najwi阫sze ci昕ar體ki 秝iata

B砤縠j Boner

Mercedes Zetros 3643 AS 6x6 | Hardcorowy specjalista

Mercedes Zetros 3643 AS 6x6 | Hardcorowy specjalista

Je縠li w okolicy pojawia si Mercedes Zetros, to wiedz 縠 dzieje si co powa縩ego. Szczeg髄nie, gdy do gry wkracza topowy model Zetros 3643. Jest to maszyna, kt髍a wjedzie tam, gdzie inne ju dawno by poleg硑

Tesla Model 3 | Najwa縩iejsza premiera motoryzacyjna ostatnich lat

Salony Tesli na ca硑m 秝iecie przypomina硑 od wczoraj sklepy Apple'a zaraz po premierze nowego iPhone'a. Wszyscy czekali na jedno - Model 3, czyli jedno z najwa縩iejszych aut ostatnich lat. Jeszcze przed premier 115 tys. os骲 wp砤ci硂 po tysi眂 dolar體, by z硂縴 zam體ienie na najnowsz Tesl

Sebastien Ogier Rajdowym Mistrzem iata

Znamy ju zwyci陑c體 tegorocznych Rajdowych Mistrzostw iata. Niekwestionowanymi mistrzami WRC 2013 zostali Sebastien Ogier i Julien Ingrassia z zespo硊 Volkswagena. Wszystko odby硂 si zgodnie z planem, poniewa przed t rund francuskiej za硂dze brakowa砤 zaledwie jednego punktu do mistrzostwa. To godni nast阷cy wielokrotnych mistrz體 Sébastiena Loeba i Daniela Eleny

12 ci昕ar體ek z ekwipunkiem Stobart Motorsport

12 ci昕ar體ek z ekwipunkiem Stobart Motorsport

Podr罂 na Rajd Jordanii to w tym roku jedno z najwi阫szych wyzwa dla zespo丑w startuj眂ych w mistrzostwach 秝iata. W takich sytuacjach mo縠 wykaza si brytyjski gigant w dziedzinie spedycji i logistyki, tytularny sponsor zespo硊 Stobart VK M-Sport Ford. Rajdowa karawana pod笨aj眂a na Bliski

Tesla Model 3 | Przysz硂舵 jest dzi

Tesla Model 3 | Przysz硂舵 jest dzi

Youxia X | Chi駍ka Tesla Elon Musk to Steve Jobs 秝iata motoryzacji. Musk za硂縴 PayPala, kt髍y zrewolucjonizowa system elektronicznych p砤tno禼i. W jego portfolio znajduje si te firma SpaceX, kt髍a ma spopularyzowa loty w kosmos. To, co inni zako馽zyliby na etapie marze i plan體, Musk wciela

Rajd Dakar 2012 | RMF Caroline Team z R-SixTeam

Na pok砤dzie kilkutonowego potwora zasi眃zie rodzinny duet Szustkowskich oraz Jaros砤w Kazberuk. Zawodnicy nie s debiutantami - maj ju za sob start w najtrudniejszym rajdzie 秝iata ale w takiej roli jeszcze wsp髄nie nie wyst阷owali.Dakar jest dla mnie przede wszystkim ogromnym wyzwaniem, kt髍e

Firmy motoryzacyjne - co produkuj, poza samochodami?

Firmy motoryzacyjne - co produkuj, poza samochodami?

; U縴wany hit sprzeda縪wy. Ceny ju od 5 tys. z硂tych «Poza najlepszymi i najdro縮zymi autami 秝iata, Rolls-Royce produkuje r體nie silniki lotnicze i do tych mniejszych, i do tych najwi阫szych, transkontynentalnych maszyn lataj眂ych. Cz硂wiek od razu lepiej si czuje za kierownic Phantoma, wiedz眂

Inter Cars Motor Show 2014 | To ju 6 wrze秐ia!

Inter Cars Motor Show 2014 | To ju 6 wrze秐ia!

-krotnego Mistrza iata Wy禼ig體 Samochod體 Ci昕arowych, Jochena Hahna, w jego pot昕nym poje糳zie. Pojawi si r體nie dakarowa ci昕ar體ka Grzegorza Barana oraz dwie driftuj眂e od STW Drift Team. Nie zabraknie atrakcji dla fan體 jedno秎ad體, kt髍zy b阣 mogli podziwia podniebne akrobacje 秝iatowych s砤w

Motoryzacyjne rekordy Guinnessa

Motoryzacyjne rekordy Guinnessa

najstarszym posiadaczem auta, ale te najwytrwalszym w砤禼icielem Rolls-Royce'a. » U縴wany hit sprzeda縪wy. Ceny ju od 5 tys. z硂tych « Najwi阫szy parking 秝iata (na 20 tys. samochod體) znajduje si w najwi阫szym centrum handlowym 秝iata West Edmonton Mall w kanadyjskim Edmonton. Poza tym wok蟪

Dziwne przer骲ki aut | Czego to ludzie nie wymy秎...

Dziwne przer骲ki aut | Czego to ludzie nie wymy秎...

to festiwal koni mechanicznych, brutalnych ewolucji i og硊szaj眂ego ryku wielkich silnik體. Nic wi阠 dziwnego, 縠 to zabawka, kt髍a rozpala zmys硑 wielu fan體 motoryzacji. Ostatnio "potworne ci昕ar體ki" zgromadzi硑 t硊my na Stadionie Narodowym. Jednak jak si okazuje baz dla monster trucka

W weekend Harley i nie tylko

W weekend Harley i nie tylko

, czyli ci昕ar體ka wype硁iona 16 modelami motocykli - od najmniejszych Sportster體 po najwi阫sze Electry - ka縟y z nich do przetestowania. W nast阷ny weekend imprezy odb阣 si w pozosta硑ch oficjalnych salonach marki: w Poznaniu, Wroc砤wiu i Katowicach. Demo Truck Tour pojawi si ponownie w maju - od 14

Najm硂dszy biznesmen w Polsce z og髄niaka

- 秏ieje si G硂wacz. Firma ruszy砤 na pocz眛ku maja. Adrian zainwestowa w logo, bo to przecie no秐ik jego marki. Jest proste i 砤twe do zapami阾ania. Takie wytyczne da projektantowi. Biznes Adriana opiera si na ci昕ar體kach. HTS to najwi阫szy portal po秝i阠ony tej tematyce. Na razie mo縩a w nim

Historia ko砮m si toczy | Dunlop cz. 1 | Od smoczka do bariery d紈i阫u

Historia ko砮m si toczy | Dunlop cz. 1 | Od smoczka do bariery d紈i阫u

, jednego z najwi阫szych producent體 opon na 秝iecie z central w Akron w stanie Ohio (USA). Firma wytwarza opony, wyroby gumowe oraz 秗odki chemiczne w ponad 52 zak砤dach w 22 krajach. Swoj dzia砤lno舵 prowadzi w wi阫szo禼i kraj體 秝iata. Dwa o秗odki innowacji - w Akron (USA) i Colmar Berg

Indyjski koncern Tata Motors kupi Jaguara

najwi阫sz firm motoryzacyjn w Indiach o przychodach 7,2 mld dol. w roku obrotowym 2006-07. Kluczow cz甓 motoryzacyjnego biznesu firmy stanowi ci眊le ci昕ar體ki. Tata jest ich pi眛ym producentem na 秝iecie i wytwarza je tak縠 poza Indiami - trzy lata temu firma przej瓿a zak砤dy ci昕ar體ek korea駍kiego

Rajd Polski - warto by硂 czeka

Rajd Polski - warto by硂 czeka

wa縩y element przy ocenie rajdu. Przyda硂by si niekt髍e standardy zabezpieczenia z M wprowadzi obligatoryjnie do krajowych rajd體. Marek Wicher Mini s硂wniczek Rajdu Polski Kibice - jako舵 najwy縮za, ilo舵 najwi阫sza, na miar Mistrzostwa iata, Super odcinek w Miko砤jkach - most

