auto ci昕arowe odliczenie vat

sprawd te:

samoch骴

Krzysztof S硂mski

Koniec kratki. Co dalej? | Nowe przepisy

Koniec kratki. Co dalej? | Nowe przepisy

1 kwietnia zako馽zy硂 si trwaj眂e od pocz眛ku 2014 roku tzw. okienko derogacyjne umo縧iwiaj眂e odliczenie ca砮go podatku VAT od samochod體 z homologacj ci昕arow N1, czyli popularnych aut z kratk. Wsp髄nie z ekspertami Polskiego Zwi眤ku Wynajmu i Leasingu Pojazd體 wyja秐iamy, jakie zmiany wprowadzaj nowe przepisy

Nowe "ci昕ar體ki" Land Rovera

Jak poinformowa generalny dystrybutor brytyjskiej marki - JLR Polska, od wtorku dost阷ne s kolejne modele Land Rovera z homologacj ci昕arow, pozwalaj眂 w砤禼icielowi odliczy od ceny auta 22% podatku VAT

Volvo z kratk i bez VAT-u

Volvo z wyprzedzeniem przygotowa硂 ofert samochod體 osobowych z homologacj ci昕arow N1. Od 1 stycznia 2014 roku umo縧iwi ona odliczenie ca砮go podatku VAT od pe硁ej warto禼i pojazdu, a tak縠 od paliwa

Wielka wyprz | Oferty rocznika 2013 | Volvo

Wielka wyprz | Oferty rocznika 2013 | Volvo

Volvo Auto Polska kusi klient體 nie tyle atrakcyjnymi rabatami, co zmieniaj眂ymi si przepisami. Rozpocz瓿o si zbieranie zam體ie na samochody osobowe z homologacj ci昕arow N1. Od 1 stycznia przysz砮go roku umo縧iwi ona odliczanie ca砮j wysoko禼i podatku VAT od pe硁ej warto禼i pojazdu i od

Od auta z kratk i bankowozu VAT-u nie odliczysz

Od auta z kratk i bankowozu VAT-u nie odliczysz

przypadku nowych typ體 pojazd體 homologowanych od 29 pa糳ziernika 2012 roku. W efekcie, od tego dnia m.in. auta z kratk przestan by uznawane za auta ci昕arowe i nie odliczymy od nich podatku VAT. Nowe przepisy obejm r體nie samochody specjalne, czyli m.in. bankowozy. S阫 w tym, 縠 niekt髍e auta, kt髍e

To nie koniec "kratek"?

To nie koniec "kratek"?

motoryzacyjnej. Przysz硂roczne zmiany w odliczeniach VAT od samochod體 osobowych z homologacj ci昕arow (nie wi阠ej ni 6 000 z) uderz przede wszystkim w sprzedawc體 aut klasy premium.瑀骴硂: DGPDeszcz rabat體 - przewodnik po przed秝i眛ecznych wyprzeda縜chMitsubishi Galant - og硂szenia

Koniec z odliczaniem pe硁ego VAT-u

Koniec z odliczaniem pe硁ego VAT-u

samochod體 osobowych i paliw do ich nap阣u. W praktyce takie zapewnienia Ministerstwa Finans體 mog oznacza powr髏 do sytuacji z kwietnia 2004 r., czyli przed naszym przyst眕ieniem do Wsp髄noty, kiedy obowi眤ywa limit odliczenia VAT przy kupnie aut osobowych na firm i nie by硂 mo縧iwo禼i odliczenia VAT od

Dwumiejscowe Citigo z homologacj ci昕arow

Dwumiejscowe Citigo z homologacj ci昕arow

modelu Citigo, spe硁iaj眂 wymogi unijnej homologacji N1. Dzi阫i uzyskanej homologacji ci昕arowej i odpowiedniemu dostosowaniu przestrzeni 砤dunkowej, przedsi阞iorca mo縠 odliczy 100 proc. podatku VAT od zakupu Skody Citigo oraz od wydatk體 na paliwo i to bez konieczno禼i prowadzenia ewidencji pojazdu

Osobowe Fiaty ta駍ze o VAT

Osobowe Fiaty ta駍ze o VAT

Promocja skierowana jest do os骲 prowadz眂ych dzia砤lno舵 gospodarcz i rejestruj眂ych auto na firm. R罂nic pomi阣zy cz甓ciowym a pe硁ym odliczeniem podatku VAT pokrywa dealer przyznaj眂 klientowi dodatkowy rabatu. Podatnik, rejestruj眂 samoch骴 osobowy w ramach prowadzonej dzia砤lno禼i

Samoch骴 u縴wany dla firmy | Poradnik

Samoch骴 u縴wany dla firmy | Poradnik

W przypadku samochod體 ci昕arowych (wg definicji podatkowej) sprawa wygl眃a ma硂 zach阠aj眂o. Du縪 trudniej jest znale兼 samoch骴 w dobrym stanie technicznym. Dominuj du縠 przebiegi, a auta s mocno wyeksploatowane. Nawet je秎i oferta wydaje si atrakcyjna na pierwszy rzut oka, nale縴 sprawdzi

Auta z kratk - likwidacja ulg

Auta z kratk - likwidacja ulg

ci昕arowe. A nabywcy ci昕ar體ek mog odliczy ca硑 podatek VAT od ceny samochodu, a tak縠 od paliwa do tego samochodu. W przypadku samochod體 osobowych firmy mog odliczy od ceny tylko 6 tys. z VAT. W czasie kryzysu ulgi dla aut z kratk s zbyt kosztowne - uzna fiskus i przygotowa projekt ustawy o

Polacy kupuj coraz wi阠ej drogich samochod體

Polacy kupuj coraz wi阠ej drogich samochod體

kwartale 2014 roku istnia硂 w Polsce tzn. "okienko derogacyjne", czyli mo縧iwo舵 odliczenia VAT-u od samochod體 z homologacj ci昕arow. W rezultacie warto舵 rynku samochod體 luksusowych i premium w Polsce w 2014 roku przekroczy砤 5,6 mld z. - komentuje Andrzej Marczak, partner w dziale

Koniec "kratki", co jeszcze kupimy w salonach?

Koniec "kratki", co jeszcze kupimy w salonach?

Chcesz kupi auto z gwiazdkowym rabatem? Zobacz, jakie upusty oferuj teraz importerzy.Od 1 stycznia przysz砮go roku do 1 stycznia 2013 prawem do pe硁ego odliczenia VAT b阣zie obj阾y zakup samochod體 o dopuszczalnej 砤downo禼i powy縠j 500 kg. Warunek? Ze 秝iadectwa homologacji producenta lub

Znowu koniec kratek?

Znowu koniec kratek?

