samochody ci昕arowe wojskowe

sprawd te:

samoch骴

dawan

Kolejny wypadek na drodze krajowej nr 8. Ranna jedna osoba

Kolejny wypadek na drodze krajowej nr 8. Ranna jedna osoba

Na drodze krajowej nr 8 zn體 dosz硂 do wypadku samochodowego - tym razem z udzia砮m tira i osob體ki.

Samochody z bloku wschodniego gotowe na apokalips

Pewien artysta z Kazachstanu postanowi popu禼i wodz fantazji i na bazie radzieckich samochod體 stworzy kilka ekstremalnych potwork體. To jedyne w swoim rodzaju po潮czenie monster truck體, Mad Maxa, apokalipsy i motoryzacji ze wschodniej strony 縠laznej kurtyny

Nowe Sprintery 4x4 i nie tylko | Prezentacja

Mercedes urz眃zi pokaz si硑 i pochwali si wszystkimi swoimi modelami u縴tkowymi. Nowo禼i to Sprintery z r罂nymi wariantami nap阣u, ale te systemy wspomagaj眂e kierowc

Ostatnia prosta na mo禼ie Grota i Trasie AK. Szerszy most, wraca tranzyt

Ostatnia prosta na mo禼ie Grota i Trasie AK. Szerszy most, wraca tranzyt

, cho mimo zakazu wjazdu nie brak ich te za dnia. - Skoro mamy pe砮n zakres zabezpieczenia przed ha砤sem, b阣ziemy wnioskowa, by po otwarciu pe硁ego przekroju Trasy AK i mostu Grota wr骳i tu normalny ruch tranzytowy i samochod體 ci昕arowych przez ca潮 dob. To jest dzi ok. 100 tys. pojazd體, co

Tabliczki do znak體

Tabliczki do znak體

obowi眤uje T-22 Tabliczka wskazuj眂a, 縠 znak nie dotyczy rower體 jedno秎adowych T-23a Tabliczka wskazuj眂a motocykle T-23b Tabliczka wskazuj眂a samochody ci昕arowe, pojazdy specjalne, pojazdy u縴wane do cel體 specjalnych, o dopuszczalnej masie ca砶owitej 3,5 t oraz ci眊niki samochodowe

Jeepney | Autobus z innej bajki

Jeepney | Autobus z innej bajki

, ale konstrukcj oparto na du縪 wi阫szych ramach samochod體 ci昕arowych (cz阺to Isuzu), a do nap阣u pos硊縴硑 wysokopr昕ne silniki Mitsubishi i Isuzu.Jeepneye wci笨 budowane s lokalnie na Filipinach. Nie ma jednej fabryki, ani jednej recepty na Jeepneya. Najwa縩iejszy jest kszta硉. Prz骴

Pierwszy samoch骴 na 秝iecie

Pierwszy samoch骴 na 秝iecie

opisuj眂a samoch骴 jest znacznie prostsza i m體i jedynie o w砤snym nap阣zie. Przy tak sformu硂wanej definicji przyj辨 mo縩a, i pierwszym samochodem by parowy ci眊nik artyleryjski Cugnot z 1770 roku, kt髍y przecie stanowi swego rodzaju pierwowz髍 wojskowego samochodu ci昕arowego. Dodatkowo zachowa硑 si

Czym je糳zili papie縠 | Przegl眃 papamobile

Czym je糳zili papie縠 | Przegl眃 papamobile

| Samochody niepotrzebne Polakom Top 10 | Bestsellery w Izraelu Chcesz poczu si jak kardyna? Kup takie auto Najnowszy nabytek papie縜 to Mercedes klasy M. Auto jest bia砮, to chyba jasne, a za kabin kierowcy ma oszklony, niewielki pok骿, w kt髍ym centralne miejsce zajmuje tron dla jego 秝i眛obliwo禼i

Wypadek z udzia砮m pojazdu wojskowego na drodze krajowej nr 8

Wypadek z udzia砮m pojazdu wojskowego na drodze krajowej nr 8

Najprawdopodobniej kierowca tira nie zd笨y wyhamowa i uderzy w lawet przewo勘c opancerzony pojazd. Pojazd wojskowy po uderzeniu zsun背 si i uderzy w ci昕ar體k. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ruch w tym miejscu odbywa si wahad硂wo. W pi眛ek w "Tygodniku.Wroc砤w"

Mamy rekord! 3,9 l/100 km - to nasz wynik

Mamy rekord! 3,9 l/100 km - to nasz wynik

za samochodami ci昕arowymi i autobusami. W niekt髍ych warunkach dawa硂 to znakomite rezultaty (oszcz阣no禼i nawet ponad 0,5 l/100km), w innych nie by硂 wida wyra糿ej r罂nicy. Nasz trud op砤ci si, ostateczny wynik na dystansie 430 km to 3,9 l/100km. Najlepsza za硂ga w Priusie osi眊n瓿a 4,1 l/100km

Isuzu D-Max - pierwsza jazda

Isuzu D-Max - pierwsza jazda

za硂縠nia wysz砤 firma Isuzu skoncentrowana na produkcji samochod體 ci昕arowych i dostawczych, kt髍a wreszcie otworzy砤 oficjalne przedstawicielstwo w Polsce. Najpopularniejsze auto tej marki to D-Max z 2002 roku. Podczas zesz硂rocznego salonu samochodowego w Londynie Isuzu przedstawi硂 D-Maxa po

70 lat Jeepa

70 lat Jeepa

Forward-Control Jeepa by硑 w zasadzie roboczymi samochodami ci昕arowymi o rozstawie osi 2057 mm w modelu FC 150 oraz 2629 mm w modelu FC 170. W okresie ich produkcji wprowadzano nieliczne tylko zmiany, cho modele lat 1959 i 1960 wyposa縪no w p硑waj眂e mosty nap阣owe (przedni i tylny), bli糿iacze ko砤

Przepisy drogowe w krajach UE - jak unikn辨 mandatu

Przepisy drogowe w krajach UE - jak unikn辨 mandatu

kontroluje samochody przy autostradowych stacjach benzynowych, jednak osobowe poddawane s kontroli rzadziej ni ci昕arowe. Kompetencje stra縴 miejskiej i gminnej | Pytania i odpowiedzi W innych krajach Europy Stra Miejska ma swoje odpowiedniki (np. Police Municipale we Francji, Stadtpolizei w

Nie panikuj! To tylko kontrola

inne s硊縝y mundurowe, ale ju nie w tak szerokim zakresie jak policja. Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) - mo縠 kontrolowa kieruj眂ych pojazdami w transporcie drogowym, np. samochodami ci昕arowymi i dostawczymi o dopuszczalnej masie ca砶owitej (DMC) powy縠j 3,5 t, autobusami, taks體kami i

Re: ......Polska it'd......