Ford tanio sprzeda Hindusom Jaguara i Land Rovera

luksusowe auta z Europy takie jak jaguary. To b阣zie ju zmartwienie Tata Motors, kt髍y do tej pory nie produkowa luksusowych aut. Indyjski koncern jest jednym z najwi阫szych na 秝iecie producent體 ci昕ar體ek. Do motoryzacyjnej ksi阦i rekord體 Tata trafi w tym roku, zapowiadaj眂 produkcj autka Nano

Toyota ma pierwsze straty od ponad 60 lat

Dopiero co Toyota og硂si砤, 縠 zosta砤 najwi阫szym koncernem samochodowym 秝iata. W 2008 r. japo駍ki gigant sprzeda 8,97 mln aut, o ponad 0,6 mln wi阠ej ni ameryka駍ki General Motors, lider 秝iatowej motoryzacji przez 78 lat. Ale zaraz po tym sukcesie nadszed czas na pora縦i. Ko馽z眂y si w

Czym je糳zili papie縠 | Przegl眃 papamobile

Czym je糳zili papie縠 | Przegl眃 papamobile

Izraelu Chcesz poczu si jak kardyna? Kup takie auto Nale縴 te pami阾a o brytyjskiej firmie Leyland, kt髍a przygotowa砤 papie縪wi ci昕ar體k na czas wizyty w Szkocji w 1982 roku. Auto przejecha硂 prawie 20 tys. km i nie s硊縴 ju w najbardziej religijnym kraju 秝iata. Dlaczego? Kilka lat temu

Ho砮k: W Dakarze liczy si szybko舵 i taktyka

Ho砮k: W Dakarze liczy si szybko舵 i taktyka

miejsce w klasyfikacji generalnej. A do tej pory jest to najwi阫szy sukces polskich kierowc體 w mistrzostwach 秝iata w rajdach p砤skich. Podczas najbli縮zych zmaga po Argentynie i Chile olsztynianin wraz z pilotem testowa b阣 specjalne koszulki z automatycznym ch硂dzeniem, kt髍e maj nie dopu禼i do

Wielkie mistrzostwa ma硑ch aut

Wielkie mistrzostwa ma硑ch aut

Polski, za w kategorii nap阣u elektrycznego - fina硑 mistrzostw. W Kielcach zaprezentowa硑 si modele terenowe elektryczne i spalinowe o r罂nych rozmiarach (najwi阫sze z nich to Monster Truck). Wszystkie musia硑 pokona tor o wymiarach 30 na 40 metr體, a d硊go舵 bardzo kr阾ej trasy wyniesie ok. 200

Top 10 | Alternatywy dla prywatnego auta

Top 10 | Alternatywy dla prywatnego auta

, jemy i ogl眃amy telewizj (ach, te kampery), w innych udowadniamy 秝iatu, 縠 jeste秏y najlepsi (ach, ta Formu砤 1), a jeszcze innym zawdzi阠zamy to, 縠 秝iat si kr阠i (ach, te dostawczaki i ci昕ar體ki), ale i tak najwi阫sz grup s samochody osobowe dla Kowalskiego. Zajmijmy si wi阠 jego relacj z

Rajd Jordanii | Ogier wygra o 0,2 sekundy

, Sébastien Loeb, Jari-Matti Latvala i Petter Solberg. To oni mieli najwi阫sze szanse na ko馽ow wygran. Jako pierwszy zwyci阺twem oesowym popisa si Loeb, wygrywaj眂 OS 13 Yakrut 1, p蠹niej jednak, wskutek ataku Fina Jari-Mattiego Latvali, siedmiokrotny Mistrz iata zosta zepchni阾y z

Toyota twierdzi, 縠 pokona砤 GM

Przez ca硑 rok Toyota za縜rcie rywalizowa砤 o tytu najwi阫szego producenta aut na 秝iecie z ameryka駍kim General Motors, kt髍y by liderem globalnej bran縴 motoryzacyjnej przez 76 lat. Co kwarta koncerny z USA i Japonii wymienia硑 si koszulk lidera. I chocia rok si jeszcze nie sko馽zy, we

Od Bentley Boys do Paris Hilton - fascynuj眂a historia

zazdrosnych rywali Bentleye by硑 nazywane "najszybszymi ci昕ar體kami 秝iata". Rzeczywi禼ie w por體naniu do smuk硑ch i zgrabnych Bugatti wygl眃a硑 pot昕nie, ale bynajmniej nie umniejsza硂 ich mo縧iwo禼i.Kolejnym udanym pomys砮m na promocj by砤 pi阠ioletnia gwarancja udzielana na samochody. Przy

Rosyjska ruletka w koleinach

Pod wzgl阣em liczby 秏iertelnych ofiar wypadk體 drogowych i najci昕szych wypadk體 przodujemy nie tylko w UE, ale tak縠 w OECD, organizacji zrzeszaj眂ej najbardziej rozwini阾e pa駍twa 秝iata. W zesz硑m roku w wypadkach drogowych zgin瓿y u nas 143 osoby na 1 mln mieszka馽體. Gorzej w Europie by硂

Je縟勘ce fortece

czujesz si bezpiecznie? Najwi阫sz popularno禼i w秗骴 mo縩ych tego 秝iata ciesz si pancerne BMW i Mercedesy. Mo縠sz zam體i auta, lecz musisz liczy si z tym, 縠 ich producenci nie lubi podejrzanych klient體. Mercedes nie sprzeda ci samochodu, je秎i jeste dyktatorem w jednym z kraj體 Trzeciego

Tata Nano

Samochod體 dla ludu by硂 wiele, w tym kilka znanych na ca硑m 秝ieci i to obecnie uznawanych wr阠z za kultowe. Pierwszym by Ford model T, kt髍y mimo swoich wad zrewolucjonizowa najwi阫szy rynek motoryzacyjny na 秝iecie - jako pierwszy samoch骴 dost阷ny dla klasy 秗edniej. Kultowy Volkswagen

Jak upadaj giganci

galopem - samochody sta硑 si symbolem post阷u i efektywno禼i ameryka駍kiej gospodarki - dodaje. General Motors, jeden z pionier體 ameryka駍kiej motoryzacji sko馽zy niedawno 100 lat. Przez ten czas sprzeda ponad 450 milion體 samochod體 i ci昕ar體ek na ca硑m 秝iecie. Przez 76 lat by nieprzerwanie

Ford F-150 King Ranch SuperCrew

;, "Motor Week", "AutoWeek" i "Money". Dlaczego akurat Ford F-150? Nie dlatego, 縠 to najlepiej sprzedaj眂e si auto 秝iata. Nie dlatego, 縠 ma najwi阫szy uci眊 (do 4770 kg) i 砤downo舵 (do 1385 kg) w klasie. A nawet nie dlatego, 縠 jako jedyny pikap zaliczy testy zderzeniowe

Najmocniejsza ci昕arowka 秝iata

Topowa Scania R - 730Najmocniejsza ci昕ar體ka na 秝iecieW 2009 seria R zgarn瓿a tytu Najlepszego Auta Ci昕arowego Roku. Dzi阫i nowej jednostce V8 16,4 l, Scania produkuje najmocniejsze ci昕ar體ki na 秝iecie.Topowa odmiana Scanii R - 730, nap阣zana jest o秏iocylindrowym silnikiem w uk砤dzie V o

WTCC | Tor Salzburgring | Zapowied: Starcie w mie禼ie Mozarta

uczestniczymy w cyklu Rajdowych Mistrzostw iata czyli WRC" - m體i Yves Matton, dyrektor zespo硊 Citroën Racing.- "Kiedy w ostatni niedziel Sébastien Loeb zwyci昕y w wy禼igu na Slovakia Ringu, Kris Meeke i Paul Nagle niemal w tym samym czasie zaj阬i miejsce na podium w Rajdzie