Po grudniowym wyroku Europejskiego Trybuna硊 Sprawiedliwo禼i do 砤sk powr骳i硑 samochody z kratk. ETS uzna, 縠 polskie przepisy o VAT s niezgodne z unijnymi i przywr骳i stan prawny sprzed wej禼ia Polski do Unii Europejskiej. Dzi阫i temu zakup samochodu z kratk i homologacj ci昕arow umo縧iwia

Kolejne Mercedesy za kratkami

Kolejne Mercedesy za kratkami

Pe硁e odliczenie podatku VAT mo縧iwe b阣zie w przypadku trzech wersji silnikowych Mercedesa GLK oraz pi阠iu w przypadku ML'a. Dop砤ta do homologacji ci昕arowej wynosi 3 tys. z. Oto pe硁a lista modeli obj阾ych (w nawiasach cena auta z wliczon "kratk"): Mercedes GLK 220 CDI 4M (178 000

Sprzeda aut | udost阷niamy pe硁e dane

Sprzeda aut | udost阷niamy pe硁e dane

miesi阠y, potencja rynku w poszczeg髄nych wojew骴zkiego i poziomu jego realizacji. Wszystkie dane (link - http://www.samar.pl/__/1000/1000.t/7/MotoTrendy.html?locale=pl_PL ) mo縩a przegl眃a dla ca砮go rynku lub wybranej marki.Spos骲 na odliczenie VAT? Bankow髗Z poziomu marki (katalog samochod體) mo縩a

Dobre wie禼i z rynku motoryzacyjnego | RAPORT

Dobre wie禼i z rynku motoryzacyjnego | RAPORT

Za nami kolejny, 髎my miesi眂 z rz阣u, w kt髍ym mamy do czynienia ze wzrostem sprzeda縴 nowych samochod體 osobowych w Polsce. Sytuacja bardzo przypomina t z ko馽體ki 2010 r., kiedy z "linii produkcyjnych zje縟縜硑 ostatnie kratki". Polskie firmy korzystaj z mo縧iwo禼i odliczenia ca砮go

Pogo za kratk

gigantyczne pieni眃ze, liczone w miliardach z硂tych. Ko禼i niezgody s auta osobowe z homologacj ci昕arow, zwane potocznie kratkami (od kratownicowej przegrody rozdzielaj眂ej przedzia硑 pasa縠rski i baga縪wy). Twarda r阫a rz眃u Od 1 stycznia 2011 r. mamy zmian przepis體 o odpisach podatku VAT

Na 秝iecie padaj rekordy sprzeda縴

Na 秝iecie padaj rekordy sprzeda縴

kratk. Chodzi o samochody osobowe, kt髍e po niewielkich przer骲kach uznawane s za samochody ci昕arowe. I dzi阫i temu przedsi阞iorcy mogli odliczy pe硁y VAT od ceny takiego auta oraz VAT od ceny paliwa do takich aut.Od stycznia te uprawnienia zosta硑 zamro縪ne na dwa lata - zdecydowa pod koniec

Rabaty zwi阫szy硑 sprzeda aut w Polsce

Rabaty zwi阫szy硑 sprzeda aut w Polsce

, kt髍e po niewielkich przer骲kach uznaje si za samochody ci昕arowe. I dzi阫i temu mo縩a by硂 odliczy ca硑 VAT od ceny takiego auta i spalanego przez nie paliwa. W zesz硑m roku na wniosek rz眃u Sejm postanowi na dwa lata zawiesi te ulgi. Od stycznia 2011 r. od ceny auta "z kratk" mo縩a

Impreza z kratk

Impreza z kratk

Resort finans體 planuje po硂縴 r阫 na ta駍zych firmowych samochodach i paliwie. Tymczasem w salonach debiutuj kolejne modele, od kt髍ych mo縩a odliczy VAT. Pisali秏y o tym kilka tygodni temu. Na Moto.pl znajdziecie r體nie polsk ofert samochod體 z homologacj ci昕arow. Jak wida po

Pierwsza homologacja "chi馽zyka"

tym nie jest obci笨ony podatkiem akcyzowym, a firmy mog dokona pe硁ego odliczenia podatku VAT - czytamy w komunikacie importera, firmy Pol-Mot Warafama.

Skoda Octavia RS i Scout z kratk

Skoda Octavia RS i Scout z kratk

Skoda Octavia z homologacj ci昕arow by砤 w 2009 roku najlepiej sprzedaj眂ym si samochodem wyposa縪nym w kratk. Skoda postanowi砤 wykorzysta ten popyt i zaoferowa砤 od秝ie縪ne wersje tego samochodu. Teraz przedsi阞iorcy chc眂y odliczy 22% VAT-u b阣 mogli kupi Octavi w sportowej odmianie RS

Land Rovery z lew kratk?

importer aut tej marki, tylko on dysponuje homologacjami producenta.W informacji prasowej mo縠my r體nie przeczyta, 縠 "縜den samoch骴 marki Land Rover z modeli Discovery, Freelander, Range Rover i Range Rover Sport, nie posiada fabrycznej homologacji, jako samoch骴 ci昕arowy przeznaczony zasadniczo

Fiat Strada Cabine Dupla

zbytnim powodzeniem w naszym kraju, chocia jest autem ci昕arowym i pozwala odliczy ca硑 VAT. Inaczej sytuacja wygl眃a w Ameryce Po硊dniowej, gdzie takie auta s o wiele bardziej powszechne. Z my秎 o tym odleg硑m kontynencie Fiat skonstruowa wersj z wi阫szym przedzia砮m pasa縠rskim.Cabine Dupla ma dwa

W kolejce po "kratk"

Nie ma ju czasu na poszukiwanie najbardziej odpowiedniego dla firmy auta, nie ma mowy o precyzyjnym dopasowywaniu oferty do potrzeb nabywcy. Nasta czas gor眂zkowej pogoni za osobowymi samochodami z homologacj ci昕arow, gwarantuj眂ymi przedsi阞iorcom pe硁y odpis podatku VAT. Bierze si to, co

Toyota Land Cruiser 150 po liftingu | Ceny

trzydrzwiowej i 199 tys. z. z nadwoziem pi阠iodrzwiowym. Model jest oferowany w wersji z homologacj ci昕arow, umo縧iwiaj眂ej odliczenie podatku VAT. Toyota FJ Cruiser | Po縠gnalna edycja Z zewn眛rz najwi阫sze zmiany obj瓿y prz骴 pojazdu. Linia maski jest poprowadzona wy縠j, a nowo zaprojektowane reflektory

Auta z kratk to jaki dziwol眊

Ireneusz Sudak: Od nowego roku zostaje ograniczona ulga przy odliczaniu podatku VAT dla aut z kratk. B阣zie mo縩a odliczy 60 proc. kwoty VAT zawartej w fakturze, ale nie wi阠ej ni 6 tys. z. W zwi眤ku z tym salony prze縴waj teraz szturm przedsi阞iorc體, ale czy nie ma obawy, 縠 sprzeda aut w

Audi Q7 - test | Pierwsza jazda

233 700 z trzeba b阣zie doliczy 5 000 z za wersj ci昕arow, ale od ca硂禼i b阣zie mo縩a odliczy podatek VAT. Gaz Przestronne wn阾rze, mocne silniki, komfortowe zawieszenie, wysoka jako舵 wykonania, mo縧iwo舵 personalizacji, dost阷na wersja ci昕arowa Hamulec Ma砤 ilo舵 miejsca w trzecim rz阣zie

Zmiany dla kierowc體 w 2011 r.

motocyklist體 nie s硊勘 podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (poza wyj眛kami, gdy przys硊guje zwolnienie z podatku).Od tego roku 縠gnamy tak縠 "kratki". Nowe regulacje dotycz眂e odliczania podatku VAT przewiduj bowiem, 縠 pe硁e odliczenie dotyczy jedynie aut o 砤downo禼i ponad 500 kg. Z dokumentacji

iat bez VAT

tysi眂e samochod體 z metalow kratownic zamontowan za drugim rz阣em siedze, bo kto w ministerstwie wymy秎i, 縠 takie auto zaliczy b阣zie mo縩a do dzia硊 "ci昕arowe" i odliczy od jego zakupu pe砮n podatek VAT. W ten spos骲 pojawi硑 si nie tylko "dostawcze" Focusy i Fabie, ale

SsangYong Musso

najpierw jako SsangYong, potem jako Daewoo. Min瓿o naprawd du縪 czasu, ale to nie przeszkadza producentowi. Czy jednak jedyn zalet Musso w wersji ci昕arowej nie oka縠 si mo縧iwo舵 odliczenia pe硁ego VAT-u? Moje w眛pliwo禼i mia rozwia test. SsangYong Musso na zdj阠iach O linii nadwozia korea駍kiego

