ameryka駍kie ci昕ar體ki w 秗odku

Krzysztof S硂mski

WAVE | Samoch骴 ci昕arowy przysz硂禼i

WAVE | Samoch骴 ci昕arowy przysz硂禼i

Spektakularne koncepty to nie tylko samochody osobowe, najcz甓ciej sportowe. R體nie ciekawie mo縠 by tak縠 w przypadku ci眊nika do transportu ci昕kiego, czego najlepszym przyk砤dem jest ten oto pojazd

Olbrzymy do ci昕kiej pracy

Dzisiaj przygotowali秏y dla Was par naprawd wielkich maszyn. Zapraszamy do 秝iata, gdzie panuj prawdziwe olbrzymy, a cz硂wiek jest trzy razy mniejszy od ich opon...

Pick-upem w 禼ian

Powszechna opinia jest taka, 縠 im wi阫szy samoch骴, tym bezpieczniejszy. Praktyka potrafi niestety odbiega  od tych s硊sznych sk眃in眃 za硂縠

Maybach | Historia luksusu

Maybach | Historia luksusu

w zale縩o禼i od zamontowanego nadwozia) - 縠by prowadzi wielk i luksusow limuzyn w Niemczech trzeba by硂... mie specjalne prawo jazdy, uprawniaj眂e do kierowania ci昕ar體kami! Oczywi禼ie nie by硂 to wi阫szym problemem dla klient體 Maybacha. Wi阫szo舵 i tak rozsiada砤 si wygodnie na kanapach z

Kryzys dogoni samochody

sz髎t mniej. Kierowcy zacz阬i unika nawet salon體 japo駍kich koncern體 - Toyota zanotowa砤 najg酬bszy spadek sprzeda縴 w USA od 21 lat! Dot眃 z katalogami pe硁ymi ekonomicznych, tanich samochod體 firmy z Kraju Kwitn眂ej Wi秐ie lepiej radzi硑 sobie z kryzysem od ameryka駍kich rywali, kt髍zy przestawili

Ford F-150 Harley-Davidson Edition

Ford F-150 Harley-Davidson Edition

patriotyzm wskazuj na zestawienie w rodzaju Harley-Davidson Fat Boy (klasyczny, du縴 motocykl typu chopper), najnowszy Ford Mustang (klasyczny i du縴 samoch骴 sportowy) no i oczywi禼ie niezast眕iony Ford F-150 (klasyczna mo縠 nie, ale na pewno du縜 ci昕ar體ka). Nie by硂by 糽e, gdyby Mustang mia na

Czar kuba駍kiej motoryzacji

podziwia stare ameryka駍kie pojazdy z lat 40. i 50. - buicki, packardy, chryslery, studebakery, dodge'e, hudsony, fordy. Samochody, kt髍e w innych krajach s w砤sno禼i kolekcjoner體 lub muze體 - Kuba馽zykom s硊勘 na co dzie. Cz甓 z nich prezentuje si wspaniale - b硑szcz眂e p砮twy na karoserii

Swobodni je糳糲y - pikapy w USA

stworzy硂 Detroit. Na pocz眛ku by Ford Wszystko zacz瓿o si w 1925 roku. I jak zwykle w takich przypadkach to umowna data. Ma砮 ci昕ar體ki je糳zi硑 po Stanach znacznie wcze秐iej. Jednak to w砤秐ie tamtego lata z bram fabryki Forda wyjecha model T ze skrzynk zamiast tylnych siedze. Kosztowa 281 dol. i

Toyota twierdzi, 縠 pokona砤 GM

prognozowano. Pogr笨ony po uszy w restrukturyzacji GM ma znikome szanse, by dogna rywala. Do ko馽a przysz砮go roku ameryka駍ki koncern zamknie kilka fabryk w Ameryce P蟪nocnej, a kilka dni temu zapowiedzia, 縠 sprzeda firmie Navistar sw骿 dzia lekkich ci昕ar體ek. To dodatkowo obni縴 statystyki produkcyjne

Brazylia zast阷uje rop biopaliwami

. Zach阠one tymi rezultatami w砤dze postanowi硑 wi阠 wprowadzi polityk promocji biopaliw tak縠 na rynku oleju nap阣owego, na kt髍y w Brazylii zapotrzebowanie jest ogromne. Autobusy i ci昕ar體ki s tu podstawowym 秗odkiem transportu, tak縠 wiele elektrowni zasilanych jest w砤秐ie tym paliwem. Wed硊g danych

Jak upadaj giganci

Jak upadaj giganci

. To troch tak jak w Polsce jeszcze do niedawna g髍nictwo. No i Amerykanie autentycznie kochaj swoje wielkie ameryka駍kie samochody. Gdy mieszka砤m w Stanach to oczywi禼ie je糳zi砤m cadillakiem. I cho pocz眛kowo czu砤m si w nim jak w ci昕ar體ce, to bardzo szybko ten rozmiar zacz背 wydawa mi si

BMW X6 - test | Pierwsza jazda

Spartanburgu, znajduje si ameryka駍ka fabryka BMW. St眃 wyje縟縜j modele X6, X5 oraz Z4. W oczekiwaniu na ten moment Si骴ma rano. Na parkingu hotelowym stoi kilkana禼ie X6. Niemcy potrafi organizowa prezentacje, wszystko jest dopi阾e na ostatni guzik. Gorzej z nasz kondycj. Jet lag daje si we znaki

Ford Mondeo 2.2 TDCI GhiaX kombi - test | Za kierownic

Ford Mondeo 2.2 TDCI GhiaX kombi - test | Za kierownic

jego wszystkich podstawowych wymiar體 zewn阾rznych. W ko馽u klasa 秗ednia w Europie zr體na砤 si pod tym wzgl阣em ze standardami ameryka駍kimi. W dodatku okazuje si, 縠 mimo tej "obszerno禼i" nowe samochody jako mieszcz si na zat硂czonych drogach naszego kontynentu. Bogate wn阾rze Wzrost

Ford Shelby GT500 - test | Za kierownic

wsp蟪czesnej Francji wygl眃a砨y nie糽e, tylko kto zagra砨y rol policjanta z San Francisco? Jako 縜den ze wsp蟪czesnych aktor體 nie pasuje mi do tej roli. Ale wr箧my do rzeczy.Cho z wierzchu GT500 prezentuje si nie糽e, w 秗odku troszeczk wieje tandet. Tablica rozdzielcza niczym w rolniczym pick-upie

Je縟勘ce fortece

Je縟勘ce fortece

pracownik體 tej firmy. - Pierwszy opancerzony Mercedes - 460 Nürburg - powsta w 1928 roku. Autami tej marki porusza si japo駍ki cesarz Hirohito, ich mi硂秐ikiem by Adolf Hitler. - Pierwszym ameryka駍kim prezydentem, kt髍y porusza si pancern limuzyn, by Harry Truman, niezbyt zreszt przekonany do

Jeep Wrangler Unlimited Rubicon - potw髍 z bagien

-biegowego automatu (jak w egzemplarzu testowym) zwi阫sza prze硂縠nie a 4-krotnie.Pierwsza lekcja praktykiWsiadanie do 秗odka w obcis硑ch d縤nsach mo縠 by trudne - tak wysoko trzeba zadrze nog. Moja mama, wspinaj眂 si do 秗odka, musia砤 si mocno trzyma siedziska, aby nie spa舵 z hukiem na ziemi. To