Konfrontacje: Audi Q7 vs. Volvo XC90

przed zgie砶iem. Volvo odcina si od otaczaj眂ego 秝iata grub zas硂n komfortu. Bardzo wygodne, cho zbyt wysokie fotele i 砤twa obs硊ga urz眃ze s dope硁ieniem luksusowego sznytu. Przejecha砮m ju ponad 200 km i nie czuj zm阠zenia. Przede mn kolejna ci昕ar體ka. Tak jest! Wciskam gaz

Dr. Frank-Steffen Walliser | Wywiad | Cz硂wiek od 911 GT3

nich sprawdzi. fot. Porsche Czy transfer technologii odbywa si te w przeciwnym kierunku - z produkcji seryjnej do 秝iata wy禼ig體? Jasne. To zawsze dzia砤 w obie strony. Przyk砤dowo, bezpo秗edni wtrysk benzyny w pojazdach torowych pochodzi z naszych seryjnych silnik體 aktualnej generacji

Rajd Dakar 2012| Orlen Team gotowy do startu

Za kilka tygodni zawodnicy  stawi czo砤 wyzwaniom najtrudniejszego na 秝iecie Rajdu Dakar. W tegorocznym rajdzie Dakar wystartuje 186 motocyklist體, 170 samochod體, 76 ci昕ar體ek oraz 31 quad體. Lista Polak體 liczy 21 os骲. Polacy z Orlen Team  otrzymali wysokie numery startowe, co

22 Lipca......

A tak g-woli przypomnienia tym, co gadaj, 縠 kiedy byli秏y pod rusk okupacj i tera jest lepiej; W sieci znalaz砮m przyk砤dy tego dawnego ucisku: Cyt. A kto ? z m硂dych wykszta砪onych, z du縴ch miast ? wie, 縠 kiedy w Polsce produkowano generatory elektryczne dla najwi阫szych elektrowni

Re: Seryjni mordercy je縟勘 VW Polo

za硂縪na przez Augusta Horcha po wykolegowaniu go z firmy August Horch. W 1928 przej阾a przez DKW i w砤禼iwie, do reaktywacji marki przez Auto Union w 1965 roku - nieaktywna. > -bayer Od 1925 do 1950 roku cz甓 koncernu I.G. Farben (najwi阫szy koncern chemiczny i farmaceutyczny 體czesnego 秝iata). Od

Re: Moc obliczeniowa komputer體, a "mental capaci

, pot阦owanie itp). W tych jednostkach z grubsza por體nanie mocy obliczeniowej wygl眃a tak: Smartfony - rz阣u 10^9 FLOPS. Komputery osobiste - 10^11 FLOPS Klastry serwer體 - 10^14 FLOPS Najwi阫sze superkomputery 秝iata - 10^16 FLOPS To jest wygodna miara, ale nie m體i nic na temat zdolno禼i do przetwarzania

Re: Prasa: Rosja b阣zie finansowa Bia硂ru w zam

minski_cham napisa砤: > Ponat 30% najwi阫szych wywrotek 秝iata produkowana na Bia硂rusi: Najwi阫sze ci昕ar體ki robi Caterpillar: www.buzuk.aplus.pl/caterpillar.html

Re: Najmocniejsza ci昕ar體ka 秝iata

HAHA Najmocniejsza ci昕ar體ka 秝iata? A auta z nap阣em rakietowym? Radz gruntownie przej縠 rynek najwi阫szych ci昕ar骵k yanim si co takiego napisze, Pr阣zej juz jest to mocne volvo ale w zadnzm wzpadku najmocniejsza ciezarwkam, jak widnieje w tytule.

Czyzby poczatek wojny handlowej Brazylii z Chinami

, czyli trzy i p蟪 boiska pi砶arskiego, no秐o舵 si阦a 400 tys. ton. Statek mo縠 przyj辨 do swych przepastnych 砤downi ilo舵 rudy, kt髍a zmie禼i砤by si do 11 tys. ci昕ar體ek. Brazylijska firma Vale - jeden z najwi阫szych g髍niczych gigant體 秝iata - zam體i砤 go trzy lata temu - podobnie jak 34 bli糿iaki

Artyleryjskie trendy

wykluczaj prac nad nowymi haubicami, jednak twierdz, 縠 na razie US Army z powodzeniem wystarczaj zmodernizowane (do standardu Paladin) M109. Kolejnym dowodem na rewolucj w artylerii s plany niemieckich si zbrojnych, czyli najwi阫szego u縴tkownika samobie縩ych haubic na podwoziu g眘ienicowymi PzH 2000

Zim nie tylko narty - co oferuj dolno秎眘kie ...

jeszcze wisz, brudne i przemoczone, promuj眂e co? Rozw骿..., bakterii w gnij眂ych li禼iach i brudzie jak nigdzie. Najpi阫niejsze obiekty jak Jerzy z 1498r., pi阫ny Wojciech sprzed wielu wiek體 odwiedzane kiedy przez najwi阫szych mo縩ow砤dc體 秝iata stoj przy g丑wnych samochodowych trasach, ci昕ar體ek

ludzie mali kontra ludzie wielcy

tak mo縩a podsumowac ten w眛ek i szczekaczy w nim. "W 1989 roku Hajzer zorganizowa akcj ratunkow na prze酬czy Lho La. Uratowa wtedy 縴cie Andrzejowi Marciniakowi. Na Lho La rozegra砤 si jedna z najwi阫szych tragedii w historii polskiego himalaizmu, ale akcja ratunkowa Hajzera by砤 jedn

Futurystyczna wizja i zmaterializowana

trwa砤 bez ko馽a” > (紃骴硂: Stra縩ica XCIII (1972) Nr 19 str. 11). Odno秐ie bezrobotnych magistr體, to czyta砮m, 縠 wiele uczelni stoi na kraw阣zi bankructwa, co sk砤nia wielu autor體, ze strachu przed perspektyw, 縠 b阣 musieli opu禼i ciep砮 posadki i przesi倍 si na ci昕ar體ki

Re: W kwestii marynarki wojennej

statku - 8 pirat體 nie 縴je Piraci porwali ponad 1000 os骲 - nowy rekord Ostra jak sztylet - nawet James Bond by o niej marzy Piraci kosztuj 秝iat nawet 12 mld dol. rocznie Piraci uprowadzili statek z chi駍k za硂g Obecnie najwi阫sze statki mieszcz oko硂 11 tysi阠y kontener體. Je秎i w ci眊u

Ameryka駍cy wynalazcy:21.Griff Allen

, PIT dziennikarz i ekspert analityk Speedworld, W fotelu kierowcy, matki Polski Car Show Series, Wewn眛rz Drag Racing, iat Ci昕ar體ek przez Outdoor Channel, i innych program體. Zdobywa najwi阫sz widoczno舵 jako jeden z pierwszych i jednym z najd硊縠j dzia砤j眂ych nadawc體 transmisji fali kompaktowe

Re: Nie ma to jak aktywny

zimowy zwykle remont s zawieszane i rozpoczynaj si na nowo w maju, tak, 縠by na okres najwi阫szego ruchu skutecznie sparali縪wa przejazd samochod體, Jest to zapewne rekord 秝iata w d硊go禼i remontu. Oczywi禼ie nie ma mowy o pracy na zmiany -a po co? Mo縠 to za drogo? Za to taniej jest, gdy

Re: Dworzec PKP i PKS - wizyt體ka miasta

du縴ch, gumowych poduszek, takich jak maj ci昕ar體ki w resorach. po pod潮czeniu nap阣u wibruj眂ego, wie縜 zachowywa砤by si jak najwi阫szy wibrator 秝iata. druk folder體 pt. HERZLICH WILKOMMEN IN DILDOLAND i niemiaszki b阣 poci眊ami towarowymi przyje縟縜 do nas. a my ich wtedy do gondoli, i na rynek

