcze 縠 siedzia砮m w tym wynalazku i sorki ale

Re: Nowa teoria: metro zala硂, bo przecieka pod t

ci昕ar體ki i wywo縪ne na sk砤dowisko 秏ieci. Robotnikom nakazano ca潮 spraw utrzymywa w tajemnicy pod rygorem zwolnienia dyscyplinarnego. Np. bardzo p硑tko zaledwie pod warstw asfaltu znaleziono kilka doskonale zachowanych zw硂k, kt髍ych wygl眃 秝iadczy na pochodzenie znacznie p蠹niejsze ni druga wojna

Re: hehe, najlepsze sa argumenty policji belgijsk

specjalnie rozbija, bo gdy go oddawa砮m, komputer pok砤dowy pokazywa ni縮ze 秗ednie zu縴cie paliwa ni gdy go dostawa砮m. Najbardziej w tym aucie podoba硂 mi si to, 縠 mia taki niewinny, wcale niesportowy wygl眃 (typowe rodzinne kombi) i bardzo dobre przyspieszenie na pi眛ym biegu. Na og蟪 je糳zi砮m

bia硂ruskie lod體ki i ci昕ar體ki

Co to za zacne marki masz na my秎i? Wiem, 縠 Bia硂ru produkuje nawet komputery - ale co to za cuda techniki? Wygl眃 ZX Spectrum, moc obliczeniowa kalkulatora. Przypuszczam, 縠 te szlagiery w dziedzinie lod體ek i ci昕ar體ek to taka sama historia.

Re: filmy o drugiej wojnie 秝iatowej

Ten motyw dotyczy chyba nie drugiej, a pierwszej wojny 秝iatowej. G丑wna bohaterka w scenie fina硂wej wpada na mo禼ie pod ci昕ar體k (z wygl眃u troch za star jak na lata czterdzieste). Film piekny.

Re: wyr罂niamy kobiety 砤dne, brzydke i baby w ci

doti-beauty napisa砤: > Niestety wszystkie komentarze na temat kobiet w ci笨y i ich > kocmo硊chowatego wygl眃u s w wi阫szo禼i rzetelnie wypracowane przez > cale rzesze ci昕ar體ek. z drugiej strony jeszcze zanim sama zaszlam w cia筷, zdarzalo mi sie widywac na ulicach 砤dne, zadbane i

"Prze秎adowca " Tv PUls

秝iat砤.Musia ich obserwowa ju od motelu. Od tej pory jad spanikowani i ogl眃aj si ciagle za siebie. Na stacji benzynowej ulegaj histerii i wydaje si, ze kierowca ci陑ar體ki z lodem chce ich pozabija. Wszystko przez jego wygl眃 tirowca i kij bejsbolowy w gar禼i. Uciekaj tak szybko, 縠 a

Re: martyna na pudelku o swoich kraglosciach :)

Elza ale na serio nie rozumiesz, ze jednemu jest fajniej a drugiemu ju nie? Nie ma jednego obowi眤uj眂ego wzorca pi阫na, nie ma jednej ka縟ego uszcz甓liwiaj眂ej hierarchii warto禼i. Komu zale縴 na okre秎onym wizerunku, wygl眃zie to 砤duje w to czas, energi, pieni眃ze i potem si cieszy jak

Performens z udzia砮m 縴dowskiej policji w gettcie

Pora na kolejny performens przypominaj眂y tamte czasy. Np. taki - likwidacja oddzia硊 noworodk體 w szpitalu na terenie 丑dzkiego getta. Policjanci otaczaj szpital, wi阠 oszala砮 matki z pewnej odleg硂禼i ogl眃aj jak inni policjanci wyrzucaj z okien na ci昕ar體k noworodki. By scena by砤

Re: Udzielanie porad treningowo-縴wieniowych

> fajny przystojny chlopak Co ma do rzeczy jego wygl眃? Instruktor przede wszystkim powinien mie pouk砤dane w g硂wie. A z jego sposobu szukania pracy i autoprezentacji, wynika jedynie mentalno舵 naiwnego nastolatka. W wieku 25 lat, powinien by zdecydowanie bardziej rozgarni阾y. A przy

Autostrada wreszcie gotowa

To co w砤秐ie zosta硂 oddane do u縴tku to sie powinno nazywa miejska ulica. Toto nawet swoim wygl眃em autostrady nie przypomina. Totalny brak poboczy, brak pasa awaryjnego, brak drogi technicznej, brak jakiekolwiek stacji benzynowej. W najblizszym czasie b阣zie to droga o najwy縮zym wsp蟪czynniku

Re: I nawet...