"W wyje縟縜j眂 z poligonu kolumn ameryka駍kich, wojskowych, samochod體 ci昕arowych uderzy kierowca auta osobowego? - podaje wroc砤wska "Gazeta Wyborcza?. Do wypadku dosz硂 w nocy. 痑den z ameryka駍kich 縪硁ierzy, kt髍zy s w Polsce na 鎤iczeniach NATO Anakonda 2016, nie odni髎 obra縠, ale

Re: BTR-80 w Syrii - c.d.!

Od grudnia 2013 roku na pro禸 w砤dz Syrii na rzecz wywozu broni chemicznej i nie tylko dostarczono: - 50 terenowych samochod體 ci昕arowych "KamAZ"! - 41 terenowych opancerzonych samochod體 ci昕arowych "Ura" - 30 transporter體 opancerzonych BTR-80 - 2 komplety indukcyjnych wykrywaczy min - 5

Re: Pieni眃ze dla krewnych i znajomych

Jak podaje "Gazeta Wroc砤wska", dzia砤cz Prawa i Sprawiedliwo禼i kasz Dudkowski, zosta szefem sp蟪ki Jelcz. Do tej pory by dyrektorem Centrum Kultury w gminie Siechnice. Artyku otwarty w ramach bezp砤tnego limitu prenumeraty cyfrowej Sp蟪ka Jelcz produkuje i serwisuje wojskowe samochody

Re:Bla,bla,bla,bla!

Jednak powr髏 do szko硑 jest absolutnie potrzebny w Twoim przypadku - chyba ,縠 jest ju za p蠹no?! NIE POTRAFISZ CZYTA!!! 6600 pojazd體 techniki wojskowej-opancerzonej NIE WLICZAJ samochod體 opancerzonych ani ci昕ar體ek i pojazd體 specjalistycznych ,kt髍ych Armia Federacji Rosyjskiej tylko

Re: Nowe ci昕ar體ki dla W.O.W.!

Pododdzia硑 Wschodniego Okr阦u Wojskowego w Amurskiej Ob砤stii otrzyma硑 24 wojskowe samochody ci昕arowe KamAZ-53501! Przez 2013 rok W.O.K. otrzyma ponad 100 nowych samochod體 ci昕arowych r罂nych typ體 a kolejn parti otrzyma w grudniu tego roku!

Re: Diagnoza boreliozy, a mo縠 co innego?

zorganizowali ten nab髍. P蠹niej jednak w jednostce wojskowej i tak uznano, 縠 nie by硂by bezpiecznie bra mnie na jakie powa縩iejsze wyprawy i da mi kierowanie du縴m pojazdem ci昕arowym, a jedynie zezwolono wozi sporadycznie ruskim uazem komandora, - dow骴c jednostki. Jednak i z tego w ko馽u zrezygnowano

Re: Referedum 11 maja

Te "nowe KamAZy" to cywilne samochody ci昕arowe ,kt髍ych w tamtych rejonach jest set tysi阠y na drogach! Ten tym w Rosyjskiej Armii ju praktycznie nie wyst阷uje - Wschodni Okr阦 Wojskowy jeszcze ich u縴wa! -Pozdrawiam!

Re: Nowe samochody dla Z.O.W.!

Pododdzia硑 zabezpieczenia materia硂wo-technicznego z Ni縩ego Nowgorodu wchodz眂e w sk砤d Zachodniego Okr阦u Wojskowego otrzyma硑 130 nowych ci昕arowych samochod體 terenowych: - ci眊nik體 siod硂wych KamAZ-65116 - ci昕ar體ek burtowych KamAZ-65117 Pozdrawiam!

Fah-many kontratak-kuj

Jak podaje "Gazeta Wroc砤wska", dzia砤cz Prawa i Sprawiedliwo禼i kasz Dudkowski, zosta szefem sp蟪ki Jelcz. Do tej pory by dyrektorem Centrum Kultury w gminie Siechnice. Sp蟪ka Jelcz produkuje i serwisuje wojskowe samochody ci昕arowe. Dot眃 jej szefem przez kilka lat by W砤dys砤w Czubak. - To

Re:Bia硂ruski MAZ podpisa kontrakt z MON Ukrainy!

Bia硂ruski zak砤d MAZ podpisa kontrakt z Ukrai駍kim MON-em na dostaw 44 wojskowych samochod體 ci昕arowych! Cz甓 to ci昕ar體ki a cz甓 ci眊niki siod硂we! Warto舵 kontraktu to 39 milion體 740 tysi阠y Hrywien! Czas zako馽zenia - grudzie 2014!

Re: Bia硂ruski MAZ eksportuje!

Przez ostatnie 3 miesi眂e Bia硂ruski MAZ podpisa trzy kontrakty na dostawy samochod體 ci昕arowych: - 100 sztuk ci昕ar體ek cywilnych do RPA - 100 sztuk ci昕ar體ek wojskowych do Ghany - 60 sztuk ci昕ar體ek wojskowych do Ekwatorialnej Gwinei Wi阫szo舵 pojazd體 wojskowych to odmiana MAZ-6317 maz

Re: System "Poljana" dla C.O.W.!

Centralny Okr阦 Wojskowy odebra od producenta nowy automatyczny punkt dowodzenia obron przeciwlotnicz "Poljana D4M1"! System sk砤da si z pi阠iu modu丑w umieszczonych na podwoziach terenowych samochod體 ci昕arowych KamAZ! System mo縠 prowadzi 500 cel體 ,z tego ci眊le wskazywa 255 i posiada 20

Re:Nowa i modernizowana bro w P.O.W. c.d.

Po硊dniowy Okr阦 Wojskowy otrzyma ponad 20 sztuk najnowszych terenowych samochod體 ci昕arowych podwy縮zonej 砤downo禼i KamAZ-65117! downo舵 tej ci昕ar體ki to 15 t + przyczepa 14 t! vpk.name/news/90792_v_voiska_yuzhnogo_voennogo_okruga_postupayut_avtomobili_kamaz65117.html Pozdrawiam!

Re:Nowe KamAZ-y dla WWO!