To jest fura ;-)

Tak wygl眃a najwi阫sza ci昕ar體ka 秝iata, kt髍ej na pewno nie spotkamy na 縜dnej szosie ani autostradzie. Mining Track, czyli ci昕ar體ka kopalniana wozi pok砤dy ziemi w kopalni w阦la w stanie Wyoming w USA. Sama wa縴 500 ton i ma 砤downo舵 330 ton. Nap阣za j silnik o mocy 3000 KM. To monstrum

Urodzi砤m Filipka:)

jest najwi阫szym cudem 秝iata!!!!Jeszcze raz 縴cz wszystkiego dobrego i zawsze s硊筷 pomoc. Szcz甓liwa mama Filipka

Re: Bia硂ru: powsta砤 superci昕ar體ka

Tyle, 縠 najwi阫sz ci昕ar體k 秝iata mo縩a obejrze sobie tu: www.liebherr.com/me/en/40787.asp Ma 砤downo舵 360 ton, czyli o 40 ton wi阠ej ni bia硂ruskie supertaczki. Je秎i chodzi o wymiary,to jeszcze wi阫szy (i ci昕szy) by Titan Terex, zbudowany w USA w 1 egzemplarzu. A rekord orki... c罂

Re: niepolska racja stanu - Ruskich trzeba s

ma硑m C47 nie chcia硂 ci sie sprawdzic , 縠 wpisa砮m z硑 symbol >? czterosilnikowiec , wtedy najwi阫szy transportowiec 秝iata kt髍y l眃owa w Berlinie w 1948 to Douglas C-54 en.wikipedia.org/wiki/Douglas_C-54_Skymaster masa ca砶owita 33 tony > Czemu nam wmawiasz, 縠 jak fiat-126

pogodz Was

metra b阣 najwi阫szym tramwajowym rynkiem 秝iata w tej dekadzie. Ko砤 m硑駍kie zmian ruszy硑. ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm Jakkolwiek liczy za 20 lat ruch samochodowy stanie si radykalnie dro縮zy. I oto Unii Europejskiej chodzi. Dlatego w perspektywie finansowej

Re: 縠by by硂 czym oddycha

. rada by砤 do bani. wo硂wicz tak poprowadzi posiedzenie, 縠 > wszyscy usn阬i albo wkur... wyszli wcze秐iej. ...albo troch p蠹niej, r體nie zniesmaczeni. > za przyk砤dem ze 秝iata skrzykna si na facebooku i jak krono zn體 zasmrodzi m > iasto, zebra sie pod bramami fabryki i zablokowa

Re: bzdurzysz Pan

jak kto nie potrafi zrozumie, 縠 heroina niszczy organizm to jego sprawa je秎i marihuana by砤by najwi阫szym z砮m tego 秝iata, by砨y on niewiarygodnie pi阫ny mieszkam w ma硑m mie禼ie i jako narkoman體 u nas nie ma a alkoholik體 to w samej rodzinie mia砮m 3, nie m體i眂 o tych okolicy

Re: Sranie w banie!Turcja to taki grajdo jak i P

vogon.jeltz napisa: > , w wielu dziedzinach ju s pot阦 na europejskim rynku: > - AGD i RTV (Beko, Vestel) > - motoryzacja (rodzima produkcja to g丑wnie autobusy i ci昕ar體ki) To i w Polsce stuka si jakie Zelmery, Polary i Solarisy, ale to kropla w morzu. > - przemys tekstylny

Re: Sranie w banie!Turcja to taki grajdo jak i P

, Vestel) - motoryzacja (rodzima produkcja to g丑wnie autobusy i ci昕ar體ki) - przemys tekstylny (jeden z najwi阫szych producent體 na 秝iecie i drugi po Chinach eksporter ciuch體 do UE) - przemys stoczniowy (nasz zdech, a Turcy - 4 miejsce na 秝iecie!) i zbrojeniowy - budownictwo (druga na 秝iecie po

Moja C覴KA ju na 秝iecie :)

Kochane, 16.11.04 w b硑skawicznym tempie, wspomagana oksytocyn i zbawiona zzo urodzi砤m najwi阫szy cud 秝iata - moj ma潮 Id :) Jestem zm阠zona, podekscytowana, szcz甓liwa...a to, co si teraz przede mn otwiera, to kosmos i cud i wielka mi硂舵. Zycz Wam zdrowych ci笨, lekkich porod體 i

Re: dzisiaj 1 listopada

narodowo禼i. Trwaj眂e w latach 1941-1944 mordy w Ponarach stanowi najwi阫sz zbrodni dokonan na ludno禼i 縴dowskiej i polskiej na terenach, kt髍e przed wybuchem II wojny 秝iatowej wchodzi硑 w sk砤d p蟪nocno-wschodniej Polski. Po zaj阠iu Wilna 24 czerwca 1941 r. Niemcy ustanowili na Wile駍zczy糿ie w砤dz

Re: Owsiak 1997

, energicznie otworzy drzwi naszej ci昕ar體ki i zacz背 na nas wrzeszcze. Prawd powiedziawszy, „rzuca mi阺em”, a najwi阫sz cz阺totliwo舵 mia硂 s硂wo „wypierdala!”. Poniewa nosi na sobie kap砤駍k koszul, domy秎i砮m si, 縠 jest to miejscowy proboszcz, kt髍y wed硊g pozna駍kich

Re: Wielki Czarowniku...

powinny je糳zi tylko czo砱i, ewentualnie jes > zcze opancerzone TIR-y. Zrozum biedny cz硂wieku, 縠 korzystanie z dr骻 publiczn > ych nie jest 縜dn walk i nie o wygran tu chodzi, tylko o zapewnienie bezpiec > ze駍twa jak najwi阫szej liczbie uczestnik體 ruchu drogowego, a zw砤szcza tym na >

Re: A we糾y si podu秏y w centrach miast...

Trzeba jeszcze sprawdzi kto zleci te badania i wtedy wszystko b阣zie jasne. Miasto Melbourne posiada najwi阫sz sie tramwajow na p蟪kuli po硊dniowej 秝iata, a po ostatnich "modernizacjach tras" (likwidacjach) w st. Petersburgu prawdopodobnie jest to najwi阫sza sie na 秝iecie

Ta jest wieksza

inna-bajka napisa砤: > Tak wygl眃a najwi阫sza ci昕ar體ka 秝iata, Tak wyglada najwieksza ciezarowka: www.liebherr.com/lh/5021_48569.asp images.google.de/images?q=T%20282%20B&hl=de&lr=&sa=N&tab=wi Ladownosc 363 tony, dop. masa calkowita 592 ton, naped diesel

Nominacja do tytu硊 remontowy burdel roku

Granit to nie beton; ten drugi po 5 latach solenia zim i mroz體 si rozsypie. Granit wytrzyma drugie 40 lat na tej ulicy. I to tak naprawd jedyny plus tego remontu. Za to stare latarnie na Rejtana, zamiast usun辨 i wywie兼 d硊縴c poci阾o po kawa砮czku diaksem, rzucono na skrzyniow ci昕ar體k i

UE cofa si w rozwoju

chwil. To w砤秐ie takich kierowc體 nale縴 ba si najbardziej - to oni stwarzaj najwi阫sze zagro縠nie na drodze. Druga sprawa - transport kolej. Gwarantuj, 縠 w momencie kiedy kolej stanie si konkurencyjna dla transportu drogowego (koszt + czas) liczba ci昕ar體ek zacznie spada. Ale do p髏y do p髃i

Mielno przeciw elektrowni atomowej

dziennie w stosunku do jednej ci昕ar體ki uranu rocznie. Ciekawostk ekologiczn stanowi rozci眊aj眂e si kilkaset metr體 na po硊dnie od tej elektrowni Kondor-Füzes tavak, stawy b阣眂e enklaw w阣karstwa sportowego w Unii Europejskiej. Do budowy elektrowni w Paks nad Dunajem zu縴to wielkie ilo禼i

12 lutego referendum atomowe w Mielnie

dziennie w stosunku do jednej ci昕ar體ki uranu rocznie. Ciekawostk ekologiczn stanowi rozci眊aj眂e si kilkaset metr體 na po硊dnie od tej elektrowni Kondor-Füzes tavak, stawy b阣眂e enklaw w阣karstwa sportowego w Unii Europejskiej. Do budowy elektrowni w Paks nad Dunajem zu縴to wielkie ilo禼i

Re: Rok 1973 i 2011, czyli PRL i 3RP

produkowano generatory elektryczne dla najwi阫szych elektrowni?... 痚 produkowano turbiny o mocy 500 MW, a przymierzano si do turbin 1500 MW?... 痚 po硂wa chi駍kich, indyjskich, indonezyjskich, greckich i tureckich, libijskich i irackich elektrowni wyposa縪na by砤… i dalej jest… nie w

Najwi阫szy szcz甓ciarz czy pechowiec ?