lucy_z napisa砤: > A ja widzia砤m wczoraj w TV jak na autobus, wis a wis dworca g丑wnego w > Gda駍ku, wpad砤 ci昕ar體ka. Choroba, czy to ludziom brakuje wyobra糿i??? Podobno kierowc ci昕ar體ki zmyli wygl眃 zatoczki. Tam rzeczywiscie zatoczka ma kilkaset metr體 d硊go禼i i wygl眃a jak

Re: Soczewki kontaktowe w czasie porodu

ich nie czuj ale kiedy zdarzy mi si przysn辨 (jak to ci昕ar體ce:) po obudzeniu czuj dyskomfort i zaraz je wyjmuj. A co do wygl眃u to wszystko zale縴 od gustu i urody. Mi tam jest 砤dnie i w okularach i w soczewkach :) Zreszt porod體ka to nie casting czy pokaz mody.

Kasy w marketach :)

do kas w supermarketach;) Na taki altruizm w narodzie nie licz :) Zawsze w hipermarkecie staj do kasy z pierwsze駍twem dla ci昕ar體ek (39 tc) i jeszcze si nie zdarzy硂, 縠by mnie kto przepu禼i. Wprost przeciwnie, nar骴, niezale縩ie od p砪i, wydaje si wtedy niesamowicie zainteresowany wygl眃em

Re: Baseny ju otwarte.

Ci昕ar體ki z papierosem w wodzie w upale...no ciekawie to brzmi...nic tylko robi im zdj阠ia do gazety twoje dziecko twoje becikowe :) Z takim brzucholem z w砤snego do秝iadczenia wiem ,縠 lepiej wchodzi na g酬bsz wod i najlepiej pod okiem ratownika bo cz硂wiek ma ruchy jak walne a w wodzie

Re: Gratulujemy Bia硂酬ce

Go舵 portalu: SKO napisa(a): > i pewnie jak z O Czajka ca潮 dob rusza硑by kolumny ci昕ar體ek > wywo勘cych osady, kt髍ych nie ma jak spali na Czajce, b阣 > zadowoleni z ha砤su, odoru niehermetyzowanych samochod體, i op砤t > za utylizowanie odpad體 poza miejscem ich wytworzenia

Re: Skwer przy ulicy 3go Maja i Floriana

Bonewax - w pe硁i zgadzam si z Twoim zdaniem. Pewnie, 縠 wa縩y jest wygl眃 zewn. okolicy, ale w pierwszym rz阣zie powinno si dba o potrzeby obywateli, mniej uci笨liwo禼i dla nich. Tote jestem za tym, by zakupi autobusy niskopod硂gowe, podwy縮zy zasi砶i piel阦nacyjne z miasta itp. Fajnie

Re: Du縠 kombi albo rodzinny Van do 15 000 z

cenie. I co z tego, 縠 przejecha 500,000 skoro drugie tyle jeszcze zrobi. A je秎i chodzi o mu硂wato舵 - RS4/RS6 nie kupisz w tej cenie, a 禼iga si kombiakiem chyba nie ma sensu. Fakt, 縠 wyprzedzanie ci昕ar體ki planowa na 5 minut przed manewrem to troch bezsens, ale dobry TD ma moment od nieca硑ch

Re: Nienawidz siebie:((((

tylko narzekam i zalewam si 硓ami z powodu g硊piego wygl眃u, po prostu czuj sie nieatrakcyjn ci昕ar體ka:(

Re: Brzuszek-flaczek

Nie mia砤m cesarki. Brzuszek m骿 jesli chodzi o wygl眃 doszed do siebie w ci眊u roku (ca硑 okres karmienia). Najbardziej zadowolona z siebie by砤m 3 lata po porodzie, ale to chyba s naprawde kwestie indywidualne. brzuszk體 nie 鎤iczylam, wi阠 tak dlugi okres to nic dziwnego. Ciekawe jak to

Re: Wilczy apetyt- czy wy te tak macie?

Ci昕ar體ko 1, wyj瓿a mi to z ust. jasne, ze wygl眃 to wa縩a rzecz, ale gdzie w tym wszystkim miejsce na mi硂舵? jak sie kogo kocha, to ze wszystkimi wadami i zaletami, z brzuszkiem lub bez. nikt idealny nie jest /i bardzo dobrze, bo 縴cie by硂by takie nudne.../. Pozdrawiam - mynia 40tc.

du縴 brzuch :)

Witam. Jestem w 27 tygodniu ci笨y i mam bardzo du縴 brzuszek. Dzidzia rozwija si prawid硂wo i jedynym problemem jest tylko moje samopoczucie. Cho m笨 i ca砤 moja rodzinka s wr阠z zachwyceni moim wygl眃em, ja zastanawiam si czy jeszcze na 秝iecie s lub by硑 ci昕ar體ki z takimi du縴my brzuszkami

Oj ty r體nie, mocno przesadzasz...