Brygada materia硂wo-technicznego zabezpieczenia rozmieszczona w Amurskoj Ob砤stii Wschodniego Okr阦u Wojskowego otrzyma砤 60 terenowych samochod體 ci昕arowych r罂nych wersji marki KamAZ! Kolejne dwie transze nowych samochod體 W.O.W. ma otrzyma do ko馽a roku!

Re: Referedum 11 maja

> Te "nowe KamAZy" to cywilne samochody ci昕arowe ,kt髍ych w tamtych rejonach jes > t set tysi阠y na drogach! Ten tym w Rosyjskiej Armii ju praktycznie nie wyst > puje - Wschodni Okr阦 Wojskowy jeszcze ich u縴wa! Nie 縠bym si czepia- ale czarne tablice rejestracyjne dla

Re:"Pancyry-S1" dla Wietnamu?!- c.d.!

Zdj阠ie ci眊nika przyczepy z zestawem na bazie wojskowego ,terenowego samochodu ci昕arowego KamAZ!

Tymoszenko dajcie nam bro! Hagel damy wam he砿y

, lotniczego, pomocy w szkoleniu personelu wojskowego” USA s gotowe przekaza Ukrainie pomoc wojskow, ale jak zastrzeg sekretarz obrony Chuck Hagel b阣 to materia硑 i urz眃zenia o "nie秏ierciono秐ym" charakterze. - To samochody ci昕arowe i terenowe, he砿y, kamizelki kuloodporne

Re:Nowe,ci昕arowe samochody terenowe w P.O.W.!

Wo砱ogradzka jednostko Wojsk Kolejowych z Po硊dniowego Okr阦u Wojskowego przyj瓿a na stan 100 nowych ,ci昕arowych samochod體 terenowych marki KamAZ "Mustang": - wywrotki du縠j 砤downo禼i KamAZ-65222 - ci眊niki siod硂we KamAZ-65116 - wywrotki KamAZ-55111 - transportowe KamAZ-65117

Re:Nowa i modernizowana bro C.O.W. cd.!

W tym roku Centralny Okr阦 Wojskowy otrzyma ponad 300 transporter體 opancerzonych BTR-80A i 1500 terenowych samochod體 ci昕arowych typoszeregu KamAZ "Mustang" i Ura "Motowoz"! -Pozdrawiam!

Re:1300 ci昕ar體ek dla W.O.W.!

Wschodni Okr阦 Wojskowy otrzyma ponad 1300 samochod體 ci昕arowych i techniki specjalnej na ich podwoziach! - KamAZ-53501 (6x6) - KamAZ-65117 (6x6) - Ura-4320 (6x6) - KamAz-6350 (8x8) ze specjalnymi przedzia砤mi do przewozu amunicji - KamAZ-65225 APSB-6-40 opancerzona maszyna przeciwpo縜rowa

Re: Nowa i modernizowana bro w P.O.W.c.d.!

Kolejne 100 terenowych samochod體 ci昕arowych przekazano do Po硊dniowego Okr阦u Wojskowego - obecna partia zosta砤 dostarczona do Budionnowska w Stawropolskim Kraju ,do brygady materia硂wo-technicznego zabezpieczenia! Na stan przyj阾o: - KamAZ-4350 (4x4) - KamAZ-5350 (6x6) - KamAZ-6350 (8x8

Re: Wojskowe tablice rejestracyjne (UA)

- samochody osobowe, terenowe UB - pojazdy opancerzone UC - samochody dostawcze, ambulanse UD - autobusy, mikrobusy UE - samochody ci昕arowe og髄nego przeznaczenia UG - samochody ci昕arowe specjalnego przeznaczenia, ambulanse UI - przyczepy transportowe UJ - przyczepy specjalistyczne (np. agregaty) UK

Re:Nowa i modernizowama bro W.O.W.cd.2!

Pododdzia硑 kolejowych wojsk in縴nieryjnych Wschodniego Okr阦u Wojskowego otrzyma硑 5 nowych 20 tonowych buldo縠r體 i 50 terenowych samochod體 ci昕arowych marki KamAz - mi阣zy innymi opancerzone CBA-60 na bazie KamAz-43114 vpk.name/file/img/SBA-60_Kamaz-43114_001.t.jpg Pozdrawiam!

separaty禼i zdobyli wyrzutnie grad!

dokumentami, nale縜 on do jednostki wojskowej z Dniepropietrowska. M-21 Grad to artyleryjska, czterdziestoprowadnicowa wyrzutnia pocisk體 niekierowanych kalibru 122 mm zbazowana na samochodzie ci昕arowym.

Re:Nowa i modernizowana technika w C.O.W.!

Od pocz眛ku 2012 roku Centralny Okr阦 Wojskowy zasili硂 ponad 1400 wojskowych terenowych samochod體 ci昕arowych typu Kamaz i Ura! W秗骴 nich jest: - 800 Kamaz 53501 (6x6) - 50 samochod體 po縜rniczych Kamaz 43118 AC-6,0-40 (6x6) - 15 ci眊nik體 siod硂wych Kamaz 65225 - pewna liczba Kamaz 6350 (8x8

jestes pewny, ze tylko to maja

zaj辨 cz甓 terytorium - powiedzia Dmytraszkiwskyj gazecie internetowej "Ukrainska Prawda". REKLAMA Jak doda, pozostali 縪硁ierze ukrai駍cy obronili magazyny, sto丑wk oraz plac. W r阠e napastnik體 wpad硑 te dwa samochody ci昕arowe. Dmytraszkiwskyj powiedzia, 縠 na terenie jednostki

Re:Nowa i modernizowana bro C.O.W!

W tym roku Centralny Okr阦 Wojskowy otrzyma ponad 1500 nowych samochod體 ci昕arowych 19 typ體 marki "Kamaz" i "Ura"~! Mi阣zy innymi: - 300 Kamaz-53501 "Mustang" (6x6) no秐o舵 10 t + przyczepa 12 t - 20 Kamaz-65225 - ci眊niki siod硂we z naczepami - 500 Ura-4320-31 (6x

Re: i jeszcze NDR

marek_boa napisa: > Jedyne samochody ci昕arowe ,kt髍e mog硑 by z daleka przypomina sylwetk tego > samochodu na rynku cywilnym to....po wojskowe Stary-266M i produkowane dla fir > m energetycznych Stary-774! > O i by硂 by to tyle! Przede wszystkim jednak, w trakcie prawdziwej

Re: Porozumienie Rosja-Meksyk!