Cadillac XLR

Otym, 縠 samochody zza Oceanu wci笨 budz ciekawo舵 Polak體 przekona砮m si podczas kilkudniowego testu XLR-a. A i sam by砮m go ciekaw. Zw砤szcza tego, czy ameryka駍kie auto z najwy縮zej p蟪ki mo縠 konkurowa z dominuj眂ymi w tym segmencie niemieckimi odpowiednikami. Bo cho Cadillac od dawna

Konfrontacje: Audi Q7 vs. Volvo XC90

ameryka駍ki gust. Nic dziwnego - zosta zbudowany przez Yamah. Co za pomys? Pewnie sekretarki w Volvo (znaj眂 skandynawskie mi硂sierdzie - najprawdopodobniej imigrantki z Gwinei R體nikowej), wysy砤j眂 zam體ienie, pomyli硑 Oklahom z Yokoham.Pod mask same osobliwo禼i. Japo馽zycy rozchylili rz阣y cylindr體

CB - najlepszy antyradar

eksperymentowa z og髄nodost阷nym, cywilnym radiem. Ale powodzenie tego 秗odka 潮czno禼i zacz瓿o si w latach 70. W roku 1974 Stany Zjednoczone wprowadzi硑 federalne ograniczenie pr阣ko禼i do 55 mil na godzin (90 km/h). A w 1978 r. na ekrany kin trafi znany i u nas "Konw骿" i zacz瓿o si. "Gumowa

Ford F-150 King Ranch SuperCrew

powo縠nia czym, co jest i teren體k, i ci昕ar體k. A na asfalcie? Nie ma tragedii. Jad眂 setk, jestem spe硁iony. Nie m阠z si, jak np. w sportowych coupé, gdzie albo umierasz z nud體 (jad眂 wolno), albo ze strachu, 縠 co ci sfotografuje (jad眂 szybko). Nie, tu jad swoim tempem. Niech si inni

Landwind 2.4 - test | Za kierownic

wjecha Landwindem tak縠 na rynek ameryka駍ki. Przepustka? Niska cena. Ale zostawmy na chwil pieni眃ze i skupmy si na wra縠niach z jazdy. Przez panuj眂y w 秗odku od髍 um阠zy砮m si w drodze do Warszawy, tak jakbym jecha rozklekotanym i zat硂czonym autobusem. Moim skromnym zdaniem auto niespecjalnie

Chevrolet Corvette C6

. Tej to nie grozi. Ma wyra糿ie kr髏sze zwisy - z przodu o trzy, z ty硊 o dwa cale. Za to o prawie 3 cm wi阫szy rozstaw osi z wi阫szymi o numer ko砤mi.I cho nie tak majestatyczna, C6 te przyci眊a spojrzenia. Przynajmniej tu, na po硊dniu Hiszpanii. W ci眊u kwadransa "moje ameryka駍kie Porsche"

Opel Astra GTC

ameryka駍kie. Wspania砮 proporcje i kipi眂e moc sylwetki okupione s kar硂watymi wn阾rzami. W nowym Oplu dynamiczny wygl眃 nie dominuje nad praktyczno禼i. W GTC uda硂 si znale兼 zdrow r體nowag.edniowieczna twierdzaZagl眃am do wn阾rza GTC - nie r罂ni si od wersji pi阠iodrzwiowej. Szkoda. Moje

BMW M6

; brakuje. Zamykam drzwi - jest lepiej. Ale nie tak dobrze jak w Z4 3.0 i 645Ci stworzonych do przegaz體ek w d硊gich alpejskich tunelach. Rozczarowany? Raczej zdziwiony. Nie s眃zi砮m, 縠 M6 b阣zie tak agresywna. I... tak zgrabna. Tak縠 w 秗odku. Aluminiowy cok蟪 d紈igni zmiany bieg體 skutecznie odwraca

Jaguar X-Type 3.0 SE

. Wyniki naszej sondy z ubieg砮go tygodnia potwierdzaj, 縠 nie doceniamy globalizacji. Za najbardziej awaryjne uwa縜my auta brytyjskie, ameryka駍kie, w硂skie i francuskie. Najmniej? Japo駍kie. Dziwne o tyle, 縠 w pierwszej dziesi眛ce najch阾niej kupowanych samochod體 w Polsce s tylko dwie marki z Japonii

BMW X5 4,4i

po硂縴 na dolnej klapie i wsun辨 je do 秗odka. Nie ma te problemu z przewozem d硊gich baga縴. G髍na cz甓 mo縠 pozosta otwarta. Jeszcze kilka pozowanych uj赕 i wracamy. W drodze powrotnej pozwoli砮m sobie ci辨 szutr體k dwa razy szybciej. Z satysfakcj ogl眃a砮m w wielkich jak 硂paty lusterkach

Biopaliwa: b硂gos砤wie駍two czy przekle駍two

zwierz眛, ptak體, a nawet owad體 s 秗odowiskiem na og蟪 wrogim, a ich wp硑w na gospodark wodn jest niekorzystny, gdy sk砤daj si z szybko rosn眂ych drzew, cz阺to lokalnie w naturze niewyst阷uj眂ych, kt髍e poch砤niaj ogromne ilo禼i wody. Niejednokrotnie stosuje si tam 秗odki

Re: A ten?

wydaje si w眘ka. Za fotelem kierowcy musi by salonka na wz髍 tych z ameryka駍kich ci昕ar體ek. Tak my秎e.

Re: A ten?

par oczu? Poza tym ameryka駍k ci昕ar體k to ja je糳zi砮m kiedy. Dzi阫uj, postoj. Ja nie chc g體na z doczepion salonk, ja chc dobrze od pocz眛ku do ko馽a zaprojektowan przestronn kabin. -- J m醡 moc r醖, kdy tak lidi blbnou na kvadr醫.

Re: A ten?

ma siedziec drugi kierowca, kt髍y c > ze秚o jest drug par oczu? > > Poza tym ameryka駍k ci昕ar體k to ja je糳zi砮m kiedy. Dzi阫uj, postoj. Ja n > ie chc g體na z doczepion salonk, ja chc dobrze od pocz眛ku do ko馽a zaproje > ktowan przestronn kabin. Nie ma pewno禼i

Re: Sytuacja na Ukrainie

uodpornione na dzia砤nie min (MRAP) i przekazane wcze秐iej opancerzone ci昕ar體ki, 秗odki ochrony osobistej i radary rozpoznania artyleryjskiego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecno舵 wojskowa USA na Ukrainie jeszcze kilka lat temu by

"Brat 2" w TVP2

kilometrach :] Dani砮 podwozi ameryka駍ki kierowca ci昕ar體ki, takiej dok砤dnie jak Stallone je糳zi w "Over the Top' ;] Zaprzyja糿iaj si, Amerykanin jest otwarty, bezpo秗edni, sympatyczny. w fajnej wideoklipowej zbitce pokazanych jest tych kilka dni jakie sp阣zaj w trasie. Dani砤 poznaje Ameryk, jada w

Re: Wp硑w USA na wsp蟪czesn rzeczywisto舵 秝iata

ci昕ar體ek pomog砤 w zaopatrzeniu (nie ma na to dw骳h zda) ale trzeba bra pod uwag ,縠 od Moskwy do Berlina ACz sz砤 z buta a nie jecha砤 na pace jak Ameryka駍cy 縪硁ierze!