Deszcz rabat體

W zwi眤ku z podwy縦 podatku VAT, w 2011 roku auta w salonach podro縠j o 2-3 proc.Kt髍ych marek dotycz promocje? Z pewno禼i 砤twiej wymieni te, kt髍ych nie dotycz. Niekiedy upusty si阦aj ponad 20%, co w przypadku dro縮zych aut oznacza kwot, za kt髍 mo縩a kupi jeszcze jeden miejski samoch骴

Ruszy硑 wyprzeda縠 rocznika 2009

-procentowym udzia砮m aut z homologacj ci昕arow w sprzeda縴 firmy i 50-procentowym udzia砮m w niekt髍ych modelach. W pa糳zierniku dystrybutorzy aut mieli szczeg髄ne powody do zadowolenia, bo a 30 proc. nale縩o禼i za wersje z "kratk" zap砤cono got體k. Dokonali tego g丑wnie drobni przedsi阞iorcy

Pickup czy furgon? Oto jest pytanie

zakup, z punktu widzenia ekonomii, wydaje si bardzo op砤calny. Nadwozie typu pickup ma jeszcze jedn zalet. Ka縟e nadwozie, nawet podw骿ne z kr髏k pak mo縠 by zarejestrowane jako samoch骴 ci昕arowy, co daje mo縧iwo舵 posiadania pi阠ioosobowego samochodu i cieszenia si pe硁ym odliczeniem VAT-u (od

Samochody z kratk zostaj

przedsi阞iorcom prawo do odliczania 22 proc. podatku VAT od paliwa dla aut z popularn kratk oraz ograniczy wysoko舵 maksymalnego odliczenia podatku od ceny ich zakupu do 6 tys. z硂tych. Fiskus t硊maczy ten pomys trudn sytuacj gospodarcz kraju, kt髍y na samych tylko "ulgach paliwowych" traci

Ministerstwo Finans體 znalaz硂 spos骲 na bankowozy

by okre秎ona np. w wyci眊u z homologacji czy - co b阣zie nowo禼i - w decyzji o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, by samoch骴 by uznany za pojazd specjalny lub ci昕arowy, pozbawi potencjalnych w砤禼icieli wielu samochod體 prawa do pe硁ego odliczenia VAT. Wszystko dlatego, 縠 przepisy dotycz眂e

Mitsubishi Grandis 2.4 Intense

wprowadzenie na rynek wersji z homologacj ci昕arow umo縧iwiaj眂 pe硁e odliczenie podatku VAT. Taka propozycja dotrze jednak do ograniczonej liczby klient體. Z niecierpliwo禼i czekamy na premier nieco dro縮zej, ale bardziej ekonomicznej wersji z silnikiem Diesla. Drogi Grandis oferuje jednak du縪 wi阠ej

Re: Dlaczeg Polacy emigruj.

eliminuje auta jako ci昕arowe bo do ko禼io砤 zapewne je縟筷 Najpierw ograniczono mo縧iwo舵 odliczania VAT od zakup體 zwi眤anych z utrzymaniem samochodu. Teraz to samo ograniczenie ma zosta rozszerzone na wszystkie pozosta砮 zakupy w firmie. Przedsi阞iorca odliczy VAT tylko cz甓ciowo.Nowzacja ustawy o VAT

Auta z kratk to jaki dziwol眊

A nie lepiej na硂縴 limity na kwot odliczon od vat (np.nie wi阠ej ni jaka tam kwota - odpowiednio wyregulowana do aut o dmc do 3,5t lub powy縠j)?.Luksusowe auto czy ci昕arowe - nie mia硂by to ju wi阫szego znaczenia przy odliczeniu, a ka縟y przedsi阞iorca kupi砨y sobie auto odpowiednie do

Re: Kiedy mog przekaza pojazd na potrzeby DG ?

w ka縟ej chwili mo縠sz, ale jesli to jest auto osobowe to mozesz prowadzic kilometr體ke a je秎i ci昕arowe o秝iadczenie i auto jest u縴wane w dzia背lno禼i i koszty i vat do odliczenia. No chyba ze baardzo zale縴 Ci na amortyzacji -- Tylko CHUCK NORRIS rozumie kobiety..

Re: S硊縝ow limuzyn na wczasy? W Polsce nie ma

Ale przy "ma砮j" dodatkowej dzia砤lno禼i i aucie na "firm" :) bez kratki nie mog sobie odliczy VAT- u nawet od paliwa, a przecie auto s硊縴 jak tu czytam do zarabiania pieni阣zy. D縤iiis, przeciez w砤秐ie o tym ca硑 czas jest mowa. O tym, 縠 nie mo縠sz odlicza VAT od

Motodziennik: Nowa moc w Boxsterze

Panie Jacku. Spraw VATu m骻 Pan sprawdzi w milionie miejsc. W 縜dnym aucie z homologacj ci昕arow z wymienionych w programie VATu od paliwa odliczy nie wolno. Da rad w pick-upach, dostawczych do 3,5 t, ale w ci昕arowych w nadwoziu osobowego ju nie. Por. Ustawa o VAT

Re: Samoch骴 w firmie

> VAT? Od razu b阣e musia砤 kupi kolejny, czy musi mie homologacj na > ci昕arowy, zeby odliczy Vat? homologacja jest niezb阣na do rejestracji auta jako ci昕arowego. natomiast do odliczenia vatu-u niezb阣ne jest badanie techniczne w okr阦owej stacji kontroli, kt髍e zapewni wpis w

A Czech na to

przeciwie駍twie do Polaka mog za zakup auta przeznaczonego do prowadzenia dzia砤lno禼i gospodarczej odliczy 100% VAT. Auto mo縠 by ci昕arowe lub osobowe i to bez 縜dnej kratki czy innych idiotycznych wype硁iaczy debilnych ustaw. Od wszystkich koszt體 eksploatacji z paliwem w潮cznie i wszelkich napraw mam prawo

Re: S硊縝ow limuzyn na wczasy? W Polsce nie ma

Kratka to tylko i wy潮cznie zemsta urz阣nik體 za mo縧iwo舵 odliczenia VAT. Nikt nigdy nie chcia aby to by硑 auta ci昕arowe, zrozum! Krata = odliczenie VAT. I tyle! Jakby mo縩a by硂 odliczy VAT bez kraty to nikt by jej nie wstawia bo 縜dnych ona funkcji nie spe硁ia. Nikt nie chce wozi takim

Re: Samoch骴 w firmie

> Przy nowym aucie - aby moc odliczyc VAT (ca硑) muszisz kupic auto z > homologacja ciezarowa, czyli tzw. kratk. sama kratka i homologacja do odliczenia VAT-u nie wystarcz, niezb阣ne jest jeszcze dodatkowoe badanie techniczne (czytaj - kolejne wydane pieni眃ze - przy homologacji jako

Re: Jaki nowy samoch骴 do 70 tys.?

> Owszem....przy nowym aucie mo縠sz odliczy 6 tys.z ale musisz mie firm i > zamontowa kratk Firm mam, a kratki nie musz montowa. Kratka jest potrzebna do homologacji ci昕arowej, gdzie odlicza si ca硑 VAT, co teraz jest trudne i generalnie mi niepotrzebne. Gdyby to by dro縮zy

Re: Koniec odliczania VAT dla aut "z kratk" - je

Witam, Sejm przeg硂sowa projekt zmian w ustawie, i tak w przypadku pojazd體 o masie do 3,5 tony b阣zie mo縧iwo舵 odliczenia tylko 60 % VAT (nie wi阠ej ni 6 tys z). W przypadku pojazd體 z "wbitym" oznaczeniem ci昕arowego przeznaczenia pe硁e odliczenie VAT pozostaje po 2010 r. Pragn

Re: Premier zarzuca nadu縴cia w autach z kratk

krata nie jest po to aby towar przewozi, ale po to aby VAT odliczy... od wo縠nia towaru s auta ci昕arowe, dostawcze... tylko trzeba pami阾a, 縠 w dzisiejszych czasach wi阫szo舵 firm to firmy us硊gowe, kt髍e z za硂縠nia nie sprzedaj kartofli ma bazarze, i pytanie, dlaczego te firmy nie mog

Odliczanie VAT od paliwa, tylko dla aut z homolog?