Katastrofa poci眊u, samolotu, autokaru, potr眂enie przez autobus, wypadki samochodowe... Frane Selak, najwi阫szy szcz甓ciarz (pechowiec?) na 秝iecie, uczestniczy w dziesi眛kach katastrof i ze wszystkich wyszed ca硂... Zacz瓿o si w 1962 r. Pewnego styczniowego dnia chorwacki nauczyciel

Re: Kilkadziesi眛 minut

produkcja ca砶owicie > bia硂ruska czy te jest to scheda bo ZSRR? Oczywi禼ie, 縠 jest to scheda po ZSRR - ??????? ?????????. A s硑nne samochody marki ????? s jednymi z najwi阫szych ci昕ar體ek 秝iata. Sa specjalnie produkowane do kopalni odkrywkowych. Kamaz - ??????? ?????????. Z tego co wiem to np

heh, jacy 秝i阠i i rozwa縩i kierowcy

czytaj眂 wasze opinie mo縩a odnie舵 wra縠nie, 縠 jeste秏y najpo勘dniejszym narodem 秝iata, je秎i chodzi o przestrzeganie przepis體 drogowych. a wi阫szo舵 z was pewnie albo w og髄e nie je糳zi, albo si nie mo縠 odnale兼 na, jakby na to nie patrze 'nie砤twych' 丑dzkich ulicach. nie wspomn o tych

Trudna podr罂 Obamy ...

obywateli w Meksyku mieszkaj眂ych w Stanach. To zreszt nie jedyne nieporozumienia dziel眂e dwa najwi阫sze pa駍twa Ameryki P蟪nocnej. W obu krajach naros硂 wiele emocji w zwi眤ku z realizacj traktatu o wolnym handlu NAFTA. W zwi眤ku z zakazem poruszania si meksyka駍kich ci昕ar體ek po drogach w USA

M硂dy zarabia mniej. Nawet, gdy jest ju stary

PODZI蔏UJCIE BALCEROWICZOWI. To dzi阫i niemu jego nast阷com w Polsce bezrobocie od 20 lat utrzymuje si na 秗ednim poziomie 15%. Polaryzacja spo砮cze駍twa jest naturaln konsekwencj neoliberalizmu, gdzie przemys przenosi si do III 秝iata, bogaczom funduje si coraz to nowe przywileje (obni縦i

Wypadek na wiadukcie w Katowicach Kostuchnie

kilometr體. Nie chc 秎眘kie gliny zarabia na wojewod? Wojew骴a cienias? W Krakowie i Bielsku potrafi, w Katowicach oczywi禼ie najwi阫sze policyjne zaka硑 秝iata.

Re: "DGP": Wzrasta liczba dyplomowanych bezrobotn

PODZI蔏UJCIE BALCEROWICZOWI . To dzi阫i niemu jego nast阷com w Polsce bezrobocie od 20 lat utrzymuje si na 秗ednim poziomie 15%. Polaryzacja spo砮cze駍twa jest naturaln konsekwencj neoliberalizmu, gdzie przemys przenosi si do III 秝iata, bogaczom funduje si coraz to nowe przywileje (obni縦i

Re: Kilkadziesi眛 minut

chcia砨y poszerzy swoje horyzonty:-) > > > > Oczywi禼ie, 縠 jest to scheda po ZSRR - ????? > 80;? ?????????. A s > 硑nne > samochody marki ????? s jednymi z najwi阫szych c > i昕ar體ek 秝iata. > Sa specjalnie produkowane do kopalni odkrywkowych. > Kamaz - ??????? ???

Czemu rodzice nie chc szczepi dzieci

. Udowodni ponad wszelk w眛pliwo舵, 縠 "spadkobiercy" Hitlera maj si dobrze i dowodz najwi阫szymi korporacjami farmaceutycznymi na 秝iecie, w tym r體nie w Polsce. Ostatnio mia nalot ABW oraz podczas powrotu z ostatnich wyk砤d體 ci昕ar體ka rozwali砤 ca硑 bok w jego aucie. Ma硂 tego! W

Konw骿 do Gazy

przekracza 40 proc. Wi阫szo舵 z p蟪tora miliona mieszka馽體 enklawy 縴je w apatii i bez 縜dnych nadziei na popraw losu. Wyjazd za granic jest praktycznie niemo縧iwy, dlatego miejscowi uwa縜j, 縠 縴j w najwi阫szym wi陑ieniu 秝iata. Rz眃 Izraela twierdzi, 縠 za wszystkie te nieszcz甓cia odpowiada

Re: Absurd dostaw w centrum!

wioski by硂 kilkadziesi眛 bus體. A nie by砤 to najwi阫sza z firm kurierskich - takie to w Glasgow maj po kilka baz. > ale patrzysz bardzo jednostronnie, maj眂 gdzie ca潮 reszt 秝iata. Ca砤 reszta 秝iata chce mie paczki dostarczone na pr骻, szybko i tanio. W interesie wszystkich jest u砤twienie

Dzielnica powinna opracowac harmonogram ratunkowy.

przez rejon dzisiejszego ronda na Obrazkowej (tez w czasie budowy MP) - opracowa rozwi眤anie jak najwi阫szej przeustowo禼i mostku nad Kana砮m 痚ra駍kim (Modli駍ka) podczas jedo przebudowy - za砤twi mo縧iwo舵 dojazdu autobusem do samochodu z rejestracj WA zostawionego na noc na parkingu parkuj

.............Sasiedzi tez porzadkuja...........

Niemcy sklejaj akta Stasi To b阣zie najwi阫sza i najdro縮za uk砤danka w dziejach 秝iata. Niemiecki rz眃 przeznaczy w砤秐ie ponad 6 milion體 euro na z硂縠nie - przy pomocy komputer體 - oko硂 600 milion體 kawa砶體, na kt髍e funkcjonariusze NRD-owskiej tajnej policji Stasi podarli akta po upadku

Miasto albo samoch骴. Wyb髍 nale縴 do nas. cz II

2012 roku udzia rower體 w ruchu ulicznym tego najwi阫szego miasta 秝iata ma wzrosn辨 do 5 procent. Ju teraz Meksyk nie znajduje si na li禼ie dwudziestu najbardziej zanieczyszczonych 秝iatowych metropolii, na kt髍ej by jeszcze niedawno. Jeszcze wi阫szy krok w kierunku zr體nowa縪nego transportu

a mo縠 jednak troch inaczej??