Prowadzone s rozmowy na temat wojskowej wsp蟪pracy Rosyjsko-Meksyka駍kiej! Do tej pory Meksyk zakupi w Rosji 秏ig硂wce Mi-8MT-1,Mi-17-5W,Mi-171 , transportery opancerzone BTR-70, ci昕arowe samochody terenowe Ura-4320,granatniki przeciwpancerne RPG-7/RPG-29, PZR 9K38 "Ig砤"! W meksyku

Re: Dodawanie "legend"...

projektowano tak, ze 體czesne samochody ci昕arowe nie by硑 w stanie ich pokona z pr阣ko禼i wieksz ni 5 - 10 km/h; do cel體 transportu wojskowego modernizowano i rozbudowywano kolej.

Re: Jeszcze raz.

Dodatkowo stare rosyjskie (wojskowe) zewn阾rzne 紃骴硂 zasilania zamontowane zazwyczaj na podwoziu samochodu ci昕arowego ma na swoim wyposa縠niu akumulatory, z kt髍ych mo縩a korzysta w czasie postoju, ale podczas rozruchu potrzebne jest znacznie wy縮ze nat昕enie pr眃u, chyba tutaj wszystko jest

Re: Ostatni poci眊

wykopywa w latach 70-75 z rowu melioracyjnego, mi阣zy torami a ogrodem p. Stefci. Na niestrze縪nym przeje糳zie z ul. Armii Ludowej dosz硂 r體nie do wypadku bez wykolejenia (ok. 1996r. ?). W zderzeniu bra砤 udzia wolno poruszaj眂a si lokomotywa i samoch骴 ci昕arowy Star przewo勘cy beczki z paliwem, oraz

Re: Nowe samochody w Rosyjskiej armii!

Centralny okr阦 wojskowy od pocz眛ku roku odnowi sw骿 park samochodowy przyjmuj眂 do s硊縝y oko硂 300 terenowych samochod體 ci昕arowych Kamaz-53501 "Mustang" (6x6) o 砤downo禼i 10 t + przyczepy o 砤downo禼i do 12 t i ponad 20 terenowych ci眊nik體 siod硂wych Kamaz-65225 z naczepami o

Re: idiotyzm polskich stosunk體 z Czechos硂wacj

por體nywalne liczebnie i jako禼iowo, Czesi mieli kilkadziesi眛 tysi阠y samochod體 ci昕arowych, 1500 samolot體 i dobre czo砱i - to wszystko bez jednego wystrza硊 wpad硂 w r阠e Hitlera i pos硊縴硂 p蠹niej w napa禼i na nas gdyby wi阠 Polska przyj瓿a ofert Benesza zawi眤ania sojuszu wojskowego mog硂 by by

Re: A co, nie wolno wozi ludzi furgonem?

Go舵 napisa o samochodach ci昕arowych a nie osobowych. Inne przepisy. Proponuj wybra si do najbli縮zej jednostki wojskowej i obejrze samochody przystosowane do przewozu 縪硁ierzy - zwyk砮 stary w kt髍ych s przynitowane 砤wki. Nie ma pas體 itd. Przy transporcie jest jeden warunek - wszyscy

Re: Nowe systemy 潮czno禼i!

Na poligonie "Czerlakskij" w Omskiej Ob砤stii ko馽z si pr骲y najnowszego systemu elektronicznej 潮czno禼i szyfrowej skonstruowanego w Omskim OPO "Radiozawod imenii Popowa"! Aparatura umieszczona na trzech wojskowych samochodach ci昕arowych (6x6) Kamaz-4350 pozwala utrzyma

Re: i jeszcze NDR

czwarte - Mo縠sz Wie縴c dalej w swoje teoryjki tylko Miej 秝iadomo舵 tego ,ze z rzeczywisto禼i wsp髄nego nic nie maj! - Po pi眛e - W OG覮E praktycznie nie ma ci昕ar體ek na cywilnym rynku o podobnym wygl眃zie do Jelcza P662: pl.wikipedia.org/wiki/Jelcz_P662 Jedyne samochody ci昕arowe ,kt髍e mog硑 by z

Re: -----Poczatek wojny?------

przez obw骴 硊ga駍ki i odjecha w kierunku rosyjskiej miejscowo禼i Wiernieje Oriechowo. Wyja秐i, 縠 ukrai駍kie s硊縝y udokumentowa硑 przejazd przez granic z Rosj dw骳h samochod體 ci昕arowych, z kt髍ych jeden przewozi zestaw Buk z czterema rakietami, a drugi - z trzema. - Oznacza to, 縠 jedna rakieta

Re: Nic do powiedzenia

przez obw骴 硊ga駍ki i odjecha w kierunku rosyjskiej miejscowo禼i Wiernieje Oriechowo. Wyja秐i, 縠 ukrai駍kie s硊縝y udokumentowa硑 przejazd przez granic z Rosj dw骳h samochod體 ci昕arowych, z kt髍ych jeden przewozi zestaw Buk z czterema rakietami, a drugi - z trzema. - Oznacza to, 縠 jedna rakieta

Re:Umowa z Mongoli!

Zgodnie z podpisan w latach 2009-2010 umow wojskow pomi阣zy Rosj i Mongoli w tym roku z zapas體 Rosyjskiej Armii zosta硂 przekazane 50 czo砱體 T-72A, 40 transporter體 opancerzonych BTR-70M i du縜 (niesprecyzowana) liczba terenowych samochod體 ci昕arowych marki "Ura"! Wszystkie te

7000 iskander體:)))

adam_al napisa: > W tabelce liczba planowanych do zakupu ci昕ar體ek wydawa砤 si niekt髍ym 秏iesz > nie ma砤 - mamy wyja秐ienie: > (PZ) "Prawie dziewi赕set samochod體 ci昕arowych kupi w przysz硑m roku polska ar > mia. To pocz眛ek wielkiego programu wymiany aut. Te, kt髍ymi

Re: i jeszcze NDR

. bmc3i napisa: > marek_boa napisa: > > > Jedyne samochody ci昕arowe ,kt髍e mog硑 by z daleka przypomina sylwetk > tego > > samochodu na rynku cywilnym to....po wojskowe Stary-266M i produkowane d > la fir > > m energetycznych Stary-774! > > O i

Re: Pa糳ziernik, zn體 ruszy burza m髗g體....?:)

cisza: "jak makiem zasia"! Sobota, jest tutaj, czasem "aktywno禼i rodzinnej". Zakupy, wypady za miasto, prace na przydomowej dzia砪e czy ogrodzie (koszenie trawnik體 itp.) i od ca. 8鞍 ruch (na ulicach i autostradach) prawie jak w dzie powszedni ("prawie" bo ruch samochod體 ci昕arowych jest od

Re: Zosta硂 Ci jeszcze...