Witam, takie pytanko, czy 縠by odlicza VAT od paliwa moje auto firmowe musi mie homologacj na ci昕arowe? Pytam sie, bo szczerze m體i眂 nawet si w temat nie zag酬bia砮m jeszcze, ka縟y m體i troch co innego i sam ju nie wiem. :) 306 mia硂 homologacj na ci昕arowe i z odliczeniem Vatu nie by硂

Re: Auto w leasing - kt髍y ?

maciej_w79 napisa: > witam kupilem auto z "kratka" znaczy si ci昕arowe > chce byc jednak pewien ze odlicze VAT w 100 % dlatego mysle o >leasingu finansowym nie my秎 o leasingu finansowym, tylko wype硁ij drug stron deklaracji VAT-7, odliczysz se VAT od razu bez "

Re: auto w leasingu

Obecnie 100% odliczenia VAT-u wyst阷uje wy砤cznie przy autach ci昕arowych wg obecnych kryteri體... I nie wa縩e czy je kupisz, czy we糾iesz w leasing... Dla samochod體 nie-ci昕arowych jest limit odliczenia tego podatku - 60% (max. 6 tyz. z).

makova, a sk眃 znasz te proporje??

z makiwary wywr罂y砤?? powiedz mi dlaczego wo勘c towar kombi czy takim berlingo np aby odliczy VAT musze zainstalowa dysfunkcjonaln przegrode ograniczaj眂a mo縧iwo禼i przewozowe takiego auta?a moze kupic 2 miejscow ci昕arow pande?? ten kraj jest chory, a kolejne ekipy przy z硂bie zapominaj

Bo to nie o to chodzi.

Chodzi o tzw kratki czyli auta osobowe, cz阺to luksusowe z homologacj ci昕arow. Od 1 stycznia 2011 roku firmy nie b阣 mog硑 odliczy sobie ca砮go VATu od takiego auta a jedynie maksymalnie 6000 z. Co w przypadku np Porsche Cayenne, BMW X%, Mercedesa ML, Audi Q7 itp. o warto禼i 300 000 z netto

Re: Znowu koniec kratek?

czyli aby odliczy paliwo trzeba b阣zie kupi auto o dmc 3502 kg czyli ci昕arowe i wys砤 kierowce na kurs prawa jazdy kat C i wtedy mozna odliczac ca硑 Vat od paliwa jak i od samochodu; ju widze jaki importerzy zmieniaj homologacje takiego vw transportera albo innego vana z dmc 3499 na 3502

Re: "Rz": przedsi阞iorcy ratuj rynek nowych aut

> Nawet Subaru si reklamowa硂, 縠 mo縩a odliczy VAT Subaru? A to jaki luksusowy samoch骴? Za 70 tysi阠y mo縠sz wyjecha z salonu now Imprez, za Golfa zap砤cisz podobnie. Przedsi阞iorcy potrzebuj samochod體 do pracy. To s ich koszty i musz je m骳 odlicza, bo taki jest sens podatku

Auta osobowe z odliczeniem VAT-u

2009 roku.Mo縩a by i VAT odliczy i z dealerem troch si potargowa w sprawie ceny.Schodzi砮m kilka salon體 znanych marek i wszyscy sprzedawcy poganij w sprawie zakupu z odliczeniem VAT-u.Tylko czy aby na pewno ,bo cho koniec roku prawie na karku 縜den dealer rabatu na auto nie da bo jest du縠

Re: Trzeba bada, czy ci昕ar體ka jest ci昕ar體k

WIDZ, 疎 NIE TYLKO JA PORUSZYM TEN TAMAT JAKO PRAWNY BUBEL. SMOCH覦 CI石AROWY TYPU HYUNDAI H200 JEST IDEALNY NA PRYYWATNE WYCIECZKI-BARDZO PAKOWNA SKRZYNIA. NIE TAK JAK W CI石AROWYM CIE袺OLU CZY TICO Z KRATK :) A i Vat mo縩a w takim ci昕arowym odliczy..ciekawe jaka to dzi砤no舵 jest bardziej

O 50% mniej w 2011 r.

G丑wnie z uwagi na brak mo縧iwo禼i odliczania ca砮go podatku VAT przez firmy. Obecny wzrost to g丑wnie zakupy przez osoby prowadz眂e dzia砤lno舵 gospodarcz, by odliczy sobie kilkadziesi眛 tysi阠y podatku VAT przy zakupie auta osobowego z homologacj ci昕arow tzw. kratki. Samochody takie w Polsce

Re: Kto poradzi? Planuj kupi dostawczy na firm

-np.) przyje縟zasz do RP dokonujesz op砤t akcyzowych (je縠li auto nie ma homologacji ci昕arowej) a je縠li ma to dokonujesz op砤ty VAT do US na podstawie f-ry wewn阾rznej i po otrzymaniu dokumentu potiwerdzaj眂ego op砤t VAT idziesz do wydzia硊 komunikacji zarejestrowa auto. To ile VAT-a mo縠sz odliczy zale縴

Re: Jak to jest z odliczaniem VATu od aut z kratk

No wlasnie.Mam takie auto Nissan primera p-12 z r. 2003 z kratk, w dow. rej. ci昕arowy, vat odliczony.Kupi砮m inne a ten dalej ju zamortyzowany sobie je縟zi z kratk. Wypada go sprzeda, stan idealny ale wtedy trzeba zwroci Vat a pieni眃ze ze sprzedazy s dochodem firmy. Ale chcia砨ym go

Re: a dlaczego leasing a nie kredyt?

zrozumialas? " " no nie cala kwote, odliczas vat i podatek jaki podatek??? , ale to i tak duzo jak na malego przedsiebiorce i dlatego tez przy takich autach branie ich w kredyt jest glupota bo nie wiem jakie firma by musiala miec obroty aby to wszystko jednorazowo odliczy" "bo lizing

Auto na firm- jak z paliwem?

Mam pytanko odno秐ie auta kupionego w leasingu. Auto osobowe ale zarejestrowane jako ci昕arowe (kratka) na 4 osoby. Czy mo縩a odliczy VAT od paliwa a reszt wrzuci w koszty? I jak jest z kosztami napraw, myjni, kosmetyk體, przegl眃體 itp.? Z g髍y dzi阫i za info.

Re: Inter-Car Tango Down

kasetkami:) I sprzedaj... i rejestruj... bo nie da si inaczej omin辨 idiotycznych interpretacji osob體ka/ci昕arowy - VAT od dawna nie jest podatkiem Value Added Tax... bo nie jest ju podatkiem od warto禼i dodanej, ale cz阺to od ca砮go przychodu (skoro tak ci昕ko odzyska vat od auta wykorzystywanego w

Auto na firm- jak z paliwem?

Mam pytanko odno秐ie auta kupionego w leasingu. Auto osobowe zarejestrowane jako ci昕arowe (kratka) na 4 osoby. Czy mog odliczy od paliwa VAT a reszt wrzuci w koszty? I jak jest z myjni, naprawami, olejami, kosmetykami itp. rzeczami? Z g髍y dzi阫i za pomoc.