Wielka Wojna Ojczy糿iana / 22.06.1941

archaicznych ZIS-5 i GAZ-AA na ameryka駍kie studebackery i kanadyjskie chevrolety. Na ka縟ym filmie dokumentalnym, poczynaj眂 od roku 1944, te fantastyczne, niezawodne ci昕ar體ki s wr阠z symbolem Armii Czerwonej jak pepesza, jak gwiazdka na fura縠rce. O... albo o LL: BORYS SOKOW: (...) ostawy tych konserw

Re: Nie spotka砮m ani jednego dobrego Polaka ...

wielkim patriot! Kierowniczka naszej szko硑, pani Franciszka Probstowa by砤 wielk patriotk i wpoi砤 w nas mi硂舵 do Polski. Znam du縪 lepiej histori Polski od historii ameryka駍kiej, mimo 縠 mieszkam w New Jersey od 1947 roku i chodzi砮m do szk蟪 ameryka駍kich. M體i pan przepi阫n polszczyzn! - Ja

Re: Wp硑w USA na wsp蟪czesn rzeczywisto舵 秝iata

ten sam! > - Oczywi禼ie ,縠 ogromna ilo舵 ci昕ar體ek pomog砤 w zaopatrzeniu (nie ma na to > dw骳h zda) ale trzeba bra pod uwag ,縠 od Moskwy do Berlina ACz sz砤 z buta > a nie jecha砤 na pace jak Ameryka駍cy 縪硁ierze! Dok砤dnie tak. Armia sz砤 z buta w najlepszym wypadku 20 km dziennie

Re: Wp硑w USA na wsp蟪czesn rzeczywisto舵 秝iata

ten sam! > - Oczywi禼ie ,縠 ogromna ilo舵 ci昕ar體ek pomog砤 w zaopatrzeniu (nie ma na to > dw骳h zda) ale trzeba bra pod uwag ,縠 od Moskwy do Berlina ACz sz砤 z buta > a nie jecha砤 na pace jak Ameryka駍cy 縪硁ierze! Dlatewgo ze jesli masz tylko jedna trzecia amunicji ktora

Re: Halloween

podr阠znikach z lat 70-80, gdzie w tym czasie m體i硂 si tylko o Guy'u Fawkes, ale to pewnie dlatego, 縠 USA by硂 wtedy absolutnie bee... PS. M體icie te o r罂nicach mi阣zy brytyjskim i ameryka駍kim angielskim?Cho鎎y w transporcie: metro, ci昕ar體ka, kolej.. i wielu innych..

Festung Warschau

, pozyskali cenne dokumenty) - tym razem wytropili plan twierdzy w ameryka駍kich archiwach - oczywi禼ie to zas骲 zdobyty na Niemcach w 45 roku. Co z niego wynika? Ot罂 mapa z za潮cznikiem"Wykaz punkt體 oporu na dzie 26.12 1944 dla Twierdzy Warszawa zawiera 49 schron體 w budowie i 115 planowanych. To

Festung Warschau

eksponaty, pozyskali cenne dokumenty) - tym razem wytropili plan twierdzy w ameryka駍kich archiwach - oczywi禼ie to zas骲 zdobyty na Niemcach w 45 roku. Co z niego wynika? Ot罂 mapa z za潮cznikiem"Wykaz punkt體 oporu na dzie 26.12 1944 dla Twierdzy Warszawa zawiera 49 schron體 w budowie i 115

Bez USA ani rusz

» NEWSWEEK: Czy nie by砤 tego dowodem cho鎎y operacja Bagration, b硑skotliwe zwyci阺two Armii Czerwonej na Bia硂rusi, kt髍e zepchn瓿o Niemc體 a do linii Wis硑, w wielkich kot砤ch zmia縟縴硂 ca砮 korpusy i doprowadzi硂 do fizycznej wr阠z likwidacji ca潮 niemieck Grup Armii odek? Czy nie

Re: Wielka wojna mit體, jak rossja ukrywa砤 praw

» NEWSWEEK: Czy nie by砤 tego dowodem cho鎎y operacja Bagration, b硑skotliwe zwyci阺two Armii Czerwonej na Bia硂rusi, kt髍e zepchn瓿o Niemc體 a do linii Wis硑, w wielkich kot砤ch zmia縟縴硂 ca砮 korpusy i doprowadzi硂 do fizycznej wr阠z likwidacji ca潮 niemieck Grup Armii odek? Czy nie

Re: Antoni jest pi阫ny!

); - czy Rosjanie z硂秎iwie „poci阬i” wrak samolotu? (odpowiedz – nie. Musieli dostosowa „wielko舵” niekt髍ych element體 wraku do 秗odk體 transportu. Kr髏ko – nie mie禼i硑 si na ci昕ar體kach. ) ; - czy uszkodzone przez brzoz skrzyd硂 od razu odpad硂 czy te po chwili

Futurystyczna wizja i zmaterializowana

trwa砤 bez ko馽a” > (紃骴硂: Stra縩ica XCIII (1972) Nr 19 str. 11). Odno秐ie bezrobotnych magistr體, to czyta砮m, 縠 wiele uczelni stoi na kraw阣zi bankructwa, co sk砤nia wielu autor體, ze strachu przed perspektyw, 縠 b阣 musieli opu禼i ciep砮 posadki i przesi倍 si na ci昕ar體ki

Dzi je糳zi砮m Freightlinerem... :-)

znajomej mi firmie z kt髍ej kiedy je糳zi砮m na Hebrydy. Jedne lokalne k蟪eczko przed obiadem, jedno po. A w trakcie obiadu zajecha do szefa jaki znajomy. Posiada on ameryka駍k ci昕ar體k z kt髍 je糳zi na rozmaite truckshowy i wpad dogada si co do zamieszczenia na owym sprz阣zie reklamy. Z

Re: Ani jednego dobrego Polaka

Polski. Znam du縪 lepiej histori Polski od historii ameryka駍kiej, mimo 縠 mieszkam w New Jersey od 1947 roku i chodzi砮m do szk蟪 ameryka駍kich. M體i pan przepi阫n polszczyzn! - Ja jestem zakochany w poezji polskiej. Szczeg髄nie w Mickiewiczu, S硂wackim. A Tuwim, kuzyn mojej mamy, kt髍ego nigdy

Dyskryminacja m昕czyzn- feminizm to prze縴tek!

lat, a w Polsce niemal縠 9 lat. Nieca砮 sto lat temu ten wska糿ik by zerowy. Na typowo kobiece choroby przeznacza si w krajach Zachodu o wiele wi阫sze 秗odki publiczne ni na zwalczanie schorze b阣眂ych m阺k domen. W Stanach Zjednoczonych ta r罂nica wynosi sto procent, w Polsce na leczenie

Re: Wp硑w USA na wsp蟪czesn rzeczywisto舵 秝iata

piechurzy, tuszonk radzieck, > > czy ameryka駍k z puszek? > > a co jedli przed L-L? wcze秐iej nie jedli wcale? :) > Program Lend Lease zostal rozpoczety wiosna 41 roku, a wiec jeszcze przed atakiem Niemc體 na ZSRR, ktory z mocy samej ustawy zostal niem objety z urzedu natychmaist po