.elektrycznej ju teraz buduj眂 mini elektrownie s硂neczne i magazynuj眂 e.elektryczn. Nie da si r體nie obecnie zbudowa sensownej ci昕ar體ki/statku o nap阣zie elektrycznym, a zapomina si 縠 tak naprawd to ci昕ki transport generuje wi阫szo舵 CO2. A bez stworzenia technologii dla III 秝iata i kraj體 tzw

Re: Ostre sexistowskie dowcipy

... - Nikt ju tam nie mieszka, hehe..., beek! Trzeci wampir wychodzi, rzucaj眂 w drzwiach: - Teraz ja, nied硊go wracam. Wraca jeszcze szybciej ni. tamci. Oci昕ale wchodzi do komnaty. Twarz cala we krwi. - A ty gdzie by砮? - Nigdzie. Wyj*ba砮m si na schodach. Jedzie ci昕ar體ka za砤dowana bardzo wysoko

Sokowir體ka gorsza od centrum handlowego

sokowir體ki 秝iata' czyli i眛yni Opatrzno禼i. Jak to jest, 縠 wystarczy postawi na dachu czego krzy縴k, 縠by ucich硑 wszelkie protesty? Gdzie ekologowie? Widzia砮m, jak ci昕ar體ki rozje縟縜j te pola, na kt髍ych gniazduj rzadkie ptaki kt髍ych nawet nie umiem nazwa, na kt髍ych poluj pustu砶i i sowy

Re: II wojna, wydanie poprawione

;zachodnich okr阦ach" sta砤 bodaj czy nie najwi阫sza 3 mln 縪硁ierzy to "najwi阫sza"? Niemcy mieli wi阠ej. > i nasilniej uzbrojona armia w historii 秝iata :-O W sensie "na papierze" to zapewne tak. >Ile wojska musia硂by by skoncentrowane, A to one by硑 skoncentrowane? Wydawa硂

Re: Opowie舵 epirska cz. IΙ

Mgnienie czasoprzestrzeni. Pokonuj眂 kolejne zakr阾y ,zbli縜m si w kierunku wielkich ska na skraju g髍 Timfi. Gra Astraka. Znak rozpoznawczy Zagori. Wielkie wzruszenie. Spe硁ia si tu jedno z moich najwi阫szych greckich marze. Przede mn majestatyczny w眞髗 Vikos, jeden z cud體 przyrody nie

Nie tylko 9 i 10 04.12 warto by硂 przeczyta

poczucie odpowiedzialno禼i za losy kraju, czasem 秝iata. – Na paradoks zakrawa fakt, 縠 w poradniach zdrowia psychicznego w Polsce bada si kandydat體 na stra縩ik體, ochroniarzy, pilot體, kierowc體 ci昕ar體ek i do wielu innych zawod體, ale nie ludzi odpowiedzialnych za losy 40-milionowego kraju

Re: Iran: Atak na nas to szale駍two

silniejszemu i bogatszemu ("wolno舵 to u秝iadomiona konieczno舵 bycia pacho砶iem najwi阫szej pot阦i militarnej 秝iata") rozci眊a na ca硑 秝iat. Jest on naprawd inny, cho tego poj辨 nie potrafisz. Dlaczego zak砤dasz, 縠 Persowie b阣 atakowa w zamach na si硑 okupacyjnee swoich ludzi - to nie

Tyskie Grand Tour?Warto?

Copy info z netu. Warto? Tyskie Grand Tour 2006 w砤秐ie si rozpocz瓿o. Jak co roku Tyskie, ulubione piwo Polak體, spotyka si z piwoszami z ca砮go kraju! W tym tygodniu wielki cykl letnich imprez najwi阫szej marki piwnej w kraju odwiedzi Strzelce Opolskie i K阣zierzyn Ko糽e ! Tyskie to piwo

Re: Czy wynoszenie "zaoszczedzonego" paliwa...

Witam. Pracuj na stanowisku mened縠rskim w jednej z najwi阫szych w naszym kraju firm logistycznych, wi阠 problem jest mi znany od podszewki. Sprawa ma dwa aspekty: - etyczny - to zwyk砤 kradzie i jako taka powinna by t阷iona z ca潮 surowo禼i dost阷nych 秗odk體, - praktyczny - je縠li nie

Re: Dla porownania...

panowie, troche mnie niedoceniacie. Wasza teoria te nie jest nowa, i to wcale nie chodzi tu o Polsk, bo nie jest ona p阷kiem 秝iata. Ot罂 po rozpadzie tzw. bipolarnego 砤du 秝iatowego (opartego na antagonizmie kapitalizm - komunizm) w najwi阫szej kropce znalaz硑 si s硊縝y specjalnie zagro縪ne

wielko禼i ma砮go kontenera na 秏ieci

Hyperiona, chwali si, 縠 ju 120 firm z ca砮go 秝iata zam體i硂 ich nowatorskie minielektrownie j眃rowe o mocy 27 megawat體 ka縟a. Deal woli je nazywa bateriami atomowymi. Pierwszym z zamawiaj眂ych by硂 pono czeskie przedsi阞iorstwo TES. Chce ono zakupi sze舵 modu丑w j眃rowych i opcjonalnie dodatkowo

Kto - za bram?

Kto - za bram? Na pierwszy ogie idzie przemys motoryzacyjny, jeden z najwi阫szych pracodawc體 i eksporter體. W pa糳zierniku by硑, a w listopadzie b阣 przestoje w gliwickim Oplu. Fabryka ci昕ar體ek MAN zamiast zwi阫szy, co mia砤 w planie, zmniejszy砤 produkcj, mia砤 przyj辨 400 os骲, przyj瓿a

Re: Co Ty Mapie na to?

najpierw ... przeg硂sowania w referendum ;-) > Po pokoleniu przyw骴c體 > charyzmatycznych, z jak倍 wizj 秝iata, nadszed czas populist體, miernot i > karierowicz體, kt髍ych jedynym celem jest utrzymanie si przy w砤dzy. Przy > malej眂ej roli pa駍twa partiokratyzm uczynili najwi阫sz cnot

Export smieci z Europy do kraj體 Trzeciego iata

naszej czystej Europy. Czy to jest w porz眃ku??> "Chiny - najwi阫sze wysypisko 秝iata" GW 30-09 Brytyjskie, ale nie tylko, opakowania jednorazowe, torebki nylonowe i tacki trafiaj na chi駍kie wysypisko pod Kantonem, zabijaj ludzi i zatruwaj 秗odowisko. Najpierw pa駍two Brownowie

Re: Tragiczny epilog mi硂禼i w Auschwitz

nie ma rady, trzeba na piechote... Dw骳h niemieckich oficer體 z Przemy秎a ratowa硂 痽d體 przed zag砤d Schindlerowie z Wehrmachtu Medal ''Sprawiedliwy W秗骴 Narod體 iata'' przyznano ju prawie 22 tysi眂om ludzi z a 42 pa駍tw. W秗骴 nich najwi阠ej jest Polak體 (6004; oko硂 200 z Podkarpacia

Re: Go硂ta a Warszawa

. Niestety tak nie jest. Znam wszystkich zawodowych bokser體 z Polski - s oni, przy mnie nawet, biedakami. Go硂t znam niemal od dziecka. Dorasta w Legii, gdzie - los tak chcia - dowodzi砮m kompani sportow, a on by najwi阫szym pi甓ciarskim talentem. Jako jedyny nie p阫a przed Kuba馽zykami. Lepiej

Kapita azjatycki...

ko馽a 2006 r. Japo馽zycy zainwestuj tam ponad 170 mln dolar體. W 秗od w Tokio Bridgestone, jeden z najwi阫szych koncern體 oponiarskich 秝iata, og硂si now strategi. Zak砤da si w niej umocnienie pozycji japo駍kiej firmy na rynku oponiarskim w Europie. Na sfinansowanie niezb阣nych do tego

Ech, odporno舵 na wszelkie argumenty...

swoj bomb;) Podsumowuj眂 - Ruscy mieli du縴 wk砤d w t wojn, owszem. Ale na pewno nie decyduj眂y. O tym jaki b阣zie kszta硉 Europy i 秝iata tak naprawd najwi阫szy wp硑w mieli Roosevelt i Truman, kt髍zy Stalinowi zwyczajnie ufali i go nie docenili... A dodam raz jeszcze - gdyby USA tolerowa硑