Re: Impreza z kratk

Ca砤 idea "kratki" w autach firmowych to 縠nada. Z jednej strony firma powinna m骳 odliczy VAT od aut firmowych, niekoniecznie ci昕arowych, ale tak縠 "reprezentacyjnych". Z drugiej strony m骿 by硑 szef pokupowa swoim c髍kom i 縪nie (niepracuj眂ym w firmie) osobowe auta z

jaki jest koszt sprowadzenia samochodu ci昕arowego

Witam. Przeszuka砮m internet i nigdzie nie mog砮m znale兼 informacji, jaki jest koszt sprowadzenia samochodu ci昕arowego, powy縠j 3.5 tony, oraz ci眊nika siod硂wego. Mam jeszcze jedno pytanie co vat-em doliczanym do ceny auta za granic mo縩a go odliczy? Z g髍y dzi阫uje za odpowiedzi Matijas7

Musz si jeszcze nauczy obs硊gi klienta !!!

Dzisiaj od Pana Prezesa KIA Motors dosta砮m pismo, 縠 samoch骴 zamiast w grudniu 2010 dostan w kwietniu 2011. Samoch骴 ma by w homologacji ci昕arowej. Na co mi takie auto w 2011 roku, kiedy nie ma ju mo縧iwo禼i odliczenia VAT'u. 2 tygodnie temu pracownik salonu potwierdzi , 縠 auto b阣zie na

"DGP": Kia i Hyundai podbijaj polski rynek sam...

Dzisiaj od Pana Prezesa KIA Motors dosta砮m pismo, 縠 samoch骴 zamiast w grudniu 2010 dostan w kwietniu 2011. Samoch骴 ma by w homologacji ci昕arowej. Na co mi takie auto w 2011 roku, kiedy nie ma ju mo縧iwo禼i odliczenia VAT'u. 2 tygodnie temu pracownik salonu potwierdzi , 縠 auto b阣zie na

Usun辨 przyczyn, nie walczy ze skutkami

Ministerstwo po raz kolejny pr骲uje definiowa obiekty spoza swoich kompetencji. Najpierw zmieniano ustaw o zwi眤kach wyznaniowych - bo ludziska rejestrowali lipne "ko禼io硑", 縠by sprowadza auta bez c砤. Potem doprecyzowywano poj阠ie samochodu ci昕arowego (kratki) - bo ludziska

Re: Chwila.

dzia砤lno禼i np. koszty zwi眤ane z dojazdem (na kt髍e sk砤da si koszt zakupu i utrzymania auta - w b. ma硑m stopniu odliczenie VAT). Dorzucasz do koszt體 mar筷 i na tej podstawie oferujesz swoje us硊gi. Spos骲 licznia jest jednakowy dla wszystkich na rynku us硊g weterynaryjnych. Dodam, 縠 warunki zwi眤ane z

Czy warto odlicza VAT od osobowej ci昕ar體ki?

Witajcie Na pierwszy rzut oka troch przewrotne pytanie - oczywi禼ie mo縩a zyska kilka 砤dnych tysi阠y, ale..... Kupuj眂 samoch骴 za ok 100 ty z mo縩a od niego odliczy ok 8200z VATu pod warunkiem, 縠 ma homologacj ci昕arow co kosztuje dodatkowe ok 3000 brutto. Przewa縠nie taki homologacj

Zakup samochodu ci昕arowego z Niemiec

Witam. Znalaz砮m samoch骴, kt髍y chcia砨ym kupi w Niemczech - Mercedes E 270 T CDI . Problem w tym 縠 chcia砨ym go przywie兼 jako ci昕arowy na firm, aby m骳 odliczy VAT i nie p砤ci akcyzy (w Polsce takie auto mo縩a kupi z homologacj fabryczn i odliczy VAT). Czy kto si orientuje czy

Re: Czy warto zdejmowac kratk

Czy warto? To zale縴. Je秎i u縴wasz i b阣ziesz u縴wa prywatnie to profit體 z tytu硊 odlicze VAT nie b阣ziesz mia, ale auta ci昕arowe maj ni縮ze ubezpieczenie OC. Ponadto b阣ziesz m骻 auto sprzeda do firmy, kt髍a co prawda nie odliczy VAT-u od zakupu, ale b阣zie mia砤 mo縧iwo舵 jego

Re: VAT, kratka i samoch骴 u縴wany

..masz racj, a je秎i auto jako nowe uzyskalo homologacj jako ci昕arowe to je秎i nie nast眕ily 縜dne zmiany w dowodzie rejestr. jest ono nadal ci昕ar體k i do pi阠iu lat mo縠sz odliczy vat.pozdr.

Ju ci m體i

Je縠li w Polsce kupisz na firm auto ci昕arowe to mo縠sz odliczy 22% podatku Vat. Dlatego wszyscy kt髍zy mog to kupuj osob體ki z kratk, kt髍a oddziela baga縩ik i to jest niby ci昕ar體ka. Jest ta駍za o 22% od osobowego bez kratki. Ale mo縠sz odliczy Vat tylko je秎i auto kupisz na firm.

Re: "Dz": Samochody z kratk wracaj do salon體

Te mnie zdziwi ten artyku. Wchodz na stron Skody a tam oferta Octavii kombi z homologacj ci昕arow i na 4 osoby. Wileki afisz o mo砍iwo禼i pe硁ego odliczenia vat. To samo tr眀i w reklamach toyoty w tok.fm, cho nie wiem co oni oferuj (2 czy 4 osobowe auta, czy tylko hiluxa :P

Samoch骴 w firmie

. 18-19 tys. Czy od tego b阣 musia砤 zap砤ci VAT? Od razu b阣e musia砤 kupi kolejny, czy musi mie homologacj na ci昕arowy, zeby odliczy Vat? jak to zrobi w czasie? Wszystko zrobi jeszcze w tym roku czy te poczeka na nowy rok? Tak my秎, 縠 jezeli stare auto sprzedam np. w grudniu to na koniec

sam. z kratk na osobowy

ci昕arowy a przyda硂by sie 5 miejsce w aucie (rejestrowany na 4). Czy je縠li przerobi go powt髍nie, wyrzuc kratk (autoryzowany serwis + za秝iadczenie) i przerejestruj jako osobowy to czy mi ka勘 zwr骳i VAT kt髍y odliczy砮m przy zakupie? Pozdrawiam

z kratk na osobowy

ci昕arowy a przyda硂by sie 5 miejsce w aucie (rejestrowany na 4). Czy je縠li przerobi go powt髍nie, wyrzuc kratk (autoryzowany serwis + za秝iadczenie) i przerejestruj jako osobowy to czy mi ka勘 zwr骳i VAT kt髍y odliczy砮m przy zakupie? Pozdrawiam

Re: VAT ?

opodatkowania kwot odpowiadaj眂 (do tej pory pad硑 dwie stawki) 0,5 lub 1% warto禼i auta. Od paliwa nadal nie b阣zie odliczenia podatku... Dotyczy to oczywi禼ie samochod體 osobowych. Samochody spe硁iaj眂e kryteria samochodu ci昕arowego (czyli chyba te Seicento Van lub Matiz Van) podlegaj pe硁ym

Re: Sprzeda auta z homologacj ci昕arow

Go舵 portalu: kixx napisa(a): > gdzie to wyczyta:)))) > Sprzeda samochodu ci昕arowego przez podatnika VAT-u jest opodatkowane stawk > 22%. > I to nawet wtedy,je秎i przy zakupie nie odliczy sobie tego VAT- u,wystarczy,縠 > mia do tego prawo. a jak auto mialo kratke z

Re: leasing operacyjny- obowi眤ki korzystajacego

Witam, niestety nie sprecyzowa Pan jaki to rodzaj samochodu - osobowy czy ci昕arowy. W zwi眤ku z nowelizacj ustawy VAT do wczoraj (15.06.2005) istnia obowi眤ek rejestracji w Urz阣ach Skarbowych um體 leasingu. Dotyczy硂 to um體 zawartych przed 1 czerwca i dotycz眂ych takich aut, kt髍e wed硊g