Re: Gramy w Company of Heroes: Chwa砤 Bohaterom -

do niemieckiej armaty 88 mm z ameryka駍kiej ci昕ar體ki mniej razi. Tylko kurcze po co amerykanie wozili tak amunicj jak takich dzia nie mieli?? For money? :)

Re: religia czy etyka - ku przestrodze

nati1011 napisa砤: > Jakby kto 20 lat temu napis背 tak ksi笨k, to > zosta砨y uznany za wariata i fntast wieszego od Lema. Ameryka駍ki pisarz science-fiction Philip K. Dick jest autorem opowiadania pt. "Przedludzie". Opowiadanie dzieje si w 秝iecie, w kt髍ym granic prawn

Masakra ludzi Bartka

Gliwicach. Spotkanie to by硂 od pocz眛ku do ko馽a ustawione przez UB. Tematem by硂 przerzucenie 縪硁ierzy na Zach骴, do ameryka駍kiej strefy okupacyjnej. Zar體no transport, etapy po秗ednie, jak i miejsce docelowe mia硑 by zorganizowane przez Narodowe Si硑 Zbrojne. Trasa przerzutu bieg砤 przez Dolny 眘k i

Re: 9 czerwca 44 podly manewr Stalina

" Poza tym transportowali benzyne n > a 5000 km te 100 czy 200 wiecej nie robilo roznicy . Jasne- to 縠 przez te 200 km nie by硂 ju kolei i trzeba by硂 prze砤dowywa zaopatrzenie na ci昕ar體ki, wozy konne (jedna z sowieckich armii skonfiskowa na terenie Polski 8 tys. furmanek) czy a do

Re: I juz sie zaczely problemy drogi Jorlu

typu T-72 ,kt髍y wa縴 41 ton to przewr骳i > ci昕ar體k o masie ca砶owitej 120 ton???! Z 砤two禼i. S硑sz背es kiedys o 秗odku ciezkosci? Czo砱 jest tak ze trzy razy ni縮zy niz ciezarowka z pociskiem i ma 秗odek ciezkosci 30 cm nad ziemia, a wyrzutnia Topola 5 metrow nad podlozem. W dodatku je秎i

Re: Qantas Airways ? A mo縠 Greyhound?

), wi阠 trzeba mie troch hartu, 縠by tyle wysiedzie na d... Autobusy w outbacku to jest dla przyjezdnego turysty kawa przygody w sensie wej禼ia do 秗odka sytuacji jak z ameryka駍kich film體 z gatunku 'road movies', przegl眃u typ體, jakich si w tych autobusach i na postojach spotyka (autobusami

Re: yota

Jasne yota, ale pomin背e ruch ko硂wy. A przecie wypadk體 samochodowych jest najwi阠ej w秗骴 秗odk體 transportu. Pami阾aj tak縠 o cysternach i innych ci昕ar體kach przewo勘cych niebezpieczne substancje. Nale縴 bezwzgl阣nie zabroni wjazdu jakimkolwiek samochodom do miast i du縴ch wsi. Od teraz

Re: Palikot

Zaczyna jako biedny student filozofii, dzi jest milionerem i liderem trzeciej si硑 w polskim parlamencie. Histori Janusza Palikota - gdyby nie to, 縠 wydarzy砤 si nad Wis潮 - mo縩a by 秏ia硂 okre秎i mianem "ameryka駍kiego snu". Na 秝iat przychodzi w 1964 r. w Bi砱oraju w niezbyt

OP kontra TOPOL

! cie縜r體ka TOPOL-a jest znacznie ta駍za i nie b阣zie problemu z jej utylizacj, wyremontowa j mo縠 pewnie ( no w ograniczonym zakresie)sasza z m硂tkiem.... - autonomiczno舵 OP jest gorsza ni TOPOL-a, wystarczy por體nac ile dni w roku na patrolu mo縠 by ci昕ar體ka a ile OP, fakt 縠 patrole okr阾u

Re: Do kogo nale縴 mienie zamordowanych 痽d體

historycznych, pocz眛kowo 痽dzi mieli by po prostu wysiedleni z terenu Niemiec. Istniej zachowane dokumenty na to, 縠 by硑 prowadzone rozmowy z 痽dami ameryka駍kimi w sprawie wymiany 痽d體 z Niemiec na sprz阾 np. ci昕ar體ki. Innymi s硂wy Hitler chcia ich sprzeda, 縠by dosta 秗odki na rozw骿 potencja硊

Idiokracja

By砤 taka g硊pawa komedia ameryka駍ka "Idiokracja" zak砤daj眂a, 縠 kolejne pokolenia ludzkie b阣 ulega coraz wi阫szemu zidioceniu. Wsp蟪czesny nam (ca砶iem przeci阾ny) gostek wyl眃owa w tym filmie za tysi眂 lat od naszych czas體 (niewa縩e jak) i stwierdzi, 縠 robi tam za mega

Wykopaliska - cd. 6

Kolejnego dnia pobytu mia砤 si odby zapowiadana od dawna wycieczka motor體k na pe硁e morze. Pojechali秏y wi阠 do pobliskiego inouj禼ia, tj. wszyscy ch阾ni na tak rozrywk, za砤dowani na opisywan ju wcze秐iej ci昕ar體k z 砤wkami. Po przybyciu do portu okaza硂 si, 縠 p硑wanie motor體k nie

Po nalotach Egipt przesuwa wojska pod granic z Su

odpowiedzi na zniszczenie kilkunastu ci昕ar體ek - jak pisze "NYT" - z Iranu wylecia oficer Gwardii Rewolucyjnej, 縠by koordynowa transporty broni dla terrorystycznego Hamasu. Tymczasem pod granic z Sudanem swoje wojska przesun背 Egipt. Wed硊g ustale dzisiejszego "NYT" za

Autostopowicze i takie tam.

秗odku ronda. Wsiedzli i pojechali秏y. Zrobi硂 mi si dziwnie, bo za ka縟ym razem kiedy z przeciwka jecha砤 ci昕ar體ka to dziewczyna zas砤nia砤 oczy i krzycza砤, przez reszt drogi spogl眃a砤 l阫liwie przez lewe okno. Faktycznie, w Highlands jest tak, 縠 ma硂 kt髍y TIR je糳zi wolniej ni speed

Sorry ale to urban legends.

patrolu mo縠 by ci昕ar體ka a ile OP, fakt 縠 patrole okr阾u podwodnego mog > by d硊縮ze, ale ilo禼 dni w gotowo禼i w skali roku - tu przewag wyka縠 TOPOL No wlasnie, ile dni w roku moga byc na patrolu op? O ile mi wiadomo, okresy kiedy Ohio przebywaja w porcie, miedzy jednym a drugim patrolem

Re: I zmowu tragedia !!!!

dwukierunkowej jednojezdniowej. Ja go nie 砤mi, bo to jest niemo縧iwe. > "Art. 16. 1. Kieruj眂ego pojazdem obowi眤uje ruch prawostronny. Czy jad przy osi, 秗odkiem, czy przy kraw阣zi - tego przepisu r體nie nie z砤ma砮m. Jad po prawej stronie jezdni, zgodnie z ruchem prawostronnym. > 3

prosty dow骴 na 縴dowskie k砤mstwo o Jedwabnem

efektywnie spali w 秗odku stodo硑, a nie o to, aby wszyscy uciekli i rozbiegli si po ca砮j okolicy. Cel szybkiego spalenia stodo硑 pe硁ej mogli osi眊n辨 tylko przy u縴ciu bardzo du縠j ilo禼i benzyny, kt髍ej Polacy nie mogli posiada oraz nie mieli mo縧iwo禼i dostarczy. "10 lipca 1941 r. Niemcy