Cjong dalszy nastempuje

Jerozolimskich, bo bli縮ze podjechanie pod Centralny jest p砤tne! Nawet najwi阫sze lotniska 秝iata pozwalaj podjecha pod sam terminal, niekt髍e nawet parkowa przez 15minut za darmo, a obskurna stacja kolejowa w stolicy Tatr ka縠 sobie za wszystko p砤ci! Stacja stacj, ale zakopia駍kie parkingi uliczne to

Cytaty - tendencyjnie winiace Zachod

Stalinowska dyktatura zaliczona zosta砤 przez Zach骴 w > poczet "wielkich demokracji", a prezydent USA Roosevelt rzek by do w砤dcy > Kremla: - "Razem zbudujemy nowy, lepszy 秝iat." ! dowani do alianckich > ci昕ar體ek, wracali na Wsch骴, wprost w piek硂 Gu砤gu

Co sie tak jak zmije wijecie?

ci昕ar體ek, do kt髍ych doprowadzano spaliny. Z czterystu tysi阠y 痽d體 przywiezionych do Che砿na ocala硂 dw骳h, jeden z nich, przywieziony dzi przez Lanzmanna, Szymon Srebrnik stoi pomi阣zy nimi. Ciesz si, 縠 jest w秗骴 nich, ale ju za chwil, gdy Lanzmann zada im pytanie, dlaczego gin阬i 痽dzi, w

Re: Najwi阫sza opona 秝iata

jak tak dalej p骿dzie to b阣ziemy mieli ci昕ar體ki tak du縠 aby mog硑 u縴wa takich opon, zupe硁ie jak w 'Avatarze' :D

miasta bez znak體 "share space"

dla pieszych, kierowcy ci昕ar體ek dogaduj si wzrokiem z rowerzystami. Prawie nikt nie je糳zi szybciej ni 30 km/h. Rozmawiali秏y z kilkoma kierowcami i nie spotkali秏y ani jednego, kt髍emu torozwi眤anie nie spodoba硂by si. Je糳zi si wolniej, jednak wcale to nie znaczy, 縠 przebycie tej samej trasy

Zamiast szpitali-mo縩a mie wi陑ienia...

prawie 1500 丑縠k na 32. oddzia砤ch. Jak si dowiedzia "Dziennik Zachodni", 12- pi阾rowy obiekt, posiadaj眂y dwie kondygnacje podziemne, wzbudzi zainteresowanie Centralnego Zarz眃u S硊縝y Wi陑iennej. Czy budynek nazywany "jednym najwi阫szych skandali inwestycyjnych XXI wieku

Religa obawia si dochodzenia....

prawie 1500 丑縠k na 32. oddzia砤ch. Jak si dowiedzia "Dziennik Zachodni", 12- pi阾rowy obiekt, posiadaj眂y dwie kondygnacje podziemne, wzbudzi zainteresowanie Centralnego Zarz眃u S硊縝y Wi陑iennej. Czy budynek nazywany "jednym najwi阫szych skandali inwestycyjnych XXI wieku

Wi陑ienie zamiast szpitala w Gliwicach..

obiekt, posiadaj眂y dwie kondygnacje podziemne, wzbudzi zainteresowanie Centralnego Zarz眃u S硊縝y Wi陑iennej. Czy budynek nazywany "jednym najwi阫szych skandali inwestycyjnych XXI wieku" stanie si wi陑ieniem? - stawia pytanie "DZ". (Dziennik Zachodni, Wtorek, 3 lipca 2007

Zamieni szpitale na wi陑ienie...

prawie 1500 丑縠k na 32. oddzia砤ch. Jak si dowiedzia "Dziennik Zachodni", 12- pi阾rowy obiekt, posiadaj眂y dwie kondygnacje podziemne, wzbudzi zainteresowanie Centralnego Zarz眃u S硊縝y Wi陑iennej. Czy budynek nazywany "jednym najwi阫szych skandali inwestycyjnych XXI wieku

Niestety, to 砤manie wolno禼i s硂wa

Organizacja Handlu urz眃zaj uliczne rozruchy w nast阷stwie przekonania, 縠 gremia te odpowiedzialne s za niszczenie 秗odowiska, bezrobocie, wyzysk pracownik體 i generaln n阣z panuj眂 w krajach III 秝iata, skrajni cz硂nkowie ruchu na rzecz praw zwierz眛 podpalaj ci昕ar體ki do przewozu zwierz眛

Niestety, ale to 砤manie wolno禼i s硂wa

nast阷stwie przekonania, 縠 gremia te odpowiedzialne s za niszczenie 秗odowiska, bezrobocie, wyzysk pracownik體 i generaln n阣z panuj眂 w krajach III 秝iata, skrajni cz硂nkowie ruchu na rzecz praw zwierz眛 podpalaj ci昕ar體ki do przewozu zwierz眛 rze糿ych i laboratoria, gdzie dokonuje si

Re: Produkt Krajowy Brutto Warszawy i Poznania

ich kilkuset. Natomiast pere砶i przemys硊 kryj si tak naprawd pod miastem w gminach Powiatu Ziemskiego, jak fabryki ci昕ar體ek i autobus體 MAN, autobus體 i tramwaj體 Solaris, jeden z najwi阫szych producent體 profili budowlanych w Europie VoX Indudtries, kilkan禼ie firm meblarskich, Beker, Wavin

Re: To by砤 pr骲a wyja秐ienia

dyscyplinowaniem, podejmowane przez instytucje ko禼ielne, szkolne i charytatywne, rzadko ko馽zy硑 si powodzeniem. Romowie zagraniczni mieli by wydalani; wobec miejscowych "w阣ruj眂ych" stosowano wielostopniow skal 秗odk體. Najwi阫sze znaczenie mia硂 勘danie przed硂縠nia rozlicznych dokument體

Re: jak ka縟y tch髍z pr骲uje zag硊szy w砤sne sum

paranoidalnym tekstem, do kt髍ego si odnosi砮m i kt髍ego ob秏iewam. Odpowied na post zak砤daj眂y w眛ek to wybryk mojej fantazji oburzonej godnym s p l u n i c i a nadu縴waniem najwi阫szych o b e l g jakie mo縠 wypowiedzie Polak, czyli u縴waniem s丑w "kapu", "

Re: Legia si阦a po "Canarinhos"

..ki barani pendzlu. no patrzcie ku.. co za pie..i阾y mix orangutana z kanarkiem. zrobie ci z ryja parking dla ci昕ar體ek ty tr阣owaty brudny rzepie. ile trzeba by硂 twojej starej 秐iegu w pizde napcha 縠by ulepi takiego ba硍ana? zrobie ci z ryja Perl Harbor ty porzygany wale niemyty. masz ryj jak

NPD i Centrum Wyp阣zonych .