Drogi V_P niestety Ci Zmartwi!:( Ci昕ar體ki Ura za choler u kowala naprawi si nie da! Po za tym s to jedne z lepszych samochod體 ci昕arowych (pisz o wersji wojskowej oczywi禼ie) na 秝iecie! Mia砮m przyjemno舵 si z nimi zetkn辨 i mog 秏ia硂 Ci napisa ,縠 dla tych "bydlak體" po

Re: 7TP, j陑yk rosyjski i cz甓ciowa prawda

Do tych czo砱體 wedle tych dokument體( i moich 紃骴e砮k) zaliczono TYLKO czo砱i (tankietek ju nie)! Wszystkie ci眊niki artyleryjskie i inna technika oko硂pancerna czyli wozy warsztatowe,samochody -cysterny,samochody ci昕arowe Ursus-A a nawet r罂ne prototypy (na przyk砤d Pzin 703) zosta硑 po

Re: Wojsko - Kto z Gliwic si,e wybiera w lipcu

wojskowy samoch骴 ci昕arowy jest tak skonstruowany, 縠 mo縠 za nim maszerowa dowolna liczba 縪硁ierzy. -- czuj-duch! b-z

Re: Chc dyskusji o Gierku. Bydgoszcz zawdzi阠za

mi阣zynarodowym salonie samochodowym w Brukseli ( w體czas by砤 to najwi阫sza tego typu impreza, potem podupad砤) samoch骴 ten optrzyma z硂ty medal. Niestety to nie przys硊縴硂 si samochodowi. Chruszczow uzna, 縠 tak utalentowani konstruktorzy lepiej zostan wykorzystani w przemy秎e wojskowym, a eksport

Re: cytaty z wojska.....

Definicja... "Wojskowy samoch骴 ci昕arowy jest tak skonstruowany, 縠 mo縠 za nim maszerowa dowolna liczba 縪硁ierzy"

Re: Zdoby Moskw

benzodiazepiny napisa: > Ci陑ar體ki z LL to jakie 30-40% parku logistycznego RKKA i wi阫szo舵 z nich do > tar砤 > na front w latach 1944-45. Drogi m骿, od drugiej po硂wy 1941 w ZSRR praktycznie w og髄e nie produkowano samochod體 ci昕arowych, a do tego czasu zd笨ono utraci blisko

Re: i jeszcze NDR

. A jak wiesz kiepsko si wychodzi wierz眂 na s硂wo. > - Po pi眛e - W OG覮E praktycznie nie ma ci昕ar體ek na cywilnym rynku o podobny > m wygl眃zie do Jelcza P662: > pl.wikipedia.org/wiki/Jelcz_P662 > Jedyne samochody ci昕arowe ,kt髍e mog硑 by z daleka przypomina sylwetk tego >

Re: i jeszcze NDR

ci昕ar體ek na cywilnym rynku o po > dobny > > m wygl眃zie do Jelcza P662: > > pl.wikipedia.org/wiki/Jelcz_P662 > > Jedyne samochody ci昕arowe ,kt髍e mog硑 by z daleka przypomina sylwetk > tego > > samochodu na rynku cywilnym to....po wojskowe Stary-266M i produkowane dl >

Re: Napuszone nazwy typu, NIL czy GROM i 0

Go舵 portalu: gosc napisa(a): > To wiemy juz ze w Opolu szkola sie sily specjalne-proponuje podac nazwiska i > adresy. @go舵 W Opolu szkol si硑 specjalne? No chyba 縠 w Opolu wojskowy kierowca samochodu ci昕arowego, kt髍y przewozi kontenery na trasie JW Doma駍kiego - JW Komprachcice

Re: J陑yk polski 縴wym jest ...

縪硁ierka - to nie kobieta 縪硁ierz. To od dawna okre秎enie zawodu (np. 縪硁ierka to ci昕ki kawa砮k chleba), ci昕ar體ka - to zn體 bardziej okre秎enie dla samochodu ci昕arowego, a nie sztangistki, kapitanka - to nie znaczy nic. "Kapitan" to okre秎enie funkcji w zespole, ewentualnie

Re: najlepiej sprzeda F-16 i lata na szybowcach

Ja r體nie jestem przeciwko F16 na Krzesinach i to nie z powodu ha砤su. Aczkolwiek maszyny s g硂秐e jak ka縟e wojskowe odrzutowce, mieszkam przy Lechckiej 10 od ul. i musz stwierdzi, ze F16 na pe硁ym pu砤pie robi wi阫szy ha砤s ni jad眂e samochody nawt ci昕arowe.

Re: Tam konto BABY nie ma...

Kr髄owa Anglii El縝ieta II posiada prawo jazdy na samoch骴 ci昕arowy. Zrobi砤 je w czasie wojny, gdy s硊縴砤 w jednostce zaopatrzenia wojskowego. Nie posiada natomiast paszportu, poniewa na brytyjskim paszporcie jest napisane "W imieniu Kr髄owej". Skoro wyst阷uje osobi禼ie, to po co Jej

Re: Jak si zy硂 przed i po IIWS w Polsce

,24 z - 秗odkowej - 958,84 z - przedniej - 828,44 z - Czyli taki zaprz阦(6 koni) z uprz昕 kosztowa 潮cznie 12675,52 z硂te!!! W tym samym czasie samoch骴 ci昕arowy Polski Fiat PF-618 "Grom"(1,5 t.) kosztowa 7100 z硂tych a ci眊nik artyleryjski C4P kosztowa 15000 z硂tych! -Pozdrawiam!

Re: poci眊i pancerne

Marcowsky gdyby Kozacy mieli takie poci眊i pancerne to dzi m體i By i My秎a - tak jak i ca砤 Europa po Rosyjsku! - Co By Ci jeszcze "zdo硂wa" w Armii Rosyjskiej nie tak dawno zacz阾o konstruowa "taczanki"!:) S to grubo opancerzone wojskowe samochody ci昕arowe (Ka

Re: BTR-90 kolejna pora縦a Rosyjskiego przemys硊.