Re: Mylisz si Camarro

, b阣ziemy p砤ci za przejechane kilometry tak jak ci昕ar體ki (Viatol) > - czysto舵 秗odowiska zale縴 te od jako禼i samochod體 a nie od ich ilo禼i, Zale縴 od jako禼i a ta jest w Polsce niska bo ca硑 czas si 禼i眊a tanie trupy i chyba nie to chcia砮 napisa, nie od ilo禼i? 20 Kamaz體 emituje tyle

Re: Filipiny - 3 tyg.

tylko na Filipinach, niewielki silnik, wci秐i阾y w wielk ram, jak gdyby wyd硊縪ny stary ameryka駍ki jeep, w 秗odku dwie 砤wki wzd硊 bok體, a gdy brakuje miejsca wyci眊a si ma砮 drewniane krzese砶a, na prowincji cz阺to wida ludzi podr罂uj眂ych na dachu. W niewielkim jeepneyu mie禼i si nawet 30 os骲

"POpulacja 436", z wczoraj; via Polsat

wst阷ie psuje mu si auto, do miasteczka pomaga mu dotrze policja, kt髍a skuruplatnie patroluje obrze縜 osady. A w 秗odku na Kady'ego czeka pytanie : halo, co tu jest nie tak ? chodz眂 po domach, w celach spisowych, dostrzega r髗ne niepokoj眂e rzeczy : a to dziwne rytualne modlitwy odmawiane przez

Re: teledyski "po縴czone"

kapturach. Co do szejkinasuj眂ych si髎tr, asortyment jest w por體naniu z ameryka駍kim duzo skromniejszy a i sztuka operownia "秗odkami wyrazu" du縪 ubo縮za.

Re: Jak powstaje tornado

i 縲ir wbijaj si w ludzkie cia砤. Drzewa zostaj nierzadko skr阠one niczym korkoci眊i a samochody, ci昕ar體ki a nawet lokomotywy mog zosta uniesione i przesuni阾e na znaczne odleg硂禼i. Katastrofalne skutki przej禼ia tornada powoduje nie tylko znaczna pr阣ko舵 wiruj眂ego powietrza, ale r體nie

Trudna podr罂 Obamy ...

obywateli w Meksyku mieszkaj眂ych w Stanach. To zreszt nie jedyne nieporozumienia dziel眂e dwa najwi阫sze pa駍twa Ameryki P蟪nocnej. W obu krajach naros硂 wiele emocji w zwi眤ku z realizacj traktatu o wolnym handlu NAFTA. W zwi眤ku z zakazem poruszania si meksyka駍kich ci昕ar體ek po drogach w USA

Z wolna nie dociera do nas wina za Jedwabne

przestrzeni, o ile Niemcy z oddzia硊 gestapo nad笨yliby do nich strzela. Podpalenie stodo硑 musia硂 mie charakter wybuchowy, czyli taki, jaki wyst阷uje podczas spalania benzyny. Gestapowcom chodzi硂 o to, aby 痽d體 efektywnie spali w 秗odku stodo硑, a nie o to, aby wszyscy uciekli i rozbiegli si po ca砮j

Rocznica kainowej zbrodni w Jedwabnem

oddzia硊 gestapo nad笨yliby do nich strzela. Podpalenie stodo硑 musia硂 mie charakter wybuchowy, czyli taki, jaki wyst阷uje podczas spalania benzyny. Gestapowcom chodzi硂 o to, aby 痽d體 efektywnie spali w 秗odku stodo硑, a nie o to, aby wszyscy uciekli i rozbiegli si po ca砮j okolicy. Cel szybkiego

Benedykt XVI w drodze do Afryki: Prezerwatywy n...

. Strategia ABC jest w pierwszych dw骳h punktach zgodna ze stanowiskiem Ko禼io砤 katolickiego, cz甓ci ko禼io丑w protestanckich, Ko禼io砤mi prawos砤wnymi, Islamem, wed硊g kt髍ych seks powinien by uprawiany tylko w ma晨e駍twie, za prezerwatywa - jako 秗odek sztucznej antykoncepcji - nie powinna by stosowana

Re: Kasa, misu, kasa.

administracja Baracka Obamy dostrzeg og髄no秝iatowy trend rozwoju kolei wysokich pr阣ko禼i). > obecnie ta駍zym szybszym i bardziej ekonomicznym 秗odkiem jest transport samochodowy, Dlaczego ta駍zy? Bo przewo糿icy wcale nie ponosz wszystkich koszt體 utrzymania infrastruktury drogowej. Z drugiej strony

Re: ufooo ;o

jeden z lekarzy si潮 podwa縴 usta istoty i przy pomocy kleszczy wyci眊n背 z nich czarny j陑yk. Po kilku sekundach, kiedy lekarz zwolni u禼isk, j陑yk b硑skawicznie cofn背 si do 秗odka. Zgodnie z opisem pracownik體 szpitala, istota mia砤 d硂nie zako馽zone trzema palcami, a na g硂wie - co zgadza硂 si z

Miasto albo samoch骴. Wyb髍 nale縴 do nas. cz II

Ameryce odbywa si za pomoc ci昕ar體ek. Przyjazne cz硂wiekowi wsp髄noty lokalne potrzebuj do 縴cia autostrad". W tej samej dyskusji przewa縜j jednak g硂sy takie jak parlamentarzysty Earla Blumenauera, kt髍y podkre秎a, 縠 na ameryka駍kich drogach jest do舵 miejsca dla samochod體 i dla

縴dowskie k砤mstwo o Jedwabnem - dowody

stodo硑 musia硂 mie charakter wybuchowy, czyli taki, jaki wyst阷uje podczas spalania benzyny. gestapowcom chodzi硂 o to, aby 痽d體 efektywnie spali w 秗odku stodo硑, a nie o to, aby wszyscy uciekli i rozbiegli si po ca砮j okolicy. Cel szybkiego spalenia stodo硑 pe硁ej mogli osi眊n辨 tylko przy u縴ciu

Katastrofa 秏ig硂wca w Afganistanie. Prawdopodo...