Re: I c罂 z tego?

nie dzia砤 wstecz. Je秎i kto kupi raz samoch骴 'ci昕arowy' i nabra w zwi眤ku z tym jakich praw (np. odliczanie vat od paliwa) - to powinno tak pozosta na wieki. Je秎i zmienimy to prawo (wszystko jedno czy na lepsze czy na gorsze) - to powinno ono obowi眤ywa tylko nowo zawierane umowy. I prosz

Re: Charakterystyka dyr. Indyka...

polskie prawo zezwala硂 na rejestracje aut osobowych jako ci昕arowe,pod warunkiem oddzielenia cz甓ci pasarzerskiej od baga縪wej za pomoc przegrody montowanej na sta酬.polak umie liczy i montowa te kratki nawet w 秏iesznie ma硑ch autkach,a nast阷nie odlicza sobie podatek vat(22%)to eldorado

Re: Samoch na firme leasing a klatka?

demonstrowa 縠 ma Ci w g酬bokim powa縜niu. Tam zap砤cisz 171,50 z i po 3 godzinach odbierzesz tablice i dow骴 tymczasowy. Zakup ka縟ego samochodu nieci昕arowego umo縧iwia odliczenie maksimum 6600 z VAT, chyba 縠 kupisz klasycznie ci昕arowy (z homologacj obejmuj眂 砤downo舵 800 kg, oddzieln pak chyba

Re: Auto z krat 2004?

z tego co wiem to ju si zmieni硂.Tylko 縠 te samochody kt髍e uzyska硑 homologacje ci昕arow w zesz硑m roku mog by rejestrowane po staremu, czyli mo縩a od nich odliczy Vat. Jednak z czasem samochod體 tych bedzie mniej, bo ka縟a zmiana konstrukcyjna wprowadzona przez producenta wymaga

Re: Sprzeda auta z homologacj ci昕arow

Go舵 portalu: gosciu napisa(a): > Go舵 portalu: kixx napisa(a): > > > gdzie to wyczyta:)))) > > Sprzeda samochodu ci昕arowego przez podatnika VAT-u jest opodatkowane > stawk > > 22%. > > I to nawet wtedy,je秎i przy zakupie nie odliczy sobie tego VAT

Ubezpieczenie samochodu osobowego a dzia砤lno舵 g.

rad - czy mo縩a II-g rat wliczy w koszty? Wiem, 縠 nie mo縩a odlicza VAT-u z paliwa, bo auto nie jest ci昕arowe. Czy z tego powodu nie mo縩a odliczy r體nie ubezpieczenia? Czy w zwi眤ku z powy縮zym lepiej sprzeda auto i kupi ci昕arowe? Co wtedy dzieje si z pozosta硑m okresem amortyzacji

Re: Samoch骴 w firmie

trzeba przy tym prowadzi ksi笨ke tzw. ewidencje przebiegu pojazdu. Mo縠cie zapomnie o jakich kolwiek odliczeniach zwi眤anych z podatkiem vat. Wszelkie koszty zwi眤ane z wydatkami na takie auto pomniejsz wam jedynie kwote podatku dochodowego.Co do autka typowo na firme z kt髍ego mo縩a b阣zie

Re: Czy powinienem sie z tego wyspowiadac?

Je秎i masz z tym problem, to sprzedaj ten samoch骴. Od razu b阣ziesz musia zap砤ci VAT, kt髍y zwr骳i Ci US. Reszt oddaj na ko禼i蟪, 縠by m骻 wspomaga wielodzietne rodziny 縴j眂e w n阣zy. A tak na marginesie, ten post to chyba lipa, bo odlicze VATu od aut ci昕arowych dokonuje si w inny

Ubezpieczenie auta a dzia砤lno舵 gospodarcza

wpisaniem auta do ewidencji. Samoch骴 nie jest ci昕arowy. B阣 wdzi阠zny za rad - czy mo縩a II-g rat wliczy w koszty? Wiem, 縠 nie mo縩a odlicza VAT-u z paliwa, bo auto nie jest ci昕arowe. Czy z tego powodu nie mo縩a odliczy r體nie ubezpieczenia? Je秎i nie jest mo縧iwe odliczanie koszt體

Re: Tylko uzywane!

> 100% pewno禼i, 縠 ma np. polskie opony, akku etc. > albo, 縠 auto jest rok starsze ni m體i dealer > Jakie 22%? Ju nie ma oszcz阣zania na VAT Je秎i auto ma fabryczn homologacj ci昕arow to VAT sobie mo縠sz odliczy,tak samo VAT od paliwa, cz甓ci itp., a ich warto舵 netto zaliczasz

Jeszcze o autach "z kratk".

osobowych przez firmy. Obecnie nabycie auta osobowego nie upowa縩ia do takiego odliczenia - informuje "Rzeczpospolita". Z tego te powodu przedsi阞iorcy zwi阫szyli w tym roku zakupy pojazd體 z homologacj ci昕arow, wyposa縪ne w kratk oddzielaj眂 przedzia pasa縠rski od baga縩ika. Obawiaj

Re: Przerejestrowanie auta ci昕arowe na osobowe..

znaj眂 砤pczywo舵 fiskusa to o ile ui禼isz np VAT kt髍y odliczy砤 sobie firma sprzedaj眂a Tobie auto (22% ceny nowego?) to nic innego opr骳z dodatkowych op砤t w stylu znaczki skarbowe, podatek od wzbogacenia, dochodowy, obrotowy lub inny bandycki datek nie b阣zie sta硂 na drodze do usuni阠ia

Re: VAT, kratka i samoch骴 u縴wany

Go舵 portalu: charlie_x napisa(a): > ..masz racj, a je秎i auto jako nowe uzyskalo homologacj jako ci昕arowe to > je秎i nie nast眕ily 縜dne zmiany w dowodzie rejestr. jest ono nadal ci昕ar體k > i do pi阠iu lat mo縠sz odliczy vat.pozdr. gwoi scislosci, jesli samochod obecnie ma

Re: odliczanie koszt體 paliwa po 1 maja

przedsi阞iorcy mog odlicza podatek VAT zawarty w cenie auta i paliwa w ca硂禼i, w drugim - tylko 50 proc. VAT od ceny auta, lecz nie wi阠ej ni 5 tys. z. 痚by m骳 odliczy 5 tys. z VAT, trzeba naby samoch骴 osobowy kosztuj眂y oko硂 57 tys. z lub wi阠ej. Ci昕ar體k dla fiskusa jest auto, kt髍ego

Etyczne postepowanie ...

Podatki Przegroda za pierwszym rz阣em siedze Nowe pomys硑 na auta dostawcze W砤禼iciele samochod體 dostawczych ze sta潮 przegrod za pierwszym rz阣em siedze mieliby pe硁e prawo do zwrotu podatku VAT przy zakupie i przy paliwie kupowanym w trakcie u縴tkowania pojazdu. Oto jeden z pomys丑w

Re: o kratce - ciut inaczej

Od pocz眛ku wiadomo, 縠 kratki w autach pseudo ci昕arowych s tylko po to by uprzykrzy 縴cie w砤禼icielom, kt髍zy maj mozliwo舵 odliczy VAT. Wszyscy dobrze zdaj sobie z tego spraw ale w Polsce nic nigdy nie ma za darmo. Chcesz taniej, musisz mie gorzej. Nasi ministrowie z bo縠j 砤ski nie

Etyka biznesu to piekne. Ekonomia piekniejsze....