Mareczku to ,縠 Twoja wiedza o opracowywanym sprz阠ie w Rosji jest 疉DNA to nie znaczy ,縠 tam nie robi nic nowego!:)Mo縠 by tak Poszuka sobie w necie nowych konstrukcji wojskowych samochod體 ci昕arowych w tym wersji specjalistycznych?Ew阾ualnie Poogl眃a zdj阠ia z wystaw w Ni縩ym Tagile

Re: -=Quizy=- Gdzie to jest ??

no chyba nie, czy no blisko? Gdzie to jest? TEREN PO BYJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ na pierwszym zdj阠iu jest budynek, gdzie przed wojn by硑 stajnie dla koni, na drugim w oddali wida gara縠, w kt髍ych sta硑 samochody ci昕arowe, te, kt髍e wozi硑 "na plecach" most pontonowy. -- plock24.pl

Re: To nie jest zwalczanie...

.in. 31 grudnia 1944 wsp髄nie z partyzantami sowieckimi wysadzi poci眊 na odcinku Rabka–Nowy Targ. 20 stycznia 1945 wsp髄nie z oddzia砮m AL (razem ok. 150 ludzi) rozbili niemieck kolumn samochod體 ci昕arowych (zgin瓿o ok. 100 Niemc體). 27 stycznia przeprowadzi przez g髍y pododdzia硑 Armii

wojsko i pa駍two wspiera Owsiaka

, 縪硁ierze i pracownicy Wojsk L眃owych zadbaj o przygotowanie posi砶體 regeneracyjnych oraz ciep硑ch napoj體 dla wolontariuszy i uczestnik體 koncert體 w kilkudziesi阠iu punktach ca砮j Polski. Wykorzystaj w tym celu kuchnie polowe, namioty wojskowe, nagrzewnice czy samochody ci昕arowe. Przy okazji Wojska

Re: Korpusy zmechanizowane by硑 w proszku...

! - Skoro dla Ciebie posiadanie w Dywizji Zmechanizowanej 140 samochod體 ci昕arowych na etatowe 1587 sztuk albo 47 traktor體/ci眊nik體 na etatowe 128 lub 疉DNYCH motocykli na etatowe 159 sztuk to 80 do 100 procent to ja wymi阫am!:) -Pozrawiam! P.S. Co by by硂 jeszcze ciekawiej deficyt ten by jeszcze w

Re: Odk砤mywanie historii Polski...

ochotnik體 ? przede wszystkim grodzie駍kich gimnazjalist體-harcerzy. 19 wrze秐ia 1939 r. w kierunku Skidla ruszy硂 kilka samochod體 ci昕arowych wioz眂ych uczestnik體 ekspedycji karnej, dowodzonej przez kpt. Pileckiego. Wg strony sowieckiej po przybyciu na miejsce przy潮czyli si do nich ?miejscowi ku砤cy

tirowy dramat

jak d硊go mozna znosi te samochody ci昕arowe kt髍e je縟勘 po piasek przez warzymice, nie do舵 縠 non stop blokuj skrzy縪wanie przy by砮j jednostce wojskowej ( i tak ci昕ko ju tam wyjecha ) to rozwalaj i tak ju mocno poniszczon drog i pobocze na kt髍e wjechanie grozi w najlepszym wypadku

to akurat dobre

; > Chom眛owa wz.36: > - pary dyszlowej - 964,24 z > - 秗odkowej - 958,84 z > - przedniej - 828,44 z > - Czyli taki zaprz阦(6 koni) z uprz昕 kosztowa 潮cznie 12675,52 z硂te!!! > W tym samym czasie samoch骴 ci昕arowy Polski Fiat PF- 618 "Grom"(1,5 t.) > kosztowa

Re: 2A45M Sprut-B

Artylerii No.9 pod batut W.A. Go硊biewa zmodernizowali i udoskonalili SD-13 (2A45 "Sprut-A") i tak powsta硂 2A45M "Sprut-B" w wersji samojezdnej (wersji czysto holowanej ju nie opracowano)! - Do holowania 2A45M "Sprut-B" przeznaczone by硑 wojskowy,terenowy samoch骴 ci昕arowy

Re: Polska vs Bia硂ru - por體nanie si zbrojnych

Wiarusik Widzisz ale eksportuj specjalistyczny sprz阾 wojskowy a zak砤dy MZKT maj zapewniony zbyt na samochody ci昕arowe do 2030 roku! Co z tego ,縠 nie produkuj transporter體 opancerzonych skoro sami modernizuj sobie samoloty i produkuj do nich uzbrojenie precyzyjne! ig硂wc體 nie produkuj

Karnawa dla ochrony przydro縩ych drzew

A ja dla tych spanikowanych i boj眂ych si drzew (co to co rusz po pijaku wyskakuj na drog i atakuj bezbronnych kierowc體) mam 2-ie informacje prasowe z tego tygodnia: 1. W czwartek wieczorem samoch骴 ci昕arowy DAF uderzy w ogrodzenie jednostki wojskowej przy ul. Armii Krajowej w

Re: Nowe kontrakty i potwierdzenia!

),bro strzelecka,okr阾y desantowe,okr阾y zwiadowcze i pomocnicze,kutry torpedowe,tra硂wce,okr阾y szkolne,samoloty szkolne i lekkie transportowe,秏ig硂wce lekkie,samoloty my秎iwskie i my秎iwsko-szturmowe,wojskowe samochody ci昕arowe,lekkie dzia砶a przeciwlotnicze,naramienne wyrzutnie pocisk體 przeciwlotniczych

Re: Pompowanie opon azotem...

No i w砤秐ie...wulkanizator, mechanik oraz prasa sobie to chwali. :) Ale czy warto 20z wyda na wype硁ienie 4 k蟪 owym "azotem"? Pono sprz阾 ci昕ki, samochody ci昕arowe, samochody rajdowe i wy禼igowe, a tak縠 limuzyny rz眃owe i samochody wojskowe je縟勘 ju od jakiego czasu na owym

Polskie Fiaty z Terespolskiej

produkcyjnej 10 aut dziennie. W 1935 r. zacz阾o produkcj w砤snej konstrukcji samochod體 Polski Fiat 508 i 518 oraz ci昕arowych Polski Fiat 621L i 621R. Na podwoziu samochod體 osobowych montowano tak縠 砤ziki terenowe i p蟪ci昕ar體ki a na podwoziach samochod體 ci昕arowych autobusy, sanitarki, furgony