"Wojska ameryka駍kie i brytyjskie wraz z oddzia砤mi armii afga駍kiej prowadz obecnie w Helmandzie zakrojon na du勘 skal ofensyw, kt髍ej celem s bazy talib體 w prowincji." No prosze, a talibowie tez twierdza, ze to oni prowadza ofensywe: "CHAMAN – Insisting that the

Re: Lend-lease

motorowe 秗odki transportu ;-) I to jeszcze nie wszystko, bo np. prawie wszystkie wyprodukowane w ZSRR ci昕ar體ki by硑 to tragicznie przestarza砮 GAZ-MM i ZiS-5/6, czyli co w rodzaju naszych PF 621 sprzed wojny. Tak wi阠 je縠li 紃骴砤 radzieckie twierdz, ze w 1945 park samochodowy Armii Radzieckiej

Nie mo縩a, nic ju nie nale縴 do was

chwil chc wam powiedzie tylko jedno, bo jest ju zbyt p蠹no by owija w bawe硁. Dni, w kt髍ych mogli秏y by jeszcze zatrzymani nale勘 ju do przesz硂禼i. Mamy pe硁 kontrol nad Ziemi, nad 秝iatem finans體, 秗odkami propagandy. Jednym s硂wem, 縜den nar骴 czy pot阦a nie mog nas zwyci昕y. Mamy oczy

jak prowadzono i przegrano 秝iatow wojn z narkot

korea駍kim kompaniom stawianie fabryk w Meksyku, gdzie si砤 robocza jest bardzo tania i produkowanie towar體 i komponent體 przeznaczonych do sprzeda縴 w USA. Ci昕ar體ki z tych fabryk przez 24 godziny na dob wje縟縜j do USA. Gdyby ameryka駍cy celnicy zatrzymywali ka縟y samoch骴, aby szuka narkotyk體

Re: Afganistan: Czterech 縪硁ierzy USA zgin瓿o w

talibskich, w tym kilka tysi阠y zagranicznych ochotnik體 z Al-Kaidy i innych organizacji radykalnego islamu politycznego. Regionalny wata縦a, Amin D縣an, wyst眕i w roli mediatora i 21 listopada pod okiem obecnych tam wojskowych ameryka駍kich i brytyjskich wynegocjowa porozumienie: uzgodniono, 縠

Optymizm Afga馽zyk體 ga秐ie z ka縟ym rokiem

"Pozosta砮 fortece otoczone betonowymi barykadami, zasiekami z drutu kolczastego i niezliczonymi zbrojnymi posterunkami, to ambasada USA, kwatera g丑wna wojsk zachodniej koalicji, a tak縠 Fort Eggers, wojenna baza ameryka駍kich wojsk w Kabulu. Afga馽zycy nie maj tam dost阷u, podobnie jak do

Pakistan: armia dokonuje w tajemnicy egzekucji?

politycznego. Regionalny wata縦a, Amin D縣an, wyst眕i w roli mediatora i 21 listopada pod okiem obecnych tam wojskowych ameryka駍kich i brytyjskich wynegocjowa porozumienie: uzgodniono, 縠 talibowie z硂勘 bro i b阣 mogli rozej舵 si do dom體, podczas gdy ochotnicy cudzoziemscy zostan przekazani Narodom

do Fugaziego

ponie舵 tego koszty, a wtedy pewnie wielu nie by硂by sta na jazd samochodem. gdyby obejrza chocia jaki film ameryka駍ki (tam jest najwi阫sze nasycenie samochodami) to by zobaczy, 縠 w metropoliach bagaci ludzie doje縟縜j do pracy metrem, bo dzi阫i temu mog po prostu zd笨y. ewentualnie

Znaleziono cz硂wieka ze zdj阠ia (2)

niezagojonymi ranami, Garner zrywa go "z mi阺em". Ali traci przytomno舵. Nast阷nego dnia prosi przechodz眂 縪硁ierk o 秗odek przeciwb髄owy. Ma wystawi r阫. Kobieta nast阷uje na d硂 ze s硂wami "To jest ameryka駍ki 秗odek przeciwb髄owy". Pi阾na禼ie dni p蠹niej dali mu koc. "

Re: odpowiedz w dwoch punktach

organizacji radykalnego islamu politycznego. Regionalny wata縦a, Amin D縣an, wyst眕i w roli mediatora i 21 listopada pod okiem obecnych tam wojskowych ameryka駍kich i brytyjskich wynegocjowa porozumienie: uzgodniono, 縠 talibowie z硂勘 bro i b阣 mogli rozej舵 si do dom體, podczas gdy ochotnicy

Re: a moze wreszcie zajalbys jasne stanowisko?

ameryka駍kich i brytyjskich wynegocjowa porozumienie: uzgodniono, 縠 talibowie z硂勘 bro i b阣 mogli rozej舵 si do dom體, podczas gdy ochotnicy cudzoziemscy zostan przekazani Narodom Zjednoczonym. Tymczasem w Waszyngtonie sekretarz obrony USA, Donald Rumsfeld, zacz背 wywiera presj, aby rozprawi si z

Skoro tak, to ja poprosz:-)

) krasie: By砤m w lesie. Mia砤m na sobie moro ameryka駍kiego komandosa, wraz z przynale縩ymi szykanami (pami阾am dobrze niewielk mena縦 przypi阾 do paska i kompas w kieszeni boj體ek). Sz砤m w kierunku ci昕ar體ki stoj眂ej nieopodal. Kiedy podesz砤m bli縠j zauwa縴砤m posta w秎izguj眂 si do kabiny

Kuba uwolni砤 Hectora Palaciosa, weterana demok...

s 縜dne "wsie Patiomkinowskie". Po tym kraju mo縩a je糳zi autostopem. Brak demokracji mo縩a cz甓ciowo t硊maczy (usprawiedliwia?) dwoma powodami. USA jest patronem demokracji, ale kiedy s硊縴 ona ich interesom. W warunkach demokratycznych wybor體 Amerykanie ze swoimi 秗odkami wp硑wu

Weglarczyk trzy lata temu...

do warszawskiego pomnika Dzier縴駍kiego, kt髍y podczas obalania w 1989 r. rozpad si na kawa砶i, statua Saddama stawia砤 Amerykanom twardy op髍. W 秗odku Saddama znajdowa硑 si stalowe rury, kt髍e pu禼i硑 dopiero za drug pr骲. Musz odreagowa Ameryka駍kich flag jednak nie brakowa硂 - wiele z

Marsz na Siedlce

koalicji - donosi w czwartek AFP. Agencja AFP pisze, 縠 Polacy wyruszyli rano do Siedlec w 2 wielkich konwojach z Warszawy i Drohiczyna. W konwojach jedzie kilkadziesi眛 ci昕ar體ek wype硁ionych - jak pisze AFP - 縴wno禼i i lekarstwami. Ludzie nios portrety radykalnego duchownego katolickiego

B.wi陑ie: Guantanamo "najgorszym miejscem na ...

afga駍kich, opanowali zbrojowni i staraj眂 si za wszelk cen ratowa 縴cie, przyst眕ili do zaciek砮j walki. Na 勘danie ameryka駍kich wojsk specjalnych na opanowan przez zbuntowanych je馽體 cytadel dokonano morderczych uderze z powietrza, podczas gdy komandosi brytyjscy zorganizowali kontratak. Doran

USA wysy砤j nowe si硑 do Afganistanu

na potworne tortury, wydarli Amerykanom bro, zabili Johnny “Mike’a” Spanna i swoich stra縩ik體 afga駍kich, opanowali zbrojowni i staraj眂 si za wszelk cen ratowa 縴cie, przyst眕ili do zaciek砮j walki. Na 勘danie ameryka駍kich wojsk specjalnych na opanowan przez zbuntowanych

Afganistan: 12-latek zabi trzech brytyjskich m...