. - Dla tego typu pojazd體 trzeba jeszcze znale兼 jak倍 formu酬, aby mog硑 korzysta z odliczenia - us硑szeli秏y z wiarygodnego 紃骴砤. Trzecia kategoria samochod體 to auta osobowe, przy kt髍ych kupnie firmy mog硑by liczy tylko na cz甓ciowy zwrot podatku VAT. Z naszych informacji wynika, 縠

Re: VAT, kratka i samoch骴 u縴wany

Teraz jeszcze tak (do 1-go maja) - od samochodu z homologacj ci昕arow. Po 1-maja TYLKO od samochod體 z homologacja ci昕arow ALE spe硁iaj眂y tzw. warunek wzoru Lisaka. W praktyce wychodzi, 縠 je秎i auto jest zarejestrowane na 5 os骲 to 砤downo禼 nie mo縠 byc mniejsza niz 697 kg, przy 4 osobach

Na FIRM - diesel,OPEL VECTRA czy FORD MONDEO??!!!

Mam pytanko kt髍e auto wybra, tylko diesle: FORD Mondeo combi-wersja GHIA silniki; 2.0 DuraTorq Ci 115KM, 2.0 DuraTorq Ci 130KM czy OPEL Vectra kombi-wersja COSMO silniki 2.2 DTR 125KM Auta sa z homolgacj ci昕arow, na 5 os骲,czyli pe硁e odliczenie VAT Skrzynie Automatyczne,Taka opcja do

Re: Odpis VATu

Kilka przyk砤d體 aut posiadaj眂ych hologacj ci昕arow oraz spe硁iaj眂ych nieszcz阺ny wz髍 Lisaka: - Citroen Pissaco 1,8i 16V, - Citroen C8 2,0 HDi, - Peugeot 807, - Renault Grand Scenic 1,9 dCi, - Ford Mondeo 2,0 TDCi - 115 KM i 130 KM - automat (r阠zna skrzynia jest o trzy kg za... ci昕ka

Re: Auto z kratk kilka lat p蠹niej?

. Czysty zysk. Pami阾aj,縠 vat mo縠sz odliczy tylko od samochodu posiadaj眂ego homologacj wydan przez producenta lub importera. Wiele jest aut na rynku kt髍e mieni si ci昕arowymi a nie maj homologacji tylko wpis w dow骴 rej. W takim przypadku vatu nie odliczasz nawet je秎i wyst阷uje on na

jak rozpozna cwaniaka

Cwaniak charakteryzuje si tym, 縠 ma mi阣zy tylnym siedzeniem swojego auta a baga縩ikiem kratk. Dzi阫i temu cwaniak nie zap砤ci za samoch骴 osobowy, ale za samoch骴 ci昕arowy, kt髍y jest samochodem osobowym za kt髍y m骻 odliczy VAT. Ale nie b眃糾y z硂秎iwi.:)Oczywi禼ie s tak縠 pozytywne

Re: Tylko uzywane!

Go舵 portalu: p napisa(a): > > 100% pewno禼i, 縠 ma np. polskie opony, akku etc. > > albo, 縠 auto jest rok starsze ni m體i dealer > > Jakie 22%? Ju nie ma oszcz阣zania na VAT > > Je秎i auto ma fabryczn homologacj ci昕arow to VAT sobie mo縠sz odliczy,tak >

Kratka wraca jak bumerang

przez firmy b阣zie mo縩a odliczy po硂w podatku VAT, ale nie wi阠ej ni 3000 z. Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia producent體 samochod體 ZM SOIS, przyj阠ie tak niskiej kwoty odpisu podniesie koszt nabycia auta o 17 proc. i obni縴 w przysz硑m roku sprzeda samochod體 o co najmniej 25 do 30

Re: A akwizytor je縟勘cy po okolicy to co?

wielki_czarownik napisa: > Czemu on musi korzysta z w砤snego auta i nie mo縠 koszt體 sobie odliczy, ani Nie musi korzysta, jego wyb髍. Koszt體 nie mo縠 sobie odliczy, bo je糳zi samochodem prywatnym. > nie mo縠 kupi "ci昕arowego seicento"? I to jest niby uczciwe

Re: Problem z rejestracja?

Go舵 portalu: Marek napisa(a): > Witam > Mam taki problem: > 1. czy istnieje mozliwosc rejestracji auta typu VAN na auto osobowe? Chodzi Ci o zmian homologacji z ci昕arowego? Podobno jest to mo縧iwe, je縠li auto zesz硂 z ta秏y jako osobowe i by硂 przehomologowane na ci昕ar體k, ale

Re: Na FIRM - diesel,OPEL VECTRA czy FORD MONDEO

tassior napisa: > Mam pytanko kt髍e auto wybra, > tylko diesle: > FORD Mondeo combi-wersja GHIA > silniki; > 2.0 DuraTorq Ci 115KM, > 2.0 DuraTorq Ci 130KM > czy > OPEL Vectra kombi-wersja COSMO > silniki > 2.2 DTR 125KM > > Auta sa z homolgacj ci昕arow

Re: Fakty i mity o dieslach

. Jezli prowadzimy dzia砤lno舵 gospodarcz to du縪 lepszym (zyskowniejszym) wyborem jest dizel : *Pali mniej *痽je d硊縠j *U縴wany mniej traci na warto禼i *Je縠li nie jest to pojazd ci昕arowy (w 秝ietle ustawy o VAT) to nie mo縠my odlicza sobie VAT`u od paliwa natomiast od cz阺tszych wymian oleju i us硊g

Problem jest gdazie indziej

do swojego warsztatu ponosi koszty zwiazane z zakupem auta, benzyny i jego napraw, a pracownik banku, firmy ubezpieczeniowej, czy przedstawiciel handlowy, kt髍zy wioz w swoich autach cz阺to tylko foldery i umowy nie mog sobie odliczy ani z硂t體ki VAT-u ? Dla tego pierwszego jest to ewidenty

Re: _Czy warto kupic samochod na firme ?

Jeszcze wa縩a kwstia nie poruszana do tej pory. Auto ci昕arowe(z kratk)mo縩a amortyzowa degresywnie czyli 2razy szybciej ni normalne. Sam tak robi. Zamortyzuje sie ono po trzech latach. Sprzedanie 縪nie czy likwidacja firmy nic nie da w 縜dnym przypadku, czyli bez znaczenia jest to czy mamy

Re: Ju ci m體i

wielki_czarownik napisa: > Je縠li w Polsce kupisz na firm auto ci昕arowe to mo縠sz odliczy 22% podatku > Vat. Dlatego wszyscy kt髍zy mog to kupuj osob體ki z kratk, kt髍a oddziela > baga縩ik i to jest niby ci昕ar體ka. Jest ta駍za o 22% od osobowego bez kratki. > Ale mo縠sz

Re: Kratka-tym razem z drugiej ma駅i... :)

prowadz眂ymi w砤sn dzia砤lno舵? moga sobie kupi autko i odliczy VAT a potem je糳zi nimi na dzia砶 bo w ko馽u to ich autko tak? inna spraw jest dopuszczenie do homologowania jako auto ci昕arowe aut sportowych, limuzyn itp z definicji nie przystosowanych do przewozu towar體 pojazd體. w ich przypadku

Re: A po kilq latach...

kratki i wycinania kanapy natomiast 1900 pln to op砤ta na urz阣as體 kt髍e je縟z sobie takimi r罂nymi autami i decyduj czy mo縠 by ono co昕ar體ka czy nie) - mo縠sz sobie od ceny auta odliczy vat - mo縠sz sobie od paliwa i napraw i cz甓ci odlicza vat - przy sprzeda縴 auta vat wykazany na fakturze

Re: Wyp砤ta AC z Vatem czy bez??

polisy strict s zwolnione z vat'u... Wiec je秎i masz pojazd zarejestrowany na osob fizyczn, ubezpieczony na brutto, to odszkodowanie powinno by z VAT... Natomiast je秎i prowadzisz dzia潮lno舵 lub masz auto na firm (przy zakupie prawdopodobnie by odliczony vat), to wtedy wszystkie odszkodowania w