Mogi硑 zbiorowe, Pia秐ica (woj. pomorskie)

wi陑iennym podw髍zu wchodzi砤 do samochodu ci昕arowego wraz z grupk dzieci 縴dowskich, kt髍e trzyma砤 za r眂zki dodaj眂 im otuchy. Cia砤 siostry Alicji nigdy nie odnaleziono, lecz w czasie powojennych ekshumacji z jednej z mogi w Pia秐icy (tzw. gr骲 nr 7) wydobyto r罂aniec, jaki nosi硑 przy pasku siostry

Kilka poprawek

potrzebne, a zarazem znacznie podbijaj眂e cen. Du縪 bardziej prawdopodobne, 縠 role t spe硁ia硑by podobne zestawy artyleryjskie (podw骿na armata 35 mm), ale na znacznie prostszym podwoziu np. samochodu ci昕arowego lub zgo砤 holowane (zestaw taki opracowuj nb. Zak砤dy Mechaniczne w Radomiu, z pierwotnym

Re: Google czyni nas g硊pszymi

Kr髏ko: znajomo舵 tabliczki mno縠nia to nie m眃ro舵; kalkulator nie jest alternatyw dla liczenia na palcach w wieku XXI; tego rodzaju "ekspertom" jak opisany w artykule dzi阫ujemy, nie s potrzebni. Google nie og硊piaj - podobnie jak samoch骴 ci昕arowy nie odbiera m阺ko禼i. Po prostu

Re: Co kraj to obyczaj

Zawsze mamy przy wigilijnym stole jedno puste nakrycie dla zb潮kanego w阣rowca. Raz tylko zdarzy硂 si, 縠 zosta硂 wykorzystane. By砤m jeszcze ma砤, po kolejnej przeprowadzce mieszkali秏y na peryferiach miasta, do kt髍ego sprowadzi si te jaki wojskowy. W Wigili samoch骴 ci昕arowy dostarczy

Re: Mamy z dobrym angielskim poszukiwane:)

na razie tyle, wklejam tu, tyle dam rad bez grzebania po s硂wnikach, reszta ew. p蠹no w nocy jak dzieci wreszcie zasn > - s硊縝a wojskowa military service > > - praca w Zelowskich Zak砤dach Przemys硊 Bawe硁ianego (kierowca samochod體 > ci昕arowych) work at Cotton Industry Works

cv- pro禸a:)

"Zelowianka" (秎usarz-tokarz) - s硊縝a wojskowa - praca w Zelowskich Zak砤dach Przemys硊 Bawe硁ianego (kierowca samochod體 ci昕arowych) - PKS w dzi Plac體ka terenowa w Zelowie (mechanik napraw pojazd體 samochodowych) - Elektrownia Be砪hat體 z siedzib w Rogowcu (kierowca samochod體

M 2010. Korea P蟪nocna przegra砤 0:7, bo takty...

-pasmow autostrad po kt髍ej je縟勘 tylko samochody ci昕arowe i wojskowe. Absurd體 i ciekawostek jest mn髎two, tak jak mn髎two jest oboz體 koncentracyjnych (z do秝iadczeniami medycznymi na ludziach) Nikt ze 秝iata nawet nie tr眀nie o prawach cz硂wieka ze strachu. Kim ma bomb i oddanych genera丑w. A my

Re: Poznajmy Patriot體 i Bohater體 Zielonki

ukrytej w samochodzie ci昕arowym, pod w阦lem. Samoch骴 nale縜 do w砤禼iciela firmy transportowej, Boles砤wa Zag髍skiego cz硂nka SZP-ZWZ-AK. W Wielki Pi眛ek - 7 kwietnia 1944r. dotar do Warszawy i spotka si z babci, oraz swoj najukocha駍z siostr - Mari Teres. Od kwietnia 1944r. s ju razem w

Re: Chcieli lecie samolotem ze Szczec. do W-wy,z

Tylko w Polsce mog硂 si tak zdarzy, 縠 maj眂 doskonale rozbudowan sie kolejow (dochodz眂 nawet do zapyzia硑ch pipid體ek) zniszczono j i zast眕iono samochodami ci昕arowymi TIR. To one powoduj najwi阠ej wypadk體 ze skutkiem 秏iertelnym. Kierowcy bardzo cz阺to nie s nawet po kursach prawa

Re: A w Polsce ju nadchochi czeskie echo.

Z tym nara縜niem 縴cia przez mundurowych to troch przesada- szczeg髄nie policjant體- oni unikaj trudnych sytuacji, a gdy musz interweniowa i czuj si zagro縠ni, to czekaj na posi砶i. Co do wojskowych i wyjazd體 na misje ,to si zgadzam .Jest to niebezpieczna i stresuj眂a praca ,lecz nikt

Re: To tak jak ameryka駍ki z 18IX1944

. Odbierano dokumenty i inne przedmioty osobiste. Broni nikt nie mia. Nast阷nie sprowadzono ich pojedynczo na d蟪 do obszernej sutereny. Po drodze na schodach sta硂 wielu 縪硁ierzy uzbrojonych w pepesze. Po kilkunastu minutach wyprowadzono ich na dziedziniec i za砤dowano na samoch骴 ci昕arowy. Siedzieli

Re: Korki na Brzeskiej

pojazd體 > z przeciwnego kierunku jest du縴 to co zmieni si 200 metr體 dalej?. Tam te s > uliczki i wjazdy w prawo w kt髍e kto zechce skr阠a i tak 200m dalej te mog > a byc zablokowane 2 pasy ruchu. Do Spr昕yn blokuj tylko du縠 ci昕arowe samochody,a odno秐ie skr阾u za 200 metr體 dalej

Serdecznie witamy nowego czarnomorskiego sojusznik

縪硁ierzy (31 samochod體 ci昕arowych z kierowcami, dru縴n saper體 i trzech lekarzy). Sarkisjan - t硊macz眂, dlaczego Armenia zdecydowa砤 si na ten krok - stwierdzi, 縠 jego kraj "czuje si cz甓ci europejskiej rodziny". Pozdrawiam i zapraszam na: Forum S硂wia駍kie

Polska zbrodnia, hanba Slaska

Oddzia硊 II MSWojsk. przys砤 10 motocykli, 5 samochod體 ci昕arowych, 4 osobowe i 20 rower體. Natomiast minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnowski, poleci szefowi sekcji samochodowej MSWojsk. skierowa do Krakowa na potrzeby plebiscytu 2 kolumny samochod體 osobowych (po 2 plutony ka縟a), 2

dogada si z Sowietami w lipcu 1944 roku

uzbrojonych w pepesze. Po kilkunastu minutach wyprowadzono ich na dziedziniec i za砤dowano na samoch骴 ci昕arowy. Siedzieli na pod硂dze ciasno, okrakiem jeden za drugim, twarzami w kierunku jazdy. Zawieziono ich do wi陑ienia przy ulicy 1ckiego. Pocz眛kowo, przez kilka godzin, przebywali w jednej celi, potem