, wydarli Amerykanom bro, zabili Johnny “Mike’a” Spanna i swoich stra縩ik體 afga駍kich, opanowali zbrojowni i staraj眂 si za wszelk cen ratowa 縴cie, przyst眕ili do zaciek砮j walki. Na 勘danie ameryka駍kich wojsk specjalnych na opanowan przez zbuntowanych je馽體 cytadel dokonano

Re: Opowiadanko na 砳kend

" Kurta Vonneguta. Der Arme Dolmetscher Pewnego dnia w 1944 roku, w samym 秗odku frontowego piek砤, dowiedzia砮m si ze zdumieniem, 縠 zosta砮m mianowany t硊maczem, je秎i wolicie, Dolmetscher, dla ca砮go batalionu i mam by zakwaterowany w domu belgijskiego burmistrza, po硂縪nym w zasi阦u artylerii

Ameryka駍kie statki-wi陑ienia dla podejrzanych ..

islamu politycznego. Regionalny wata縦a, Amin D縣an, wyst眕i w roli mediatora i 21 listopada pod okiem obecnych tam wojskowych ameryka駍kich i brytyjskich wynegocjowa porozumienie: uzgodniono, 縠 talibowie z硂勘 bro i b阣 mogli rozej舵 si do dom體, podczas gdy ochotnicy cudzoziemscy zostan

Mud縜hedini gro勘 polskim 縪硁ierzom. To odwet ..

mediatora i 21 listopada pod okiem obecnych tam wojskowych ameryka駍kich i brytyjskich wynegocjowa porozumienie: uzgodniono, 縠 talibowie z硂勘 bro i b阣 mogli rozej舵 si do dom體, podczas gdy ochotnicy cudzoziemscy zostan przekazani Narodom Zjednoczonym. Tymczasem w Waszyngtonie sekretarz obrony USA

Re: mozna pozostawic Afganistan na laske losu

jednym ci moge przyznac racje: sojusz polnocny to dzicz... jak i ich sojusznicy czyli usa: palestyna.com.pl/news/felieton.php?news=felietony/000204.info "Zapewne ka縟y, kto 秎edzi w mediach przebieg inwazji ameryka駍kiej na Afganistan, pami阾a, jak ju po upadku Kabulu talibowie bronili si w

Re: Od dzis sie loguje jako drkrisk!

wojennych utworzono niewielkie montownie w nadba硉yckich stoczniach: w Elbl眊u, Gda駍ku, Gdyni i Szczecinie, gdzie do ko馽a 1946 r. zmontowano 1200 traktor體 i 400 ci昕ar體ek. 4 sierpnia 1946 r. w Solcu Kujawskim utworzono montowni ameryka駍kich samochod體 ci昕arowych, kt髍e sk砤dano z cz甓ci

Re: Wielki konkurs ''Wakacje z dreszczykiem''

ci昕ar體ki, jaki wrak osobowego samochodu, kt髍ego marki nie rozpozna砤m. No trudno musieli秏y przej舵 przez ten uroczy placyk. Mieli秏y 秝iadomo舵, i wkraczamy na czyj teren prywatny, tylko pytanie czyj i czy nie czai si gdzie gro糿y pies. Krajobraz jak z ameryka駍kiego westernu. Czerwone zachodz眂e

Re: __________POwstanie noc money.pl tez POtwier

kilkaset razy wi阠ej. (...) Oleje sta硑 si jednak przebojem w zupe硁ie innej dziedzinie - jako paliwo dla ci昕ar體ek. Bud縠t traci miliony z硂tych, bo s ob硂縪ne minimaln akcyz. W dodatku nie s barwione, dlatego w czasie kontroli drogowej nie da si stwierdzi fa硈zerstwa. Sprzeda oleju

Co lubie w Ameryce

, pracowa na budowie. Zupe硁ie nie nadawa砮m si do tej pracy, niemniej - bardzo si stara砮m. Dostrzega to do秝iadczony pracownik, miejscowy, z New Jersey. Gdy odchodzi砮m, powiedzia mi: "John, you are a fucking good man". - Mo縠 ju wymieraj... ameryka駍cy pracownicy, fabryczni i budowlani

Moje trzy sny

Wklejam kilka sn體, kt髍e ju kiedy opisywa砤m na forum. Pierwszy chyba najciekawszy - po przebudzeniu pami阾a砤m ka縟y szczeg蟪. Jednak m骿 ulubiony jest ostatni:-) Sen pierwszy: By砤m w lesie. Mia砤m na sobie moro ameryka駍kiego komandosa, wraz z przynale縩ymi szykanami (pami阾am dobrze

Re: Ca硑 nar骴 w wi陑ieniu - marzenie Premiera Tu

wi阫szo舵 rodzic體 stosuje 體 秗odek incydentalnie i TEJ granicy nie przekracza. Tzw. r體nia pochy砤 jak zastosowa砮 powy縠j nie odpowiada rzeczywisto禼i, a tak jak pisa砮m wcze秐iej i czego konsekwentnie nie chcesz przyj辨 do wiadomo禼i absurdem jest pozbawienie rodzic體 tzw. prawa do karcenia

Re: To oni uratowali Europ w II wojnie 秝iatowej

latach samochod體! 1czna produkcja ci昕ar體ek (Ford-AA/GAZ-AA/GAZ-60/GAZ-AAA/GAZ-42/ZIS-5) w tym okresie wynios砤 oko硂 350 000 samochod體! Co do "przewo縠nia" wojsk to kolega zbytnio zapatrzy si na Ameryka駍kie filmy! Armia Radziecka od Moskwy do Berlina PRZESZ na w砤snych nogach "

"chcieli zabi sze舵 milion體 Niemc體"

papierosy z ameryka駍kiej kantyny i w骴ka. Lebke na drugi dzie zacz背 prac. Uczy si rozpala piece i wyrabia ciasto, a nied硊go potem trafi do pracy bezpo秗ednio przy wypieku chleba. Jednocze秐ie zastanawia si, jak najskuteczniej zatru pieczywo. Dodanie trucizny do ugniecionego ciasta lub

Re: Skoro tak, to ja poprosz:-)

maginiak napisa砤: > By砤m w lesie. Mia砤m na sobie moro ameryka駍kiego komandosa, wraz z przynale縩ymi szykanami (pami阾am dobrze niewielk mena縦 przypi阾 do paska i kompas w kieszeni boj體ek). Sz砤m w kierunku ci昕ar體ki stoj眂ej nieopodal. Kluczowy tu jest kompas. Oznacza, ze

(6)PRZEDLUDZIE (koszt narodzin psa wyni髎 2 $?)

przed siebie. Skoro tylko ci昕ar體ka zaparkowa砤 na zamkni阾ym parkingu Centrum Powiatowego i otwarto jej tylne drzwi, Sam B. Carpenter, kt髍y kierowa ca潮 t piekieln operacj, podszed i zajrza do 秗odka. - Masz tam doros砮go cz硂wieka, Ferris - powiedzia. - Czy zdajesz sobie spraw, co

Re: Ca硑 nar骴 w wi陑ieniu - marzenie Premiera Tu

has砤mi, gdy tymczasem rzecz jest zaledwie w fazie pomys硊 poddanego dyskusji... A dyskusja na ten temat jest cenna, czemu chyba nie zaprzeczysz? - cho鎎y by秏y spr骲owali jakiej refleksji? > Jest dok砤dnie odwrotnie, zdecydowana wi阫szo舵 rodzic體 stosuje 體 秗odek > incydentalnie i TEJ

Re: Jakim prawem Tusk podwaza decyzje kosciola?