;dokona”. Co wi阠ej w narodzie, kt髍y wywo砤 najwi阫szy kataklizm w historii 秝iata dzi narasta poczucie krzywdy, tym wi阫szej im g硂秐iej m體i o martyrologicznej karcie Niemiec – sprawie wyp阣zonych, milcz眂 o milionach polskich, czeskich i rosyjskich ofiar. Micha Mi硂sz

komentarz, cz. VI

gro糱a rozmieszczenia w Obwodzie Kaliningradzkim wyrzutni Iskander體 r體nie nie jest propozycj serio, a tylko obliczon na jak najwi阫sze zbulwersowanie opinii publicznej w krajach zainteresowanych, a tak縠 na u縴tek wewn阾rzny. Po do秝iadczeniach z offsetem do F?16 wiemy, 縠 na zapewnieniu nam

Re: Quantum of Solace...

hour. - It managed... an hour? - Yeah, there was an hour.... sorry mate! www.youtube.com/watch?v=YWDSBCmsOwk (pewnie zaraz usun z YouTube) - ci昕ar體ka Jeremy'ego robi砤 ogromne wra縠nie! - b阣zie odcinek jak pojad do Wietnamu i b阣 go przeje縟縜 na skuterkach, w tym budowa z nich 丑dki, jest

FESTIWAL FILMOWY DNIA UCHOD珻Y 26-30.06

miasta Liege jest Roger - szemrany biznesmen i kombinator. Wraz ze swoim pi阾nastoletnim synem Igor, kt髍y pomaga mu w biznesie, bezlito秐ie ekspoloatuje najwi阫sze „bogactwo naturalne” dzielnicy – nielegalnych emigrant體. Za砤twiaj im fa硈zywe pozwolenia na prac, kwateruj w ruderach

Re: Sahara- dorzucam program!

si karawany z sol id眂e wiele dni z p蟪nocy. Po po硊dniu wyje縟縜my na wielb潮dach na nocleg na pustyni w tuareskim obozowisku. 7-8 dzie: Timbuktu - Gao Przejazd lokaln komunikacj (ci昕ar體ki, jeepy lub nawet 硂d na Nigrze) do Gao, najwi阫szego miasta na pustyni w Mali, w drodze

mi阣zy Rydzykiem a Michnikiem

obawy profesora gowskiego by硑 uzasadnione. A oto nieco przyk砤d體: Opowiastka o Czapajewie i 1937 r. to taki ponury 縜rt, prawdopodobnie z czas體 radzieckich. Warto jednak pami阾a, 縠 rok 1937 by poprzedzony kilkoma falami terroru, przy czym najwi阫szy sta si udzia砮m ch硂pstwa, kiedy jego

Suda駍kie skarby wyrwane Nilowi

Suda駍kie skarby wyrwane Nilowi Bartosz Gondek, Gda駍k 2007-05-04 gazeta wyborcza - nauka Naskalne ryty w Sudanie zostan zatopione - rozpaczali archeolodzy z ca砮go 秝iata. Zamiast ton辨 we 硓ach polscy naukowcy chwycili za pi硑 tarczowe. Dzi阫i nim jeszcze w tym roku cz甓 ocalonych skarb體

mo縠 Tusk jr powinien jednak zaj辨 si polityk?..

tego regionu, gdzie wydawana jest ta lokalna gazeta - shipspotter體. Polferries wymienia prom p硑waj眂y z Gda駍ka do Nynashamn Gazeta w Tr骿mie禼ie 2006-11-30 Podczas gdy p硑waj眂a z Gdyni do Karlskrony Stena Line kupuje najwi阫sze promy na 秝iecie, Polferries obs硊guj眂e tras z Gda駍ka do

Czesc 2

, najwi阫szej firmy maklerskiej 秝iata, w Argentynie, Paragwaju i Urugwaju. Poza Polsk od 1948 r. Jest w砤禼icielem przedsi阞iorstw hodowlanych w Argentynie i Urugwaju, m.in. du縠j hodowli lam, plantacji jojoby i innych ro秎in przemys硂wych oraz wsp髄nikiem Quasar Nautica, najwi阫szej na Galapagos firmy

Znaleziono cz硂wieka ze zdj阠ia (2)

, pytaj"Mo縠 spr骲ujemy czego nowego?". "Im wi阠ej nas torturujecie, tym bardziej B骻 nam wynagrodzi", odpowiada. Nie tylko Had Alego tak traktuj. "Widzia砮m imama najwi阫szego meczetu Falud縴, mia 75 lat. Nie tylko ci眊ali go nago, ale jeszcze przebierali w damsk

Apel

wymierzony w cz硂wiecze駍two wstrz眘n背 sumieniem 秝iata. iat pot阷i bezlitosny re縤m, kt髍ego celem by硂 za wszelka cen unicestwienie narodu kurdyjskiego. Tragedia Halabd縴 przypomina nam Hiroszim i Nagasaki. Halabd縴 to kurdyjskie miasto le勘ce w prowincji Sulejmanija i licz眂e 75 ty. obywateli

Zbrodnia bez kary - komunizm

t硊my odmawia硑 zbiorow modlitw za konaj眂ych - we w砤snej intencji! dowani do alianckich ci昕ar體ek, wracali na Wsch骴, wprost w piek硂 Gu砤gu. Niejedna matka ko硑sa砤 w ramionach martwe dziecko - 縪硁ierze angielscy, przy pomocy kolb, bagnet體, miotaczy ognia - uczyli respektu dla

TAKI JEST KACZYNSKI

milion體 m硂dych Polak體 posz硂 "z kluczem na szyi" na ulic, w r阠e 秝iata przest阷czego... Na skutki nie trzeba by硂 d硊go czeka. Za winy doros硑ch, kt髍zy nie umieli chroni m硂dzie縴 przed demoralizacj - najwi阫sz cen zap砤ci砤 sama m硂dzie, odsiaduj眂a potem wyroki w zak砤dach

odporno舵 na wszelkie argumenty-czyja odporno舵?

; Podsumowuj眂 - Ruscy mieli du縴 wk砤d w t wojn, owszem. Ale na pewno nie > decyduj眂y. A kto mia decyduj眂y?USA kt髍e w czerwcu 1944 otworzy硂 2 front w體czas gdy Iosif Wissarionowicz m骻 zaj辨 ca潮 Europ bez ich udzia硊? O tym jaki b阣zie kszta硉 Europy i 秝iata tak naprawd najwi阫szy >

Szamil Basajew szachidem...

wybuchu ci昕ar體ki przewo勘cej materia硑 wybuchowe. Brakuje mi s丑w, aby wyrazi cokolwiek, zgin背 przwdziwy wojownik, pos硊筷 si wiec cytatem: „ier zawsze jest o krok”. Ka縟y, kto zakosztowa smaku wojny, dobrze wie: 秏ier zawsze jest o krok, na wyci眊ni阠ie r阫i, dzieli j od ciebie

WWW.GKW.PRV.PL !!!!

Poczytajcie witrynk WWW.GKW.PRV.PL Ludzie - to jest chyba najwi阫szy skandal pocz眛ku XXI wieku na 眘ku! Mamy tu najstarsz nieprzerwanie czynn kolej w眘kotorow 秝iata! 150 lat obchodzi砤 w tym roku. Jedyny taki rozstaw tor體, wagony pi阫ne z XIX wieku jeszcze maj, szyny, zegary. Skarby

"Rz" // GE rozwa縜 du縠 inwestycje w Polsce

Boeinga. - Zaczynali od 縜r體ek General Electric zaj背 5. miejsce na tegorocznej li禼ie najwi阫szych przedsi阞iorstw 秝iata Fortune 500. W 2003 roku koncern sprzeda towary i us硊gi za 134,2 mld USD, czyli 523,4 mld z. Wynik sprzeda縴 GE zosta砨y pobity dopiero, gdyby zebra przychody wszystkich firm

Znaleziono cz硂wieka ze zdj阠ia

"Jeste秏y najwi阫szym narodem 秝iata, okupujemy was, wi阠 macie si podda i wsp蟪pracowa". Potem okaza硂 si, 縠 porwanie Alego i licznych innych, kt髍zy podzielili jego los, ma na celu nie "powstrzymanie powstania", ale "pozyskanie informacji" i rekrutacj

- Gdyby oni mieli odrobin przyzwoito禼i... -

ulicach Londynu. Ka縟y z tych uzytecznych idiot體, kt髍zy maszerowali ulicami Londynu jest pionkiem w armii bandyckich kraj體, tyran體, Al Kaidy oraz si islamofaszyzmu. Jakkolwiek 縜硂秐ie by nie brzmia londy駍ki burmistrz Livingstone og砤szaj眂 Jerzego Busha najwi阫szym zagro縠niem dla 秝iata jego