Re: Zdoby Moskw

wszystkim prawie wszystkie u縴wane przez ZSRR samochody ci昕arowe i ponad 80% lokomotyw oraz wagon體 kolejowych, kt髍ych fabryki podczas wojny utracono lub przestawiono na produkcj czo砱體. Przede wszystkim b酬dem jest bowiem uto縮amianie dostaw L-L jedynie ze "sprz阾em" u縴wanym przez wojsko

Nie, to nie mo縠 by鎝rawda :(

MAN mo縠 zako馽zy produkcj specjalistycznych samochod體 wojskowych w Starachowicach - informuje "Rzeczpospolita". Ju przed rokiem niemiecki koncern przeni髎 do Austrii wytwarzanie zwyk硑ch ci昕ar體ek Star. Beata Galas, rzeczniczka prasowa MAN-Star Trucks m體i, 縠 firma mo縠

Re: Poborowy na k蟪kach

sie, 縠 znaczna cz甓 samochod體 ci昕arowych tej firmy ma wojskowe przydzia硑.

Rosjanie odbuduj mosty w Libanie-z Arabia.pl

odbudowie kraju. 80 tonowy sprz阾 sk砤da si z pi阠iu samochod體 ci昕arowych, dw骳h jeep體 oraz dw骳h sanitarek, jak r體nie sprz阾u do budowy most體, kt髍y ma wspom骳 odbudow sze禼iu most體 na terenie po硊dniowego Libanu. Dzi ma wylecie r體nie kolejny samolot ma ze 130 縪硁ierzami. Rosja, by

Re: autostrada A2 ?

katowick, a wygl眃a jak poligon wojskowy, same dziury. Wczoraj dzielna ekipa naprawiw砤 te dziury, ale niestety cz甓 z nich zoasta砤. Wywalono pieni眃ze w b硂to, gdy ci昕ar體ki zniszcz znowu t drog. Ona si nadaje do kapitalnego remontu. Cud, 縠 nie by硂 na niej czo硂wego zderzenia samochod體

Re: Potepienie ludobojstwa

akcj: „Ca砤 70-osobowa grupa wsiad砤 na ci昕arowe samochody i uda砤 si wieczorem pod Dobcz. Przed wsi „Wo硑niak” zarz眃zi zbi髍k, rozstawi wok蟪 wsi posterunki, a reszta oddzia硊 tyralier zaatakowa砤. Rozgorza砤 strzelanina, zacz瓿y p硂n辨 zabudowania. (…) 縪硁ierze

CD I

broni, - 160 samochod體 ci昕arowych i osobowych, - 66 woz體 taborowych, - 60 motocykli - 250 rower體. Poza sprz阾em do bezpo秗edniej walki, dostarczono tak縠 pieni眃ze, 縴wno舵, lekarstwa i odzie. W sumie, jak wynika z niepe硁ych danych, pomoc ta mia砤 warto舵 ponad 200 milion體 marek niemieckich

Najnowsze wie禼i z Bagdadu cz.2

iracki autobus wojskowy, (podobny do naszych polskich San體), kt髍y pomimo gest體 nakazuj眂yvh zatrzymanie si pr骲owa si przedrze,. W 秗odku by chyba jedynie kierowca. Podobnie rzecz si mia砤 z wojskowym samochodem ci昕arowym z plandek. Czy by硂 wi阠ej ofiar nie wida. Z pobliskich zaro秎i i

Re:Koszty pielgrzymek

Dorzuc jeszcze kilka pyta: 1.Je秎i na coroczne pielgrzymki do Cz阺tochowy id 縪硁ierze, policjanci czy stra縜cy, kto pokrywa koszty tej imprezy (widzia砮m w sierpniu tego roku w telewizji, jak za pielgrzymuj眂ymi 縪硁ierzami jecha ci昕arowy samoch骴 wojskowy wioz眂y namioty, kuchni polow

Re: Tow. Karpowej do sztambucha

. pp NSZ pod Lubcz w celu pomocy oddzia硂wi AK; zdobyto bro i samochody ci昕arowe, 26 lipca 1944 r. - zwyci阺ka bitwa z oddzia砮m SS pod Olesznem oddzia硊 "痓ika" i oddzia硊 AK Mieczys砤wa Tarchalskiego ps. "Marcin". 5 maja 1945 wyzwolenie kobiecego obozu koncentracyjnego w

iechu warte

z klimatyzacj; sprzedajemy ryksz, a fakturujemy samoch骴 ci昕arowy. G髍k dzielimy si ze znajomym genera砮m. Bunkier (lepianka) i samoch骴 (ryksza) s nast阷nie niszczone przez wroga i ujmowane w ewidencji strat. Nie ma 秎adu po przekr阠ie i wszyscy s zadowoleni. Gorzej z rop, bo gdzie

Wojsko buduje ekologiczne osiedle przy Powsta馽體

. Gotowe elementy prefabrykowanych 禼ian oraz strop體 wbudowywane s w technologii „monta z k蟪" tzn. bezpo秗ednio przez d紈ig z samochod體 ci昕arowych, kt髍e dostarczaj elementy z zak砤du prefabrykacji. Aktualnie w dniu 14.05.2008 r. zako馽zono monta dw骳h kondygnacji 潮cznie ze stropem na

Katynie te by硑 na 眘ku

uprawiania po nich wspinaczki. Przy wykonywaniu niekt髍ych prac, my, dzieci, brali秏y r體nie udzia, za co w nagrod dostawali秏y od ruskich po kawa砶u chleba. Po tej samej drodze, biegn眂ej tu ko硂 naszego domu, w kierunku na Landek, przeje縟縜硑 cz阺to i inne samochody ci昕arowe. By硑 one

Re: Podwy縦a dla burmistrza Putyry !

pracowa w JZS. A ty dzi potrafisz nazwa ca硑 ten zak砤d komunistycznym dziadostwem. By硂 jak by硂, realia po wojnie by硑 ci昕kie, samochody ci昕arowe, wojskowe, stra縜ckie, autobusy by硑 sprzedawane do kraj體 Trzeciego iata. Wi阫szo舵 to by硑 rozwi眤ania polskich in縴nier體, mimo og髄nego