ramach offsetu ameryka駍kiego ka縟y Polak dostanie hamburgera i puszk coca-coli; - wszyscy imigranci wr骳 z Wysp Brytyjskich i na g髍ze Sob髏ka pod Wroc砤wiem zbuduj drug Irlandi, kt髍a stanie si atrakcj turystyczn wi阫sz od Luwru i podparyskiego Disneylandu razem wzi阾ych; - g髍nicy

Re: Tusk chce zablokowa wyjazd PiS-owskich ambas

b阣zie jej sekretarzem generalnym; - w ramach offsetu ameryka駍kiego ka縟y Polak dostanie hamburgera i puszk coca-coli; - wszyscy imigranci wr骳 z Wysp Brytyjskich i na g髍ze Sob髏ka pod Wroc砤wiem zbuduj drug Irlandi, kt髍a stanie si atrakcj turystyczn wi阫sz od Luwru i podparyskiego

Re: shp80

jak chce - najci昕szy ma pierwsze駍two - 縜den to wz髍.. W USA dzielnice miejskie ci眊n si kilometrami... Mn髎two os骲 oty硑ch, na co sk砤da si brak ruchu i wo縠nie dupy samochodem; korki na ameryka駍kich autostradach to norma... Mi odpowiada styl europejski... a jako, 縠 jeste秏y ju w tej

Re: Chaos po zamachu w Karbali (polska strefa)

(co ze wzgl阣u na stawiane zapory stawa硂 si coraz trudniejsze) by zdetonowa. O ile pro禼iej jest za砤dowa do pe硁a ci昕ar體k bombami i pociskami, lepiej cystern na wod, bo kto b阣zie zagl眃a przez g髍ne w砤zy do 秗odka i do潮czy inicjuj眂y 砤dunek wybuchowy. Tak mega bomb wystarczy

3 痽d體ka o Palesty馽zykach

; Palesty馽zyk, Liba馽zyk, Syryjczyk czy Egipcjanin jest absolutnie 秝iadomy motyw體 i stymulator體 ameryka駍kiej polityki zagranicznej. Chyba nie jeste秏y 秝iadomi skutk體 naszej kampanii przeciwko „terroryzmowi” w秗骴 narod體 秝iata arabskiego i muzu砿a駍kiego – a przecie one widz, co

CAOWITY ZAKAZ EMIGRACJI 痀D覹

. Przyczyn by砤 wrogo舵 opinii publicznej. Wszystkie patriotyczne ugrupowania, od Legionu Ameryka駍kiego do Weteran體 Wojen Zagranicznych, wo砤硑 o ca砶owity zakaz imigracji. W czasie wojny nastroje w Stanach by硑 bardziej antysemickie ni w jakimkolwiek innym okresie ich historii. Badania opinii

Re: Korea P蟪nocna

– w Pary縰 czy Hamburgu s硊縴硂 mi jako 秗odek lokomocji tu robi za atrakcje turystyczn, wysiadamy i druga stacja ze zdj赕 – a wi阠 pokazuj tylko te dwie i to wszystko, a gdzie reszta jak wygl眃a ? mo縠 ju nie jest taka 秎iczna na pokaz. Wyje縟縜my, na schodach siedz Korea馽zycy kiedy

Re: Epidemia jaka czy co?

niewydolnego pa駍twa rz眃zonego przez niekompetentych polityk體, kt髍zy traktuj publiczne pieni眃ze jako 秗odki do kupowania g硂s體 wyborc體 - uwa縜 Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha. Na przyk砤d tylko w 2004 r. wy硊dzono z bud縠tu 17 mld z na nies硊sznie przyznane renty (Polska ma

a bylo tak

": MFR 96214 09. Kawa砮k metalu z napisami wyci眊n背 z ruin - zaledwie w kilka minut po eksplozji rakiety w pi眛ek wieczorem - stary cz硂wiek mieszkaj眂y o sto metr體 od krateru. Nawet w砤dze irackie nie wiedz o istnieniu tego kawa砶a. Rakieta eksplodowa砤 wyrzucaj眂 cz甓ci metalu w 秗odek t硊mu

Najwi阫sze zamachy bombowe w Iraku od ko馽a cze...

obiektu (co ze wzgl阣u na stawiane zapory stawa硂 si coraz trudniejsze) by zdetonowa. O ile pro禼iej jest za砤dowa do pe硁a ci昕ar體k bombami i pociskami, lepiej cystern na wod, bo kto b阣zie zagl眃a przez g髍ne w砤zy do 秗odka i do潮czy inicjuj眂y 砤dunek wybuchowy. Tak mega bomb wystarczy

Poczekali秏y i zobaczyli秏y...

.Ta operacja kosztowa砤 nas 300 mln.dolar體 z czego tylko 1/3 amortyzuje strona ameryka駍ka.Wszystko to w sytuacjii gdy Wojsko Polskie boryka si z problemem niedofinansowania a skarb pa駍twa 秝ieci pustkami...Z naszych zobowi眤a wywi眤ali秏y si wzorowo. 2)Do dnia dzisiejszego 縜dna z naszych firm nie

"chcieli zabi sze舵 milion體 Niemc體"

papierosy z ameryka駍kiej kantyny i w骴ka. Lebke na drugi dzie zacz背 prac. Uczy si rozpala piece i wyrabia ciasto, a nied硊go potem trafi do pracy bezpo秗ednio przy wypieku chleba. Jednocze秐ie zastanawia si, jak najskuteczniej zatru pieczywo. Dodanie trucizny do ugniecionego ciasta lub

Re: Tomson time

) ke. ) ) Rzad USA nie nazywal jego dzialanosci w tym czasie"walka wyzwolencza przec ) iwko ) ) imperializmowi" (generalnie w ogole nie nazywal, separujac sie od Europy ) ) poprzez dotkryne izolacjonizmu). ) Ale nie przeszkadza硂 to ameryka駍kim koncernom wsp蟪pracowa z nazistowskim

Re: ze strony www.bircza.pl

Prezesi, kierownicy i pracownicy mi阣zynarodowej firmy UPS chwycili za narz阣zia i w ci眊u dw骳h dni wybudowali pracowni komputerow Gdzie wybudowa i wyposa縴 szkoln pracowni komputerow za 500 tys. dolar體? - zastanawiali si w ameryka駍kiej centrali UPS. Najpierw wybrali Europ. W

Moje pierwsze greckie wakacjie- dzie pi眛y

adrenaliny ro秐ie w nas wszystkich. W tym momencie nawet ch硂paki przestaj gada i z lekkim ob酬dem w oczach rozgl眃aj si wok蟪. Jagoda co jaki czas prosi bym jecha troch bardziej 秗odkiem, bo ma wra縠nie, 縠 zaraz spadnie. Faktycznie- jakbym podjecha nieco bli縠j kraw阣zi i powiedzia, 縠by wysiad砤

Robert Fisk: korespondencja z Bagdadu.

. Ale widzia pan tu 縪硁ierzy?” Mo縩a odpowiedzie tylko „nie”. Kilku dziennikarzy opowiada硂, 縠 widzieli w czwartek ci昕ar體k ze Scudem niedaleko dzielnicy i 縠 gdzie wok蟪 s stanowiska obrony przeciwlotniczej. Sam wczoraj rano widzia砮m ameryka駍ki samolot sun眂y nad miejscem