tylnego mostu to rzeczywi禼ie jest wytrzyma硑 st眃 ka縟a ci昕ar體ka ma sztywny most. Niestety teoria i praktyka m體i, 縠 czym wi阠ej nieresorowanej masy tym zawieszenie sprawuje si gorzej je秎i chodzi o dynamiczn prace (st眃 nasza fascynacja alufelgami, nie chodzi o wygl眃 ale o wag). Z tego powodu

Re: Zakurzony zlom z szopy sprzedany

Kiedy tam dawno temu tj. co z dziesi赕 a mo縠 i wi阠ej lat temu w Auto Moto i Sport by artyku o Bugatti Atlantic i o tym, 縠 przetrwa砤 jaka ilo舵 silnik體 do tych aut lub podobnych (ale Bugatti) i kto robi repliki. By硂 sporo zachwytu nad elastyczno禼i silnika i niesamowitym wygl眃zie tych

Re: przejazd samolotu ulicami warszawy

Z delikatnym po秎izgiem czasowym konw骿 samolotowy ruszy. W sk砤d w/w konwoju wchodzi硑: radiow髗, pilot, dwie ci昕ar體ki ci眊n眂e platformy (na pierwszej platformie le縜硑 skrzyd砤 i usterzenie poziome - platforma ta z racji swojego wygl眃u zosta砤 縜rtobliwie nazwana "Podpask", na

Re: Kobiety w ci笨y- dlaczego o siebie nie dbacie

hej, jestem 11 tyg. po porodzie, wi阠 mog ci powiedziec ze swojego do秝iadczenia:)w ci笨y dba砤m o siebie, bo po prostu lepiej si czu砤m umalowana itd, a poza tym widzialam same atrakcyjne ci昕ar體ki:)ale czasami, gdy dopada硑 mnie md硂禼i(uczulenie na zapachy, szczeg髄nie kosmetyk體)lub inne

Dlaczego busy powinny by zlikwidowane

temat kr笨 legendy. 4) Sp骿ny wygl眃 zewn阾rzny/oznakowanie komunikacji miejskiej - przez to mi osobi禼ie ten "transport" si kojarzy z ci昕ar體kami kt髍e wo勘 ludzi w Afryce. Ka縟y w髗 wygl眃a jak chce. Pami阾am jak kiedy sta砮m na przystanku przy dworcu Miasto i jaka przyjezdna osoba

Re: Zawiod硑 s硊縝y drogowe

a tak z trzeciej strony: piaskarka (solarka?) to z wygl眃u taki sam pojazd, jak ka縟a inna ci昕ar體ka, tylko "bud" ma inn - je秎i "zwyk砮" samochody mia硑 k硂poty z jazd, to solarka (piaskarka?) nie mia砤 k硂pot體? Je秎i wszystkim kierowcom przejazdy po mie禼ie zajmowa硑

Re: Motodziennik: Mini Saab

-ja to bym chcia aby hyundai przej背 saaba i mia swoja mark premium w europie widzia砨ym wi阫sz ekspansje budowanie lepszego wizerunku, a ten saab w 1:00 przepi阫ny idealny konkurent np. Audi TT za sam wygl眃 mia砨y rzesze fan體 :) a poza tym dla mnie saab to maszynka do zarabiania pieni阣zy

Re: autostrady: Niemcy czy Francja?

;tylko dla ci昕ar體ek" ale tym nie nale縴 si przejmowa. W wi阫szo禼i przypadk體 taki truckstop to dziurawy parking dla TIR體 z ma潮 obskurn z wygl眃u knajpk oraz prysznicami i toaletami, ale czasem jest to wi阫sza rzecz ze sklepami, serwisem itp. Korzy禼i jest to, 縠 w takim miejscu mo縩a zje舵 o

Re: Nie spotka砮m ani jednego dobrego Polaka ...

p砤ka. D硊go nie mo縠 doj舵 do siebie). Niemcy otworzyli drzwi, ale zaraz zamkn阬i, bo smr骴 by okropny. Jak ci昕ar體ka odjecha砤, ja i m骿 s眘iad, kt髍y si nazywa pan Chutoran, z Poznania, wyszli秏y, opryskali秏y si wod i postanowili秏y ucieka z getta. Mama i brat przetrwali 砤pank? - Tak

Re: Ciaza a solarium?

zawsze wydawalo mi sie, 縠 dla kobiety w ci笨y najwa縩iejsze na swiecie jest zdrowie maluszka. a tu si okazuje, 縠 nie, 縠 dla niekt髍ych wa縩iejszy jest w砤sny wygl眃!! dziewczyny, zastan體cie si troch!! a noworodka bys polozyla pod lamp? slo馽e jest rzecza naturaln, dziecko bedzie na nim