Ile wed硊g fiskusa wa縴 ci昕ar體ka?

w砤禼iciele samochod體 ci昕arowych odliczy np. VAT od ceny zakupu wozu oraz paliwa. - W takiej sytuacji mo縠 by nawet 200 tys. przedsi阞iorc體, m.in. budowla馽y, handlowcy, piekarze, cukiernicy - m體i Adam Ambrozik z Konfederacji Pracodawc體 Polskich. Ambrozik przyznaje, 縠 wi阫szo舵 przedsi阞iorc體

Skorzystaj na Unii & & #35 8211; Kup 痷ka :)

zainteresowanie tymi, zwykle ju zdezelowanymi autami - donosi "Rzeczpospolita". Przyczyn jest ograniczenie prawa do odliczenia przy zakupie paliwa. Przedsi阞iorca, kt髍y ma kilka samochod體 zakwalifikowanych jako osobowe, mo縠 kupi taki pojazd i wy潮cznie do niego tankowa paliwo. Poniewa 縰k

Re: Problem jest gdazie indziej

; ci昕arowe. Logiki 縜dnej bo niby dlaczego rzemie秎nik wo勘cy deski do swojego > warsztatu ponosi koszty zwiazane z zakupem auta, benzyny i jego napraw, a > pracownik banku, firmy ubezpieczeniowej, czy przedstawiciel handlowy, kt髍zy > wioz w swoich autach cz阺to tylko foldery i umowy nie mog

150 koni marsza砶a

VAT musz kupi samoch骴 osobowo-ci昕arowy, chocia takiego zupe硁ie nie potrzebuj. Zakup takiego auta jest kosztowniejszy od zakupu samochodu osobowego (wiadomo - homologacja, krata), ale od takiego Vat-u nie mo縩a odliczy. Dlatego pytam - czy Pan Olbrycht kupi te samoch骴 z krat ? - ju widz

Opodatkowanie samochodzikow

odliczanie podatku zap砤conego przy kupnie samochod體 przez firmy - bez wzgl阣u na to, czy auto b阣zie osobowe, czy ci昕arowe. Wa縩e ma by jedynie, aby by硂 u縴wane do cel體 s硊縝owych. W ten spos骲 VAT, kt髍y z za硂縠nia ma by neutralny dla przedsi阞iorc體, nie b阣zie finansowym kosztem firmy, kt髍a

Re: Astra classic - co o niej s眃zicie?

i obszerne wn阾rze powoduj, 縠 auto jest bardzo funkcjonalne. W trakcie u縴tkowania auto mia硂 st硊czk i prz骴 auta by naprawiany. Poni縠j kilka dodatkowych informacji: - Auto ma homologacj (zarejestrowany jest na mnie i nie ma mo縧iwo禼i odliczenia VAT) - Auto wyprodukowane i kupione w

Za kraty pod przymusem

widzenia. Firmy na si酬 kupuj samochody z krat wepchni阾 do osob體ki, p砤c眂 wi阠ej za tak oszpecone auta. Krata podobno jest montowana nie tylko w BMW ale i w Porsche! I nie mo縩a si dziwi, 縠 chce si odliczy VAT od tak wysokich cen samochod體. Nie zgodz si natomiast, 縠 prezydent i wysocy

Re: Zgadzam si w 80%

zdaniem zlikwidowa wi阫szo舵 mo縧iwo禼i odliczeniowych nie tylko dla > firm, ale te dla os骲 prywatnych. Zbyt cz阺to si zdarza, 縠 kupiony dla firmy > > (z odliczeniem VAT) komputer idzie na prezent komunijny dla siostrze馽a, a > pi眛e auto z kratk dla c髍ki na 18 urodziny. > Poza

Re: Nowe auta z kratka - co dalej ?

Wasze obelgi r體nie b阣 dotyczy硑 mnie? VAT-u przecie nie odlicz a auto wybitnie b阣zie u縴wane do jazd prywatnych (wo縠nia mojej t硊stej dupy).

Re: Rz眃 szykuje ograniczenia odlicze VAT dla au

> Sorry ale akurat auto z kratka to bylo przegiecie. Dok砤dnie. VAT powinien by odliczany niezale縩ie od tego, czy auto jest ci昕arowe czy osobowe. Multum firm w og髄e nie u縴wa dla swoich potrzeb aut ci昕arowych (firmy drobnous硊gowe), dlaczego wi阠 mia硑by mie ograniczon mo縧iwo舵

Re: Genialny pomysl

: > jaka firma, adres.... i wtedy normalny cz硂wiek jak nie by rolnik czy > rzemie秎nik, nawet nie m骻 sobie kupi "auta" typu Syrena Bosto bo by硂 > ci昕arowe, trzeba by硂 kombinowa za秝iadczenia z jakiego zak砤du 縠 bed im > tam nim niby co przewozi, normalny koszmar

Re: zakup auta

Za dobrze na samochodach si nie znam, ale nie wydaje mi si 縠by jeep grand cheeroki by samochodem ci昕arowym. Je秎i jest to samoch骴 ci昕arowy to mo縠sz sobie odliczy ca硑 vat, je秎i osobowy to 60%.

Homologacja ci昕arowa na auto z Niemiec

Witam chcia砨ym zci眊n辨 z Niemiec jakiego fajnego kombiaka (A4, A6 lub Merca) i zarejestrowa go u nas jako ci昕arowy (homologacja). Chodzi oczywi禼ie o pe硁e odliczenie VAT-u. Czy kto wie jaka jest procedura I czy w og髄e jest to mo縧iwe Dzi阫i i pozdrawiam

Re: pe硁e odliczenie VAT - od jakiego samochodu?

chodzi mi o ma砮 auto, z homologacj na ci昕arowe, z 2 miejscami z przodu! Co wchodzi w gr?

Odliczenie Vat-u na auto kombi z zagranicy

Witam Mam pytanko do znawc體.Chc kupi Audi A6 kombi z Niemiec przez firm Audicentrum z Poznania.Oferuj homologacj ci昕arow LKW wystawion przez Dekr.Tylko co na to polski Urz眃 Skarbowy i czy to zaakceptuje.Bo co mi to 秏ierdzi.

Re: Ile pln za auto ci昕arowe (homolog) -oferta s

Co , krajanie, toyotka awaryjna ???? Kto ci teraz to kupi, jesli mo縠 od osob體ki odliczy vat?

jak to jest obecnie z autem ci昕arowym na firm ?

chc za硂縴 firm ,b阣 na VAT-e i mam do was pytanie :kupuj眂 samoch骴 ci昕arowy na t firm -u縴wany czy b阣 m骻 odliczy ca硑 vat przy zakupie i w jaki spos骲 jest on zwracany? pyt.2 czy w esploatacji tego pojazdu mo縩a korzysta z odlicze vat zawartego w paliwie i zakupionych cz甓ciach

Re: Odliczenia vat od srodk體 transportu- RATUNKU

zawsze mo縩a by硂 odlicza ca潮 kwot vatu (chyba:))), pod warunkiem, 縠 auto by硂 ci昕arowe. Teraz funkcjonuje 秏ieszny wz髍, k髍y bierze pod uwag ilo舵 siedze w samochodzie i odleg硂禼i mi阣zy lini siedze a ko馽em baga縩ika (o ile dobrze pami阾am) - no i trzeba mie orzeczenie stacji

Re: Odliczenia vat od srodk體 transportu- RATUNKU

jest ci昕arowy... kurde te przepisy si tak zmieniaj... w gazecie prawnej znalaz砤m 縠 mozna odlicza ca硑 vat... ale jak dwa lata temu kupowa砤m auto odlicza砤m tylko jak倍 kwot vatu i teraz jestem g硊pia ju. -- prowincjonalnie wszystko wskazuje 縠 jednak zachariasz